14 augusti, 2019

Desirée Ressel von Schéele

Den 1 september tar Desirée Ressel von Schéele över vd-stolen i familjeföretaget Ressel Rederi. Desirée Ressel von Schéele, 31 år, har sedan 2015 varit ekonomi- och personalansvarig inom rederiet. Hon har en fil kand i ekonomi i botten och har tidigare arbetat i olika ekonomifunktioner hos Deloitte, Wrigley Scandinavia, J.Lindeberg och tretti.se. Hon efterträder Ulla Ressel som i stället tar över som styrelseordförande. ”Jag ser verkligen fram emot möjligheten att sätta mig in i ledningsfrågor och vara med och utveckla Ressel Rederi”, säger Desirée Ressel von Schéele. Ressel Rederi bedriver främst sjöpendeltrafik på uppdrag av Stockholms stad, Waxholmsbolaget och Färjestadens Företagsgrupp.

13 augusti, 2019

Marcus Jakobsson

Den 12 augusti tillträdde Marcus Jakobsson som sustainability coordinator/controller på Terntank Rederi AS. Marcus har utbildning från Handelshögskolan i Göteborg inom miljöekonomi med inriktning på hållbart företagande. Marcus har tidigare erfarenheter av att jobba med hållbarhetsredovisning och klimatkompensering samt har drivit en startup inom hållbar livsmedelsproduktion. "Det ska bli spännande att möta framtida utmaningar och möjligheter som branschen står inför och jobba vidare för en allt mer hållbar sjöfart," säger han.

31 juli, 2019

Nils Vinneby

ScanOcean AB expanderar verksamheten genom anställningen av Nils Vinneby som bunker trader. Han kommer främst att fokusera på inköp och försäljning av marina bränslen för befintliga kunder, både som trader world wide men även vara en viktig del i vår fortsatta expansion av ScanOceans fysiska distribution av bränslen i Sverige. Nils har med sig värdefull erfarenhet från oljebolaget Preem där han arbetat i olika roller inom främst varuförsörjning och på bunkeravdelningen samt även från sin senaste tjänst på det väl ansedda Sirius Chartering i Göteborg. ScanOcean är mycket glada att välkomna Nils och ser fram emot fortsatt framgång och glädje tillsammans med våra kunder.

16 juli, 2019

Jonas Odqvist

Jonas Odqvist tar över som ny verkställande direktör på Lundby Container Service LCS AB. Han har tidigare erfarenheter från ledande befattningar inom logistik och grossistverksamhet. Jonas erfarenheter av logistik, kvalité och effektiviseringar kommer komma väl tillpass för att utveckla LCS container- och logistiklösningar och stärka företagets erbjudande. Vi kommer därmed fortsätta vårt arbete med att öka företagets IT integration med våra kunder för att på det sättet kunna driva en effektivare tomdepå och därmed kunna leverera ytterligare kundnytta.

7 juli, 2019

Anton Larsson

Den 1 juni 2019 började Anton Larsson på Sirius Charterings befraktningskontor i Fiskebäck. Han kommer att tillträda en tjänst som fartygsoperatör och utökar därmed Charteringdesken till sex personer. Anton är nyutexaminerad från Sjöfart & logistikprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola och har också genomfört en utlandstermin som antagen vid Kühne Logistics University i Hamburg. ”Vi är glada över att ha värvat Anton till oss på Sirius Chartering. I vår fortsatt växande verksamhet kommer hans engagemang och noggrannhet att bli värdefulla tillgångar för befraktningsteamet”, säger Martin Sjöholm, Commercial Manager.

7 juli, 2019

Nils Backman

Sirius Chartering AB utökar personalstyrkan genom anställningen av Nils Backman vid befraktningskontoret i Fiskebäck. Nils tillträdde 1 juni en tjänst som fartygsoperatör och blir en välkommen förstärkning på desken. Med sig har han erfarenheter från Sjökaptensprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola och ett halvår till sjöss på LNG-fartyget Coralius. Därefter var Nils en del av site-teamet vid nybyggnationen av tankfartygen Saturnus och Mercurius vid varv i Kina följt av fem månader som trainee hos Golden-Agri Maritime i Singapore. ”Det känns bra att kunna välkomna Nils till Sirius Chartering. Hans bakgrund med både nautisk och teknisk erfarenhet passar fint in i vår expanderande verksamhet,” säger Martin Sjöholm, Commercial Manager.

7 juli, 2019

Jennie Hinz

NLC Ferry Oy Ab, Wasaline, är i en expansiv fas och har rekryterat Jennie Hinz som ny affärsutvecklingschef. Jennie har erfarenhet från bland annat försäljning och företagsstrategi och kommer att arbeta med att leda och utveckla försäljningsverksamheten för persontrafiken och godstrafiken. Hon ansvarar också för att hitta nya försäljningskanaler samt utveckla de befintliga kanalerna. Jennie kommer från Hogia Ferry Systems där hon under de tio senaste åren haft olika chefsbefattningar, senast ansvarig för eftermarknad till rederier världen över.

28 maj, 2019

Jesper Waltersson

Efter 15 år på Stena Line i olika roller, de senaste åren som presschef, har Jesper Waltersson bestämt sig för att gå vidare i karriären. Han tillträder den 10 juni en tjänst som kommunikationschef på Stena Metall. Han ersätts på Stena Line av Carl Mårtensson, PR & Communications Manager som har arbetat i flera olika kommunikationsroller på Stena Line sedan 2013.

27 maj, 2019

Margareta Jensen Dickson

Margareta Jensen Dickson är sedan 2016 HR-chef på Stena Line och få nu utökat ansvar på nyskapade positionen Group Head of People, med ansvar över alla regioner och affärsenheter. Tidigare var rollen som HR-chef uppdelad i två geografiska ansvarsområden, där den ena täckte UK, Irland, och Nederländerna och den andra Skandinavien, Tyskland och Baltikum. De båda ansvarsområdena slås nu samman till ett. Margareta Jensen Dickson hade innan hon började på Stena Line ledande positioner inom HR på bland annat Swedavia, Svenska Mässan och NetOnNet.

27 maj, 2019

Martin Lewerentz

Martin Lewerentz har anställts som Fleet Manager på Stena Rederi A/S i Danmark med ansvar för Stena Lines operation av Stena Flavia, Stena Gothica och URD. Martin Lewerentz är sjökapten och har seglat i ett flertal rederier, som Johnson Line, Broström, Star Cruises och TT-Line. Han har arbetat på Stena Line sedan 2010, senast som Marine Safety Superintendent. 

27 maj, 2019

Jan Thorstensen

Jan Thorstensen är sedan april ny Revenue Manager på Birka Cruises. Jan har en lång erfarenhet från resebranschen. Närmast kommer han från Ebookers (uppköpta av Expedia) där han arbetade som Head of Air Product Nordic. Han ansvarade bland annat för resultat och budget för flygförsäljningen i Norden samt prissättningsstrategier och optimering av intäkter.

27 maj, 2019

Sabrina Jikander

Birka Cruises har rekryterat Sabrina Jikander som andre styrman. Hon tillträdde tjänsten 11 maj. Sabrina har studerat på Sjökaptensprogrammet på Chalmers i Göteborg och har även en reservofficersexamen från Försvarshögskolan. Sabrina kommer senast från en befattning som Voyage Operator på Eukor Car Carriers. Där ansvarade hon bland annat för planering och schemaläggning av 10–15 fartyg i Europa och Mellanöstern, en roll som kan beskrivas som sjöfartens motsvarighet till en flygtrafikledare. Hennes senaste sjögående tjänst var som Överstyrman på Stena Foreteller.

27 maj, 2019

Martti Simojoki

Alandia har anställt sjökapten Martti Simojoki som Senior Loss Prevention Manager. Han har en lång och mångsidig bakgrund inom global sjöfart samt gedigen erfarenhet från riskförebyggande verksamhet. Han kommer närmast från en tjänst som befälhavare på det finländska havsforskningsfartyget Aranda men har varit tjänstledig från Wallenius Marine, där han anställdes 2002. Inom Wallenius Marine har han tjänstgjort som befälhavare ombord på Wallenius fartyg samt varit Marine Superintendent med ansvar för lastkvalitet, hamnoperationer, navigationsutrustning, MRM, rederiets kulturprogram, fartygens IT lösningar, nautiska procedurer samt interna auditeringar. Han har dessutom deltagit i ny- och ombyggnadsprojekt på varv och även representerat Wallenius i projekt med autonoma fartyg. Martti Simojoki har avlagt sin sjökaptensexamen 2002 i Mariehamn. ”Rekryteringen av Martti Simojoki är ett strategiskt steg i vår tillväxt och utveckling i Norden och internationellt. Alandia har en växande flotta av försäkrade fartyg i och med ökad efterfrågan på vår service”, säger Jan Limnell, marinförsäkringsdirektör för Alandia.

22 maj, 2019

Julia Fridlund

Julia Fridlund har anställts i Stena Lines kommunikationsteam och har rollen Strategic Communication Manager & Team Leader. Hon ansvarar för koordinering av den dagliga kommunikationen, inklusive planering och delegering av kommunikationsteamets uppgifter, hantering och utveckling av företagets kommunikationsstrategi och ledningsstöd. Hon har arbetat på Stena Line i ett år och kom tidigare från kommunikationsbyrån Gullers Grupp, där hon var projektledare och kommunikationsstrateg.

21 maj, 2019

Cecilia Österman

Direktionen för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har beslutat att utse Cecilia Österman att vara ordförande i Stiftelsens Granskningsgrupp från den 1 juni. Cecilia Österman är arbetsmiljöingenjör och har ett mycket stort och mångårigt engagemang för sjöfartens arbetsmiljö. Hon har under arbetet med Belöning 2019 ingått i Granskningsgruppen som ordinarie ledamot. Granskningsgruppens uppgift är att bereda och lämna förslag avseende årets Arbetsbelöningar, Utvecklingsstipendier och Hedersomnämnande. Cecilia Österman efterträder Karl Karell, som den 1 oktober tillträder som kanslichef vid Stiftelsen.