27 maj, 2019

Margareta Jensen Dickson

Margareta Jensen Dickson är sedan 2016 HR-chef på Stena Line och få nu utökat ansvar på nyskapade positionen Group Head of People, med ansvar över alla regioner och affärsenheter. Tidigare var rollen som HR-chef uppdelad i två geografiska ansvarsområden, där den ena täckte UK, Irland, och Nederländerna och den andra Skandinavien, Tyskland och Baltikum. De båda ansvarsområdena slås nu samman till ett. Margareta Jensen Dickson hade innan hon började på Stena Line ledande positioner inom HR på bland annat Swedavia, Svenska Mässan och NetOnNet.

27 maj, 2019

Martin Lewerentz

Martin Lewerentz har anställts som Fleet Manager på Stena Rederi A/S i Danmark med ansvar för Stena Lines operation av Stena Flavia, Stena Gothica och URD. Martin Lewerentz är sjökapten och har seglat i ett flertal rederier, som Johnson Line, Broström, Star Cruises och TT-Line. Han har arbetat på Stena Line sedan 2010, senast som Marine Safety Superintendent. 

27 maj, 2019

Jan Thorstensen

Jan Thorstensen är sedan april ny Revenue Manager på Birka Cruises. Jan har en lång erfarenhet från resebranschen. Närmast kommer han från Ebookers (uppköpta av Expedia) där han arbetade som Head of Air Product Nordic. Han ansvarade bland annat för resultat och budget för flygförsäljningen i Norden samt prissättningsstrategier och optimering av intäkter.

27 maj, 2019

Sabrina Jikander

Birka Cruises har rekryterat Sabrina Jikander som andre styrman. Hon tillträdde tjänsten 11 maj. Sabrina har studerat på Sjökaptensprogrammet på Chalmers i Göteborg och har även en reservofficersexamen från Försvarshögskolan. Sabrina kommer senast från en befattning som Voyage Operator på Eukor Car Carriers. Där ansvarade hon bland annat för planering och schemaläggning av 10–15 fartyg i Europa och Mellanöstern, en roll som kan beskrivas som sjöfartens motsvarighet till en flygtrafikledare. Hennes senaste sjögående tjänst var som Överstyrman på Stena Foreteller.

27 maj, 2019

Martti Simojoki

Alandia har anställt sjökapten Martti Simojoki som Senior Loss Prevention Manager. Han har en lång och mångsidig bakgrund inom global sjöfart samt gedigen erfarenhet från riskförebyggande verksamhet. Han kommer närmast från en tjänst som befälhavare på det finländska havsforskningsfartyget Aranda men har varit tjänstledig från Wallenius Marine, där han anställdes 2002. Inom Wallenius Marine har han tjänstgjort som befälhavare ombord på Wallenius fartyg samt varit Marine Superintendent med ansvar för lastkvalitet, hamnoperationer, navigationsutrustning, MRM, rederiets kulturprogram, fartygens IT lösningar, nautiska procedurer samt interna auditeringar. Han har dessutom deltagit i ny- och ombyggnadsprojekt på varv och även representerat Wallenius i projekt med autonoma fartyg. Martti Simojoki har avlagt sin sjökaptensexamen 2002 i Mariehamn. ”Rekryteringen av Martti Simojoki är ett strategiskt steg i vår tillväxt och utveckling i Norden och internationellt. Alandia har en växande flotta av försäkrade fartyg i och med ökad efterfrågan på vår service”, säger Jan Limnell, marinförsäkringsdirektör för Alandia.

22 maj, 2019

Julia Fridlund

Julia Fridlund har anställts i Stena Lines kommunikationsteam och har rollen Strategic Communication Manager & Team Leader. Hon ansvarar för koordinering av den dagliga kommunikationen, inklusive planering och delegering av kommunikationsteamets uppgifter, hantering och utveckling av företagets kommunikationsstrategi och ledningsstöd. Hon har arbetat på Stena Line i ett år och kom tidigare från kommunikationsbyrån Gullers Grupp, där hon var projektledare och kommunikationsstrateg.

21 maj, 2019

Cecilia Österman

Direktionen för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har beslutat att utse Cecilia Österman att vara ordförande i Stiftelsens Granskningsgrupp från den 1 juni. Cecilia Österman är arbetsmiljöingenjör och har ett mycket stort och mångårigt engagemang för sjöfartens arbetsmiljö. Hon har under arbetet med Belöning 2019 ingått i Granskningsgruppen som ordinarie ledamot. Granskningsgruppens uppgift är att bereda och lämna förslag avseende årets Arbetsbelöningar, Utvecklingsstipendier och Hedersomnämnande. Cecilia Österman efterträder Karl Karell, som den 1 oktober tillträder som kanslichef vid Stiftelsen.

21 maj, 2019

Anders Lindmark

Anders Lindmark, tidigare chef för Alfa Laval PureBallast, har flyttat över från barlastvattenhantering till avgasrening inom samma företag. Den 1 maj startade han i sin nya roll som chef för Alfa Lavals affärsenhet Gas Systems, där han nu ansvarar för den fortsatta utvecklingen av Alfa Lavals skrubbersystem PureSOx. Hans placering är i nederländska Nijmegen. ”Det är ett privilegium att vara kopplad till två ledande system som tar sig an så avgörande utmaningar för industrin. I mitt arbete med PureBallast och barlastvattenhantering har jag uppskattat den nära dialogen med kunder, industriexperter och andra aktörer. Jag ser fram emot en liknande dialog när det gäller PureSOx och avgasrening”, säger Anders Lindmark.  

7 maj, 2019

Fredrik Högman

MAN PrimeServ anställde Fredrik Högman som Service Coordinator i mars. Han har 15 års erfarenhet av teknisk service av farygsmaskiner och turbochargers, både som servicetekniker och som servicekoordinator för Caterpillar och senast för ABB Turbocharging. ”Med Fredrik ombord stärker vi ytterligare vår serviceorganisation för att säkra en effektiv och agil support till våra kunder. Vi är i en expansiv fas och MAN PrimeServ växer stadigt varje år, både globalt och i vårt område Sverige, Finland och de baltiska länderna. Att kunna attrahera erfarna och kunniga personer som Fredrik Högman är avgörande för att vi ska kunna växa vidare och ha det bästa kundstödet”, säger Henrik Malm, chef för PrimeServ.

7 maj, 2019

Johan Post

MAN PrimeServ anställde i april Johan Post som Superintendent Engineer. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med turbochargers på ABB Turbocharging. ”Johans kompetens och erfarenhet från mer än 20 år som servicetekniker med teknisk service av turbochargers blir en nyckel i MAN PrimeServs strävan att ytterligare förstärka stödet till våra kunder i regionen”, säger Niklas Palmqvist, Service manager på MAN PrimeServ Göteborg. ”Rekryteringen av Johan Post är ett strategiskt steg i vår tillväxt och utveckling i Sverige, Finland och Baltikum. Vi har en växande flotta av fartyg med MAN-utrustning och i och med det en växande efterfrågan på vår service”, säger Henrik Malm, chef för PrimeServ.

2 maj, 2019

Louise Warenius

Den 17 juni börjar Louise Warenius som ny koordinator på Lighthouse, där hon får en nyckelroll i arbetet med branschprogrammet Hållbar sjöfart och bland annat kommer att driva seminarier, workshops och projekt. Göteborgaren Louise Warenius är statsvetare och kommer från arbete i Bryssel på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel, där hon bland annat har rapporterat till Regeringskansliet från utskottsmöten i Europaparlamentet och från arbetsgrupper i Europeiska unionens råd.

26 april, 2019

Håkan Johansson

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, är ny ordförande i föreningen Svensk Sjöfart. Han var tidigare vice ordförande för föreningen.  ”Jag ser fram emot mitt uppdrag som ordförande för föreningen och att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfartsnäring”, säger Håkan Johansson. ”Med Håkan Johansson som ordförande ser vi fram emot mycket handlingskraft och att vi fortsätter vår resa mot fler svenskflaggade fartyg och kvalitetssjöfart”, säger Rikard Engström. Håkan Johansson är gotlänning och blev vd för Rederi AB Gotland 2011. Innan dess hade han varit bolagets ekonomichef sedan 2008. Rederi AB Gotland, populärt kallat Gotlandsbolaget, är moderbolag i koncernen där bland annat Destination Gotland, Gotland Tankers och Gotlandsresor ingår.  

15 april, 2019

Fredrik Lindstål

Fredrik Lindstål (C) är sedan i mars ny styrelseordförande i Stockholms Hamn. Lindstål, som uppges ha ett stort intresse för fartyg, hamnarkitektur och sjöfart, har ett flertal politiska uppdrag i Centerpartiet i Stockholm och tillträdde som arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i april. Fredrik Lindstål är ekonom, har en bakgrund som entreprenör inom stadsutveckling och placemaking. Han har även grundat organisationen Glad Stad som bland annat driver Hornstulls marknad. 

26 mars, 2019

Claes Möller

Till verkställande direktör i Tärntank Ship Management AB har Claes Möller utsetts. Han började jobba i Tärntank 1990 som matros på loven samtidigt som han läste sjökaptensprogrammet i Göteborg. 1993 när utbildningen var färdig gick han ut som styrman i Tärntanks fartyg, först som andrestyrman därefter som överstyrman, en del av tiden tillbringades också på nybyggnadsvarven. Seglingstiden varvades också med lite jobb på kontoret med implementeringen av ISM koden. I mitten av 1999 började han på kontoret på heltid med varierande uppgifter med support till fartygen, ISM koden, vetting och en del med rederiets nybyggnads program. 2007 när landorganisationen utökades blev han Fleet Manager med huvudansvar för QA avdelningen.

26 mars, 2019

Annika Kristensson

Till vice vd för Tärntank Ship Management AB har Annika Kristensson utsetts. Hon har läst ekonomi på högskolan och DIHM Business Finance på IHM. Hon har arbetat i Tärntank sen 2003 med ekonomi, personalfrågor och som del av driftteamet med huvudinriktning på kontoren, vilket fortsatt kommer att vara hennes huvuduppgifter.