2 mars, 2016

Camilla Adrians

Camilla Adrians började arbeta som Sales & Marketing Officer på TTS Marine AB i slutet av februari. I sin nya roll kommer Camilla arbeta med marknadsföring samt extern och intern kommunikation. Camilla har de senaste 3,5 åren arbetat som marknadschef på Consilium Marine & Safety  AB.

22 februari, 2016

Mikael Harryson

Wesmans Scandinavia AB har utökat sitt team av skadereglerare genom att anställa Mikael Harryson som Claims Adjuster från och med den 1 november. Mikael har många års erfarenhet av skadereglering inom den marina sektorn och kommer närmst ifrån Krogius Scandinavia. Mikael kommer att vara stationerad på kontoret i Göteborg och handlägga såväl transportöransvar som varuskador.

22 februari, 2016

Marcus Waserbrot

Marcus Waserbrot är från den 1 november anställd som Claims Adjuster hos Wesmans Scandinavia AB. Marcus kommer närmast från sina studier på Sjöfart- och Logistikprogrammet vid Chalmers Tekniska Högskola och har under studietiden praktiserat på The Swedish Club och arbetat med skadereglering och regresshantering på Krogius Scandinavia. Han arbetar främst med skadereglering och regresshantering av transportskador på uppdrag av en internationell aktör inom fordonsindustrin.

22 februari, 2016

Maja Kubista

Wesmans Scandinavia AB har anställt Maja Kubista som Deputy Manager Cargo and Recoveries. Maja innehar en Master of Laws i internationell sjörätt från Lunds Universitet/World Maritime University och hennes huvudsakliga arbetsområde kommer att vara ansvars- och regressärenden inom marin och transport. Maja kommer närmast från Krogius Scandinavia AB, där hon som Claims Adjuster, LL. M. främst har arbetat med hamn-, speditör- och transportöransvarsärenden, men hon har även en bakgrund som Marine Recovery Specialist på Crawford & Company.

22 februari, 2016

Reema Liza John

Reema Liza John arbetar sedan den 1 november som Claims Adjuster på Wesmans Scandinavias kontor i Göteborg. Hon har i flera år arbetat med Risk Management och besitter arbetserfarenhet inom Global Customer Service i Indien. Reema är ansvarig för skadereglering och regresshantering på uppdrag av en internationell aktör inom fordonsindustrin.

22 februari, 2016

Sabine Wigertz

Sabine Wigertz är från den 1 november anställd som Claims Adjuster och Education Coordinator på Wesmans Scandinavia AB i Göteborg. Hon har en bakgrund inom logistikbranschen och har bland annat arbetat med Supplier Management. I sin roll arbetar Sabine med skadereglering och regresshantering på uppdrag av en internationell aktör inom fordonsindustrin, samt har ansvar för att samtlig personal hålls uppdaterad med relevant utbildning.   

22 februari, 2016

Tarja Andersén

Tarja Andersén är ny Manager Cargo & Recoveries/Teamleader på Wesmans Scandinavias nyöppnade kontor i Göteborg sedan den 1 november. Tarja har drygt 25 års erfarenhet av skadereglering och regresshantering hos marina försäkringsgivare i Helsingfors och Göteborg och kommer närmast från Krogius.

 

22 februari, 2016

Emma Bergh

Emma Bergh är rekryterad som besiktningskoordinator och besiktningsman (Marine Surveyor & Survey Coordinator) på Wesmans Scandinavia. Wesmans som har en gedigen historia i Norge, har sedan den 1 november expanderat till Sverige, där Emma kommer att utgå ifrån Göteborgskontoret. Emma har en kandidatexamen i journalistik och kommer närmast från Krogius Scandinavia där hon haft en roll som skadereglerare.

22 februari, 2016

Åsa Pileholm

Åsa Pileholm har anställts som Survey Coordinator/besiktningskoordinator på Wesmans Scandinavia. Åsa har tidigare arbetat till sjöss på kryssningsfartyg i Asien och på Stena Line. Hon har tio års erfarenhet av rollen som besiktningskoordinator och kommer senast från Krogius Scandinavia. Från Göteborg kommer hon att koordinera företagets besiktningsmän på samtliga kontor.

22 februari, 2016

Ulrika Hammar Brödje

Ulrika Hammar Brödje är ny Claims Adjuster vid Wesmans Scandinavia. I sin roll som skadereglerare kommer Ulrika främst att arbeta med krav och regresser kring transportskador på uppdrag av en internationell aktör inom fordonsindustrin. Ulrika har många års internationell erfarenhet från bland annat Belgien, Luxemburg och Förenade Arabemiraten. Innan sitt inträde i den marina sektorn arbetade Ulrika nio år på Europeiska Investeringsbanken i Luxemburg med handläggning av projektfinansiering.

22 februari, 2016

Jonathan Thalén

Jonathan Thalén är ny Marine Surveyor vid Wesmans Scandinavias nyöppnade Stockholmskontor sedan november. Jonathan har en utbildning från sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers. Han har tidigare arbetat inom den svenska marinen samt fullgjort praktik hos Rederi AB Transatlantic i Hull. Jonathan har även arbetat inom stuveriet i Southampton och kommer närmast från Krogius Scandinavia.

22 februari, 2016

Mikael Broberg

Mikael Broberg är ny Marine Surveyor & Business Development Manager på Wesmans Scandinavias nyöppnade kontor i Stockholm sedan 1 november. Mikael har drygt 25 års erfarenhet av försäkring, skadereglering och besiktning i den marina sektorn och kommer närmast från Krogius. Förutom sin roll som besiktningsman kommer Mikael arbeta för att expandera företaget vidare på den svenska marknaden.

22 februari, 2016

Linda Höglund

Linda Höglund är ny Sales Manager hos Northern Offshore Services. Linda Höglund kommer närmast från Transas Marine. Fredrik Hallqvist (COO, Northern Offshore Services) säger i en kommentar att med Linda ombord så tar bolaget ett viktigt steg framåt för att möjliggöra fortsatt tillväxt med fokus inom specialsjöfart.

10 februari, 2016

Johannes Bergman

Johannes Bergman är ny safety manager/superintendent på Tärntank Ship Management AB. Största delen av den nya tjänsten kommer att ägnas åt support av fartygen, företagets säkerhetssystem samt förberedelse och support inför och under vetting. Johannes Bergman började sin yrkesbana som fiskare 1994 och arbetade som det fram till 1999, då han började läsa till sjökapten i Kalmar. Efter studierna arbetade han i nio år från 2003-2012 hos Tarbit Shipping AB, främst som överstyrman på Bit Viking. Åren 2012-2015 arbetade Johannes Bergman för Teekay Norge på deras shuttle tanker (bojlastare) Stena Natalita som styrman, överstyrman junior och förste styrman. 

5 februari, 2016

Peter Franklin

Från den 1 februari stärker Northern Offshore Services (NOS) HSEQ-avdelningen med en ny HSSE Manager. I sin roll som HSSE Manager kommer Peter Franklin att ansvara för allt som rör hälsa, säkerhet, skydd och miljö inom företagets flotta. Peter som är utbildad sjökapten har tidigare arbetat till sjöss i olika ställningar för Stena Line, Atlantic Container Line, NOS och norska Petroleum Geo Services (PGS). De senaste två åren har han arbetat i land med HSEQ på PGS huvudkontor i Oslo. Peter har ett stort säkerhetsfokus och bred erfarenhet från sjöfartsbranschen vilket kommer att bidra till att fortsätta den positiva utvecklingen av företagets HSEQ-kultur. Northern Offshore Services hälsar Peter Franklin varmt välkommen till NOS.