9 januari, 2015

Fredrik Lindgren

Krogius Scandinavia välkomnar Fredrik Lindgren som ny skadereglerare. Fredrik kommer att ingå skadeteamet, med placering i Göteborg. Fredrik har en masterexamen i maritim juridik och har tidigare arbetat för GARD A/S i Arendal som Claims Executive efter att ha genomgått deras traineeprogram. I tillägg till detta har Fredrik arbetat ca 5 år till sjöss i Stena Line, före och under sina studier.

9 januari, 2015

Yanzhu Mu

Krogius Scandinavia välkomnar Yanzhu Mu som ny Claims Assistant med placering i Göteborg. Yanzhu håller samtidigt på att avsluta sin magisterexamen vid Lunds universitet och har sedan tidigare en examen ifrån Shanghai University of Finance & Economics. Yanzhu har ett starkt intresse för marinförsäkring och har tidigare arbetat för Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.

8 januari, 2015

Peter Anderson

Peter Anderson har utsetts till ny vice vd för Ahlmark Lines AB. Han kvarstår samtidigt som vd för Jönsson Novabolagen AB och Becoship AB. I Ahlmark Lines ska Peter Anderson ansvara för den kommersiella och operativa verksamheten. Enligt företaget syftar organisationsförändringen till att effektivare kunna utnyttja rederikoncernens samlade resurser och stärka samarbetet mellan koncernbolagen.

12 december, 2014

Maria Böling

Maria Böling har utsetts till ny försäljnings- och marknadsföringschef på Wasaline från och med den 12 december 2014. Hon har senast varit anställd vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Vasa, inom enheten för externa relationer och kommunikation, där hon bland annat ansvarade för kontakterna mellan högskolan och näringslivet I Österbotten. Tidigare har hon jobbat flera år på Finnair med försäljnings- och marknadsföringsuppgifter.

3 december, 2014

Hanna Vendin

Ivar Oil AB fortsätter att växa och har från den 3:e November anställt Hanna Vendin som närmast kommer från moderbolaget Ivar Lundh & CO AB där hon jobbat som hamnagent sedan 2010. Hanna har sedan tidigare en kandidat-examen i Logistik och Ekonomi från Södertörns Högskola. Hanna kommer främst jobba som bunkermäklare specialiserad på hamnar kring Östersjön.

3 december, 2014

Rikard Enskär

Rikard Enskär har tillträtt som Marine Surveyor hos Marinaut AB med placering i Stockholms regionen. Marinaut AB är ett dotterbolag till Krogius Scandinavia AB. Rikard är utbildad skeppsbyggare och har genomgått DNVs trainee program följt av en surveyor utbildning hos Lloyd's i London. Han kommer närmast ifrån en tjänst som Senior Marine Surveyor hos DNVGL med stationering i Long Beach Ca. USA.

2 december, 2014

Jeremy Peter

Jeremy Peter har nyligen anställts som beräkningsingenjör på designavdelningen för TTS Marine AB i Göteborg. Han är bland annat ansvarig för hållfasthetsberäkningar av stålkonstruktioner och kommunicerar med klassningsbolag och myndigheter under projektens gång. Han tog examen från Chalmers Tekniska Högskola våren 2014 där han läste masterprogrammet "Naval Architecture and Ocean Engineering". Parallellt med studierna arbetade Jeremy deltid på TTS Marine. Jeremy kommer från Frankrike och är stolt över att ha hittat ett nytt spännande liv i Sverige.

25 november, 2014

Anne Lexelius

Anne Lexelius, inköpschef för råvaror och tillhörande sjötransporter inom SSAB, har utsetts till ordförande för Maritime Transport Council, ett av fem råd som ingår i den europeiska transportköparorganisationen European Shippers' Council. 

20 november, 2014

Laura Langh-Lagerlöf

Laura Langh-Lagerlöf har utsetts till ny verkställande direktör för Oy Langh Ship Ab från och med den 1 januari 2015. Hon efterträder sin far, sjöfartsrådet Hans Langh, på vd posten för familjerederiet. Hans Langh tar över som styrelseordförande och fortsätter även som rådgivare för rederiet. Laura Langh-Lagerlöf har redan länge deltagit i ledningen av företaget. 

17 november, 2014

Joakim Dahlberg

Joakim Dahlberg har anställts som skeppsmäklartrainee på Brax Shipping och tillträder sitt nya jobb den första december. Han är utbildad sjökapten och har tidigare bland annat arbetat som befälhavare på DFDS Seaways Tor Begonia och Magnolia Seaways samt som Safety Manager på Star Cruises Superstar Virgo och Henna. Joakim Dahlberg kommer närmast från en tjänst som lots i Lysekil.

14 november, 2014

Janek Stalmeister

Janek Stalmeister blir ny vd för Tallink Group från och med den 1 januari 2015. Han efterträder Enn Pant, som lämnar posten som vd för AS Tallink Grupp efter 18 år men som sannolikt kommer att röstas in som ledamot och ordförande i koncernens högsta beslutande organ Supervisory Board på en extrainsatt bolagsstämma den 5 december. Janek Stalmeister är idag styrelseledamot och finansdirektör i Tallink Group och var dessförinnan finansiell rådgivare, controller och vice finansdirektör på Tallink. Han har också en bakgrund som chef för External Debt Service på Estlands finansdepartement.

13 november, 2014

Maja Robertsson

Krogius Scandinavia välkomnar Maja Robertsson som ny skadereglerare. Hon kommer arbeta som en del i skade-teamet, baserad på Köpenhamn/Malmö-kontoret. Maja har en masterexamen i maritim juridik och har tidigare jobbat för Crawford & Company som regress-specialist. Innan dess också som skadereglerare på Moderna Försäkringar. Vi på Krogius Scandinavia, ser fram emot att introducera Maja för gamla och nya kunder och vi är övertygade om att hon kommer bli en utmärkt kollega inom Krogius-guppen.

10 november, 2014

Janis Pavuls

Janis Pavuls har utsetts till ny marknadsdirektör för Tallink Silja AB i Stockholm och tillträder tjänsten den 10 november 2014. Han har sedan 2007 arbetat som kommunikationschef på Tallink Silja AB med ansvar för bolagets externa och interna kommunikation.

6 november, 2014

John Carnall

MacGregor inom Cargotec utser John Carnall till Senior Vice President för sin division Global Lifecycle Support. John Carnall tillträder sin nya post under början av 2015 och kommer att fokusera på utveckling av MacGregors serviceorganisation för att generera lönsam tillväxt. Han kommer närmast från Danfoss, där han varit Vice President, Parts and Services vid Danfoss Power Solutions.

30 oktober, 2014

Michael Zell

Michael Zell har valts till ny ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS), en av de tio kungliga svenska akademierna. Han efterträder konteramiral Thomas E. Engevall. Michael, som är örlogskapten i Flottans reserv, har en lång karriär som vVD och dotterbolagschef inom Handelsbanken bakom sig. Han är därtill av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotek. KÖMS har, utöver sin mer militärt orienterade verksamhet, en vetenskapsgren tillägnad sjöfarten som leds av direktörerna Sten Göthberg och Claes Berglund. I den egenskapen är KÖMS även medlem i Sjöfartsforum.