2 maj, 2019

Louise Warenius

Den 17 juni börjar Louise Warenius som ny koordinator på Lighthouse, där hon får en nyckelroll i arbetet med branschprogrammet Hållbar sjöfart och bland annat kommer att driva seminarier, workshops och projekt. Göteborgaren Louise Warenius är statsvetare och kommer från arbete i Bryssel på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel, där hon bland annat har rapporterat till Regeringskansliet från utskottsmöten i Europaparlamentet och från arbetsgrupper i Europeiska unionens råd.

26 april, 2019

Håkan Johansson

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, är ny ordförande i föreningen Svensk Sjöfart. Han var tidigare vice ordförande för föreningen.  ”Jag ser fram emot mitt uppdrag som ordförande för föreningen och att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfartsnäring”, säger Håkan Johansson. ”Med Håkan Johansson som ordförande ser vi fram emot mycket handlingskraft och att vi fortsätter vår resa mot fler svenskflaggade fartyg och kvalitetssjöfart”, säger Rikard Engström. Håkan Johansson är gotlänning och blev vd för Rederi AB Gotland 2011. Innan dess hade han varit bolagets ekonomichef sedan 2008. Rederi AB Gotland, populärt kallat Gotlandsbolaget, är moderbolag i koncernen där bland annat Destination Gotland, Gotland Tankers och Gotlandsresor ingår.  

15 april, 2019

Fredrik Lindstål

Fredrik Lindstål (C) är sedan i mars ny styrelseordförande i Stockholms Hamn. Lindstål, som uppges ha ett stort intresse för fartyg, hamnarkitektur och sjöfart, har ett flertal politiska uppdrag i Centerpartiet i Stockholm och tillträdde som arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i april. Fredrik Lindstål är ekonom, har en bakgrund som entreprenör inom stadsutveckling och placemaking. Han har även grundat organisationen Glad Stad som bland annat driver Hornstulls marknad. 

26 mars, 2019

Claes Möller

Till verkställande direktör i Tärntank Ship Management AB har Claes Möller utsetts. Han började jobba i Tärntank 1990 som matros på loven samtidigt som han läste sjökaptensprogrammet i Göteborg. 1993 när utbildningen var färdig gick han ut som styrman i Tärntanks fartyg, först som andrestyrman därefter som överstyrman, en del av tiden tillbringades också på nybyggnadsvarven. Seglingstiden varvades också med lite jobb på kontoret med implementeringen av ISM koden. I mitten av 1999 började han på kontoret på heltid med varierande uppgifter med support till fartygen, ISM koden, vetting och en del med rederiets nybyggnads program. 2007 när landorganisationen utökades blev han Fleet Manager med huvudansvar för QA avdelningen.

26 mars, 2019

Annika Kristensson

Till vice vd för Tärntank Ship Management AB har Annika Kristensson utsetts. Hon har läst ekonomi på högskolan och DIHM Business Finance på IHM. Hon har arbetat i Tärntank sen 2003 med ekonomi, personalfrågor och som del av driftteamet med huvudinriktning på kontoren, vilket fortsatt kommer att vara hennes huvuduppgifter.

26 mars, 2019

Artis Ozols

Till ny Fleetmanager/Designated Person i Tärntank Ship Management AB har Artis Ozols utsetts. Han är utbildad sjökapten vid Latvian Maritime Academy. Efter utbildningen arbetade han i olika rederier och fartygstyper innan han började i Tärntank 1999. Han har arbetat ombord på Tärntanks fartyg i 12 år som styrman och sedan skeppare. Endel av denna tid tillbringades även på nybyggnadsvarven. De senaste 8 åren har han arbetat i landorganisationen som Safety Mananger i QA teamet.

21 mars, 2019

Martin Ström

STEM Shipping har rekryterat Martin Ström som operatör. Martin Ström är sjökapten och kommer närmast från Teekay där han har varit anställd i olika befattningar sedan 2010. Han kommer i huvudsak att ansvara för den dagliga operationen av spot tonnage. – Martins långa erfarenhet och kompetens från sjön kommer att gynna våra kunder, servicen och organisationen, säger Carl Johan Leijonhielm, vd för STEM Shipping. Martin påbörjade sin anställning 7:e januari.

20 mars, 2019

Hans Karlsson

Hans Karlsson är ny produktionschef i Norrköpings Hamn. Hans Karlsson började arbeta i hamnen i januari och har tidigare erfarenheter inom transport, logistik och produktion från bland annat Econova, DHL och Alltransport. Tomas Gustavsson, som den senaste tiden varit tf produktionschef, är kvar i bolaget till den 30 april då han går i pension. Tidigare produktionschef Robert Olsson har gått vidare till nya arbetsuppgifter inom bolaget.

13 mars, 2019

Jenni Ranhagen

Jenni Ranhagen har rekryterats som ny kanslichef till Näringslivets Transportråd. Efter 12 år på posten kommer Guy Ehrling att sluta som kanslichef i Näringslivets Transportråd. Jenni tillträder senast under juni och kommer närmast från Jernkontoret där hon har arbetat som rådgivare med ansvar för transportfrågor och branschstatistik. Hon har även flerårig erfarenhet från statlig myndighet och regeringskansliet. Kanslichefen företräder Näringslivets Transportråd i omvärldskontakter genom deltagande i möten anordnade av exempelvis regeringskansliet, Riksdagen och transportmyndigheterna, deltar i referensgrupper samt utformar remissvar och andra skrivelser och ställningstaganden i samråd med medlemsföretag och styrelse. I arbetsuppgifterna ingår vidare att externt kommunicera Näringslivets Transportråds ståndpunkter.

5 mars, 2019

Thomas Gustafsson

Smålandshamnar AB har rekryterat Thomas Gustafsson till ny vd. Thomas Gustafsson kommer närmast från Andrewex Tvärskog Timber där han varit verksam som vd. Han har lång och gedigen erfarenhet från sågverksbranschen där han har arbeta i olika befattningar och som vd i flera företag. Thomas Gustafsson har en teknisk utbildning och har en bakgrund som sjöofficer inom försvarsmakten. Han kommer att påbörja sin anställning senast den 4 september 2019.

27 februari, 2019

Britt-Marie Dristig

Svenska Skeppshypotek har den 28 januari fått ny ekonomichef. Britt-Marie har gedigen ekonomiefarenhet från både bank- och fastighetssektorn och kommer närmast från det kommunala bolaget Förvaltnings AB Framtiden.

26 februari, 2019

Roger Gustafsson

MAN Energy Solutions har rekryterat Roger Gustafsson till tjänsten som Superintendent Engineer, Two-Stroke. Roger har nära 25 års erfarenhet som maskinbefäl med tyngdpunkt som maskinchef på fartyg med tvåtaktsmaskiner. Roger förstärker MAN PrimeServ’s service team i Göteborg men kommer röra sig globalt för att supporta företagets kunder ombord på fartygen med service, felsökning och support.  

26 februari, 2019

Niklas Eklund

Niklas Eklund återvänder till MAN Energy Solutions efter att ha arbetat utanför bolaget under det senaste året. Han tillträder tjänsten som Workshop Supervisor i april och kommer fokusera på att säkra kvalitet och lean arbetsflöde i verkstaden i Göteborg. Niklas har tidigare arbetat som servicetekniker och Superintendent inom MAN PrimeServ i 10 år.

26 februari, 2019

Maria Olsson

Maria Olsson heter [email protected] Shippings nya operatör i Ystad. Hon gick ut Nautical Science-programmet på Linnéuniversitetet i Kalmar 2017 och har efter det arbetat med logistik. 

26 februari, 2019

Marcus Eliasson

Marcus Eliasson är ny operatör på [email protected] Shipping i Ystad. Marcus Eliasson har en examen från Sjöfarts- och logistikprogrammet på Chalmers i Göteborg och har efter det jobbat som både speditör och mäklare.