7 september, 2018

Henrik Malm

Henrik Malm har sedan 1 september återvänt till MAN Energy Solutions (tidigare MAN Diesel & Turbo) för att åter axla rollen som Head of PrimeServ. Rollen innefattar ansvar för MAN ES eftermarknad med teknisk service, uppgraderingsprojekt och reservdelar i Sverige, Finland och Baltländerna. Henrik har de senast 1,5 åren varit VD för Northern Energy & Supply och samlat på sig värdefulla erfarenhet för att nu ta MAN PrimeServ vidare till nya nivåer. Henrik är utbildad sjöingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt affärsutbildad vid IHM Business School.

6 september, 2018

Rikard Sahl

Sjökapten Rikard Sahl har startat egen konsultverksamhet i företaget Sahl Maritime med inriktning mot säkerhet, kvalitet, olycksutredningar och organisationsutveckling. Kunder är främst rederier, konsultbolag och hamnar. Rikard har varit verksam inom shipping sedan 1975 i befattningar som hamnchef i Kapellskärs hamn, befälhavare i Viking Line, skadereglerare i Trygg Hansa och lots i Södertälje. Han kommer närmast från en tjänst som utredare av olyckor och tillbud inom kommersiell sjöfart hos Statens haverikommission. 

6 september, 2018

Joacim Linder

SSPA har rekryterat Joacim Linder som nyligen tillträtt tjänsten som avdelningschef för Maritime Consulting. Han kommer att leda ett 30-tal experter och konsulter inom områdena Hull & Propulsion, Manoeuvring & Seakeeping samt Advisory och ingå i företagets ledningsgrupp. Joacim har lång erfarenhet inom den maritima branschen och har de senaste åren varit ansvarig för verksamheten vid RoRo Competence Centre på Cargotec, MacGregor. – SSPA har som vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling och jag ser jag fram emot att få leda alla engagerade medarbetare i företagets expertteam så att de kan stötta SSPAs kunder att nå framgång, säger Joacim Linder.

5 september, 2018

Pernilla Trygg

Pernilla Trygg har rekryterats till Lloyd’s Register EMEA som Surveyor vid sällskapets kontor i Sävedalen/Göteborg. Pernilla är sjöingenjör och kommer närmast från Marinfloc där hon arbetade som teknisk chef men har även en gedigen bakgrund som maskinbefäl hos bland annat Wallenius, Stena Knutsen OAS och sedermera inspektör hos Knutsen OAS samt Maersk Drilling. Pernilla kommer efter en gedigen introduktionsutbildning att utföra inspektion av fartyg och marina komponenter.

31 augusti, 2018

Gertrud Hermansen

Public affairs-byrån New Republic fortsätter att växa och rekryterar Gertrud Hermansen, som tillför strategisk spetskompetens inom områdena sjöfart, marin teknik och försvar. Hon har över 15 års erfarenhet av internationella relationer på hög strategisk nivå och särskild expertis i marknadsfrågor relaterade till export- och importrelaterade projekt inom sjöfart och marin teknik. Närmast kommer Gertrud från kommunikations- och projektverksamhet i eget bolag, tidigare har hon bland annat arbetat på Svenskt Marintekniskt Forum och Sjöfartsverket. De senaste åren har Gertrud Hermansen synliggjort den svenska marintekniska industrins möjligheter i en svensk exportstrategi. Hon har även starkt bidragit till att samla den svenska sjöfartsnäringen kring mångfaldsfrågor. Hon är en av de mest synliga företrädarna, både nationellt och internationellt, för den svenska grenen av sjöfartsnätverket WISTA, Women’s International Shipping and Trading Association, där hon sedan flera år ingår i styrelsen. Gertrud Hermansen kommer att arbeta med bas i Malmö och Köpenhamn. New Republic har i dag 17 medarbetare och kontor i Stockholm, Malmö och Jämtland.

29 augusti, 2018

Magnus Grimhed

Magnus Grimhed tar över rollen som försäljningschef på Norrköpings Hamn. Han efterträder Tomas Gustavsson som efter 20 år i bolaget går i tidig pension under hösten.  Magnus Grimhed börjar sin nya tjänst den 1 september. Magnus har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har han arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn. -Under det gångna året har jag fått en bra inblick i vår egen och våra kunders verksamhet. Samtidigt har jag kunnat utöka mitt nätverk från tidigare jobb med många nya kontakter, säger Magnus Grimhed. Jag ser verkligen fram emot att utveckla kontakterna ytterligare, och jobba nära kunderna för att se hur vi kan skapa mera värden. Magnus Grimhed kommer in i sin roll i ett läge där verksamheten i Norrköpings Hamn står inför en stor utveckling. Tillväxten har varit god inom flera affärsområden, och nyligen gavs klartecken för den stora utbygganden av Pampushamnen som vid färdigställandet 2023 kommer innebära en väsentlig kapacitetshöjning för att möta framtida krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion. -Vi står inför en riktigt spännande utveckling. Det saknas varken utmaningar eller möjligheter, säger han. 

16 augusti, 2018

Samuel Hamberg

Samuel Hamberg har börjat som Management Trainee för Northern Offshore Group. Samuel har tidigare arbetat inom bank och industri, men kommer senast från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet där han studerat Management av Tillväxtföretag (MATIX). Han kommer främst jobba mot vd och ledningsgrupp för att stötta dem i olika affärsprojekt och utvecklandet av verksamheten.

16 augusti, 2018

Philip Mattsson

Philip Mattsson har tillträtt tjänsten som Group Business Development Manager för Northern Offshore Group. Philip har tidigare varit Sales Manager för Northern Energy & Supply, men kommer senast från Bunker One där han haft rollen som Bunker Trader. Philip har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling, tillväxt och etablering på internationella marknader. Han kommer främst att arbeta med affärsutvecklingen av nya marknader samt utökandet och effektiviseringen av befintliga verksamheter inom koncernen.

28 juni, 2018

Patrik Rotkvist

Södertälje Hamn är i en expansiv fas och anställer Patrik Rotkvist, 46, som ny operativ chef.
Patrik Rotkvist har lång erfarenhet av arbete med logistik, inköp, planering och transporter.
En stor del av Patriks arbete kommer att bestå av proaktivt arbete för att behålla den konkurrenskraft Södertälje Hamn har. I förlängningen ska Patrik även arbeta fram en organisation som står väl rustad för nya utmaningar i form av ökade volymer och nya affärsområden. Patrik kommer senast från Crane Currency där han arbetade som Supply chain manager och ansvarade för produktionsplanering, materialhantering och distribution.

18 juni, 2018

Bart Steijaert

Helsingborgs Hamns styrelse har fattat ett enhälligt beslut att tillsätta Bart Steijaert som ny vd för Helsingborgs Hamn från den 1 september. Han efterträder Niels Vallø som går i pension. Bart Steijaert kommer närmast från Axess Logistics där han varit vd i Sverige och Danmark sedan 2011 och dessförinnan var han chef för det operativa arbetet på Copenhagen Malmö Port. Han är utbildad inom maritim logistik och juridik vid universitet i Holland och Belgien.

16 juni, 2018

Stefan Klein

Stefan Klein har utsetts till Product Manager Automation på LK som ett led i att förstärka affärsområdet Marine Flow Control. Till hans uppgifter hör att öka kompetensen inom automation av ventiler, produktutveckling samt produkthantering, säljstöd och produktinformation. Han kommer närmast från Beijer Electronics där han var Development Manager Software.

16 juni, 2018

Torbjörn Palmgren

LK förstärker sitt affärsområde Marine Flow Control genom rekrytering av Torbjörn Palmgren som Marketing Communication Manager. Han ansvarar för all extern kommunikation och för att skapa medvetenhet och varseblivning om LK:s verksamhet, produkter och tjänster. En viktig del av hans arbete är att främja digitaliseringen av verksamheten. Torbjörn har tidigare arbetat som Project Manager Marketing på Midroc Property Development AB.

12 juni, 2018

Andreas Gustavsson

I juni 2018 förstärktes den Göteborgsbaserade marknadsplatsen för globala transporter Adnavem, ytterligare när Andreas Gustavsson anställdes som Operations Specialist. Andreas kommer senast från TTS Marine AB där han var Logistikansvarig. Han har i tidigare roller bland annat arbetat som speditör hos Panalpina. Adnavem är en svensk start-up med fokus på den internationella transportmarknaden för sjöfrakt. De första transporterna bokade på marknadsplatsen är genomförda och containrarna har anlänt till sina destinationer. Därmed är den tekniska plattformen validerad och redo för att skalas upp med fler kunder och leverantörer i systemet.

14 maj, 2018

Sara Lindholm

Sara Lindholm har rekryterats till Northern Offshore Services ( N-O-S) som HSSEQ Coordinator.  Sara kommer aktivt arbeta med att utveckla företagets ISO arbetet och Safety Management System. Sara kommer från AkzoNobel där hon arbetat som People Safety Expert/Safety Coordinator. Innan dess arbetade Sara flera år som HSEQ Advisor på Fred. Olsen Windcarrier i Oslo.

4 maj, 2018

Felix Magnusson

Sea IT växer och anställer Felix Magnusson som kommer att börja arbeta på huvudkontoret i Göteborg. Felix Magnusson har arbetat med datanätverk på Cisco Academy och har erfarenhet från både  "1st and 2nd line IT support".   - Vår expansion är ett resultat av fortsatt tillväxt av vår kundbas och det ser bra ut resterande del av 2018 eftersom många rederier vill ha vår BlueCORE-plattform installerad. Det är med stor glädje vi välkomnar Felix ombord i Sea IT-teamet, säger vd Kristian Ryberg.