1 juli, 2015

Lars Fischer

Lars Fischer har anställts som försäljnings-/teknisk direktör på Orskov Yard A/S i Frederikshavn. Han kommer närmast från Wärtsilä, där han var försäljningsdirektör, och har tidigare verkat inom MAN Diesel.

1 juli, 2015

Ki-tack Lim

Ki-tack Lim från Sydkorea har valts till generalsekreterare för International Maritime Organization (IMO) från och med 1 januari 2016. Han är för närvarande vd för Busan Port Authority.  

30 juni, 2015

Kjeld Dittmann

Kjeld Dittmann, vd för Lyngsø Marine A/S, har valts till ordförande för European Ships and Maritime Equipment Association (SEA Europe).

30 juni, 2015

Jens Groth

Jens Groth är utsedd till ny koncernchef för KrisMa-gruppen där Chris-Marine och IOP Marine ingår. Han har mer än ett decenniums erfarenhet från den marina industrin. Jens började sin karriär som säljare på IOP Marine och har de senaste sex åren varit VD för IOP Marine och säljchef för KrisMa. Jens är utbildad Mekanisk ingenjör från Danmarks tekniska universitet och har en B.BA i ekonomi och ledarskap från Copenhagen Business School. Han kommer spela en aktiv roll för att konsolidera KrisMa-gruppen samt att öka fokus för att marknadsföra kompletta verkstadslösningar för tillämpning på kraftverk och inom den marina industrin.

30 juni, 2015

Anders Ekelund

Anders Ekelund har utsetts till ny chef för Safety & LSA-avdelningen hos Scanunit. Han tillträder den 24 juli. Anders har arbetat på företaget i 15 år och har bred kunskap om hela verksamheten. Han började som riggare, blev verkstadsförman och har även jobbat som inköpare, innan han för drygt 5 år sedan blev servicekoordinator inom Safety & LSA. Scanunit är ledande i Sverige inom service och underhåll för livräddningsutrustning. Avdelningen har fyra medarbetare i Helsingborg och tre i Göteborg. 

26 juni, 2015

Anders Kjaersgaard

Regeringen har utnämnt Anders Kjaersgaard till ny överdirektör för Kustbevakningen. Han arbetar idag som chef för Polismyndighetens regionkansli i region Syd och kommer att tillträda tjänsten som överdirektör den 1 september 2015.
Anders Kjaersgaard är efter sammanslagningen till en polismyndighet den 1 januari 2015 kanslichef i polisregion Syd. Han är 54 år, utbildad polis och jurist, och har tidigare arbetat som länspolismästare vid Polismyndigheterna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Han har också varit opolitisk ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet. Anders Kjaersgaard har stor erfarenhet av förhandlingsarbete inom EU och har varit engagerad i båda de svenska ordförandeskapen inom EU:s ministerråd.

18 juni, 2015

Peter Claesson

Peter Claesson har anställts som riggare/servicetekniker hos Scanunit. Från den 20 juli förstärker han företagets Safety & LSA-avdelning i Göteborg. Peter kommer närmast från Viking, där han arbetat som livbåtstekniker, och dessförinnan drev han den egna verksamheten Claessons Riggservice i 16 år.

15 juni, 2015

Roland Andersson

Roland Andersson är ny projektförman hos Scanunit i Göteborg sedan januari i år. Roland kommer närmast från Djupviks varv (Swede Ship) där han arbetade som skrovarbetsledare. Dessförinnan arbetade i 32 år på Damen Shiprepair Götaverken i Göteborg, bland annat som docksmaskinist, resursarbetsledare och som förman för stål- och svetsarbeten.

15 juni, 2015

Christer Hafstrand

Sedan april 2015 arbetar Christer Hafstrand som teknisk inspektör på Furetank Rederis kontor på Donsö. Christer har varit anställd i företaget sedan 2007 och var tidigare verksam som teknisk chef ombord på fartygen. Dessförinnan arbetade han bland annat på Star Cruises och TT-Line. Furetank Rederi hälsar Christer Hafstrand välkommen till kontoret!

5 juni, 2015

Martin Ekholm

Martin Ekholm är ny försäljningschef för Skandinavien på Transas sedan mitten av maj. Martin Ekholms nautiska bana inleddes i marinen, där han jobbade i nio år. 2005 började han första gången på Transas, då som säljare. 2011 rekryterades han av norska Kongsberg och flyttade till Norge. I början av 2015 flyttade han hem igen och började jobba på Consilium. Vistelsen där blev dock kortvarig, då han efter fyra månader på Consilium tackade ja till en förfrågan från Transas om att bli försäljningschef för Skandinavien.

29 maj, 2015

Tony Faming

Tony Faming är ny koordinator/marknadsförare på Scanunit i Göteborg och deras LSA-avdelning sedan den 7 april, där han har anställts för att stärka upp Scan Unit Göteborg och deras organisation. Tony Faming kommer närmast från Damen Götaverkens projektavdelning, där han var anställd från 2008.  

29 maj, 2015

Jenny Reinhold

Jenny Reinhold är ny Sales Support Assistant på Svitzer sedan den 11 maj efter att ha varit mammaledig i 16 månader. Hon är placerad på Svitzers Göteborgskontor där hon arbetar mot Europa och UK-marknaden.
Tidigare var Jenny Reinhold anställd som hamnagent på Maersk Broker Agency mellan åren 2011 och 2014, då hon gick hem på mammaledighet.
Jenny Reinhold har en kandidatexamen från Sjöfart och logistikprogrammet vid Chalmers 2011, och under tiden då hon studerade arbetade hon extra som hamnagent på Vald. Andersson Ship Agency där hon också gjorde sin praktik.

29 maj, 2015

Julia Erixson

Julia Erixson är från och med den 1 juni ny Crew Manager på OSM Crew Manangement AB i Göteborg, där hon arbetat som Crew Coordinator sedan i december 2014. Innan hon kom till OSM Crew Manangement AB arbetade hon som Crew Coordinator på Sirius Shipping.

26 maj, 2015

Olle Engström

Olle Engström på Thun Tankers byter tjänst och är sedan slutet av maj ny Tanker Charterer hos nämnda rederi. Sedan december 2012 har han arbetat som Vessel Operator hos Thun Tankers, och innan dess arbetade han hos TransWeco och Unifeeder. Olle Engström har en kandidatexamen i Sjöfart och logistik från Chalmers och dessutom en masterexamen i Maritime Management från Chalmers. Joakim Lund som är CCO på Thun Tankers säger att Olle är en omtyckt kollega som med sitt kommersiella tänk och sin kunskap från Thuns operationsavdelning kommer att bli en bra förstärkning till rederiets befraktningsteam.

22 maj, 2015

Fredrik Östberg

Fredrik Östberg har anställts hos Navix Maritime Chartering AB. Fredrik har över 25 års erfarenhet av shippingbranschen. Han inledde sin karriär på Vald. Andersson i Göteborg och senare också på Broström Tankers. Senare såldes en del av tankeravdelningen till Thun Tankers och där har Fredrik varit anställd fram tills han bestämde sig för att ansluta sig till Navix.

Fredrik kommer spela en aktiv roll i den dagliga aktiviteten både på CPP- och DPP-marknaden. Han kommer också vara en värdefull person när vi expanderar vår flotta inom en nära framtid. Denna expansion är baserad på att bygga ett långsiktigt förhållande och tillit mellan ägare, oljebolag, mäklare och alla andra som är inblandade i shippingkedjan.

Fredrik börjar sitt nya jobb 1:a juli i år.