12 november, 2018

Lars Nicklason 

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse. Han vikarierar för Andreas Kron som är föräldraledig till och med april 2019. - Jag ser fram mot att arbeta som kommunikatör och verka för att sprida den viktiga forskning som sker inom Lighthouse nätverk för en hållbar maritim sektor, säger Lars Nicklason.  Han har arbetat som journalist i över 20 år, främst med granskande journalistik för Göteborgs Posten och GT. Han har också länge varit knuten till akademin. Mellan 2011 och 2017 producerade han Chalmers Magasin och sedan länge arbetar han också för Göteborgs universitets personaltidning GU Journalen, något som han fortsätter att göra en dag i veckan under sitt vikariat.

12 november, 2018

Mikael Lundholm

CM Hammar stärker upp sin marknadsavdelning och har rekryterat Mikael Lundholm som Technical Sales Manager. Mikael kommer att ha hand om CM Hammars globala nätverk av kunder och distributörer och vara en värdefull spelare i marknadsarbetet. Mikael är utbildad sjökapten med BS:c inom Shipping and Logistics vid Chalmers. Närmast kommer Mikael från Teekay Shipping och har en bred bakgrund av sjöfart från alla olika storlekar på fartyg. CM Hammar ser fram emot att utöka sin kompetens inom slutanvändarperspektivet på våra säkerhetsprodukter.

2 november, 2018

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg är från 1 november ny vd för Briggen Tre Kronor AB. Hon har en gedigen bakgrund inom förändringsledning, försäljningsledning samt hur man utvecklar affärsmodeller med kunden och marknaden i fokus. Jessica har varit verksam inom stora globala företag och även varit delaktig i att starta nya företag. Ett av de senaste uppdragen var att bygga upp delar av LinkedIn i Norden med fokus på hur man skapar och driver affärer via plattformen. Närmast kommer Jessica från ett uppdrag som Commercial Director för Nespresso Professional där fokus har varit på att skapa tillväxt genom förändringsledning, sälj- och målstyrning, paketera om affärsmodell samt bygga team och företagskultur. Hon efterträder Anders Mannesten som efter åtta år i briggens tjänst beslutat att sluta som vd. Under Anders tid som vd har Briggen Tre Kronor genomgått en rad förändringar och omstruktureringar. Med sin coachande ledarstil har han också gjort organisationen starkare.

17 oktober, 2018

Johan Lundqvist

Svenska Skeppshypotek förstärker. Johan Lundqvist började 15 oktober som kundansvarig. Han har gedigen bankerfarenhet, kommer närmast från Stena Stål AB där han varit kreditansvarig.

15 oktober, 2018

Joakim Boman

Furetank Chartering förstärker med Joakim Boman som blir ny fartygsbefraktare från 1 november. Joakim har lång erfarenhet som fartygsbefraktare och har tidigare bland annat  arbetat i liknande position på Brostöm AB i Göteborg. Han kommer närmast från Alta Shipping i Madrid, där han arbetat som skeppsmäklare.  

26 september, 2018

Martin Ekholm

Telko International AB har rekryterat Martin Ekholm som nyligen tillträtt tjänsten som Vice President Sales Europe. Han är utbildad inom Marinen med inriktning Navigation och Sonar. Martin har stor erfarenhet inom den maritima branschen och har dom senaste åren arbetat som Area Sales Manager på Transas, med Skandinavien som sitt område. Martin kommer att bygga upp försäljningen av Telkos produkter i Europa samt vara med i strategiarbetet för en helt ny plattform, Telscope, vars primära uppgift är att underlätta rapportering och spara tid för besättningen. – Det ska bli väldigt spännande att få vara med från starten och kunna påverka i alla led. Jag tror på lokal närvaro och en hög servicenivå, det kommer vara några av grundpelarna i uppbyggnaden av Telko International AB. Moderbolaget Telko AS har funnits i över 20 år och våra produkter, såsom TECDIS, har levererats till 6.000 fartyg, berättar Martin Ekholm.  

20 september, 2018

Nicklas Ebersson

Nicklas Ebersson rekryterades till Stockholm Hamnars marknads- och försäljningsavdelning i mitten av augusti. Han är marknadsansvarig för gods och förmedlar kontakten mellan speditörer, varuägare, transportörer och rederier för att kundanpassa logistiklösningar på både export- och importsidan till från Sverige. Nicklas arbetar också med att marknadsföra Östersjöns nya storhamn, Stockholms Norvik Hamn, som öppnar 2020. Nicklas har 20 års erfarenhet från den internationella transport- och logistikbranschen. Han har bland annat erfarenhet från Mellanösterns Abu Dhabi och Qatar där han jobbade med global försäljning till de största hamnarna i den regionen.

7 september, 2018

Henrik Malm

Henrik Malm har sedan 1 september återvänt till MAN Energy Solutions (tidigare MAN Diesel & Turbo) för att åter axla rollen som Head of PrimeServ. Rollen innefattar ansvar för MAN ES eftermarknad med teknisk service, uppgraderingsprojekt och reservdelar i Sverige, Finland och Baltländerna. Henrik har de senast 1,5 åren varit VD för Northern Energy & Supply och samlat på sig värdefulla erfarenhet för att nu ta MAN PrimeServ vidare till nya nivåer. Henrik är utbildad sjöingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt affärsutbildad vid IHM Business School.

6 september, 2018

Rikard Sahl

Sjökapten Rikard Sahl har startat egen konsultverksamhet i företaget Sahl Maritime med inriktning mot säkerhet, kvalitet, olycksutredningar och organisationsutveckling. Kunder är främst rederier, konsultbolag och hamnar. Rikard har varit verksam inom shipping sedan 1975 i befattningar som hamnchef i Kapellskärs hamn, befälhavare i Viking Line, skadereglerare i Trygg Hansa och lots i Södertälje. Han kommer närmast från en tjänst som utredare av olyckor och tillbud inom kommersiell sjöfart hos Statens haverikommission. 

6 september, 2018

Joacim Linder

SSPA har rekryterat Joacim Linder som nyligen tillträtt tjänsten som avdelningschef för Maritime Consulting. Han kommer att leda ett 30-tal experter och konsulter inom områdena Hull & Propulsion, Manoeuvring & Seakeeping samt Advisory och ingå i företagets ledningsgrupp. Joacim har lång erfarenhet inom den maritima branschen och har de senaste åren varit ansvarig för verksamheten vid RoRo Competence Centre på Cargotec, MacGregor. – SSPA har som vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling och jag ser jag fram emot att få leda alla engagerade medarbetare i företagets expertteam så att de kan stötta SSPAs kunder att nå framgång, säger Joacim Linder.

5 september, 2018

Pernilla Trygg

Pernilla Trygg har rekryterats till Lloyd’s Register EMEA som Surveyor vid sällskapets kontor i Sävedalen/Göteborg. Pernilla är sjöingenjör och kommer närmast från Marinfloc där hon arbetade som teknisk chef men har även en gedigen bakgrund som maskinbefäl hos bland annat Wallenius, Stena Knutsen OAS och sedermera inspektör hos Knutsen OAS samt Maersk Drilling. Pernilla kommer efter en gedigen introduktionsutbildning att utföra inspektion av fartyg och marina komponenter.

31 augusti, 2018

Gertrud Hermansen

Public affairs-byrån New Republic fortsätter att växa och rekryterar Gertrud Hermansen, som tillför strategisk spetskompetens inom områdena sjöfart, marin teknik och försvar. Hon har över 15 års erfarenhet av internationella relationer på hög strategisk nivå och särskild expertis i marknadsfrågor relaterade till export- och importrelaterade projekt inom sjöfart och marin teknik. Närmast kommer Gertrud från kommunikations- och projektverksamhet i eget bolag, tidigare har hon bland annat arbetat på Svenskt Marintekniskt Forum och Sjöfartsverket. De senaste åren har Gertrud Hermansen synliggjort den svenska marintekniska industrins möjligheter i en svensk exportstrategi. Hon har även starkt bidragit till att samla den svenska sjöfartsnäringen kring mångfaldsfrågor. Hon är en av de mest synliga företrädarna, både nationellt och internationellt, för den svenska grenen av sjöfartsnätverket WISTA, Women’s International Shipping and Trading Association, där hon sedan flera år ingår i styrelsen. Gertrud Hermansen kommer att arbeta med bas i Malmö och Köpenhamn. New Republic har i dag 17 medarbetare och kontor i Stockholm, Malmö och Jämtland.

29 augusti, 2018

Magnus Grimhed

Magnus Grimhed tar över rollen som försäljningschef på Norrköpings Hamn. Han efterträder Tomas Gustavsson som efter 20 år i bolaget går i tidig pension under hösten.  Magnus Grimhed börjar sin nya tjänst den 1 september. Magnus har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har han arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn. -Under det gångna året har jag fått en bra inblick i vår egen och våra kunders verksamhet. Samtidigt har jag kunnat utöka mitt nätverk från tidigare jobb med många nya kontakter, säger Magnus Grimhed. Jag ser verkligen fram emot att utveckla kontakterna ytterligare, och jobba nära kunderna för att se hur vi kan skapa mera värden. Magnus Grimhed kommer in i sin roll i ett läge där verksamheten i Norrköpings Hamn står inför en stor utveckling. Tillväxten har varit god inom flera affärsområden, och nyligen gavs klartecken för den stora utbygganden av Pampushamnen som vid färdigställandet 2023 kommer innebära en väsentlig kapacitetshöjning för att möta framtida krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion. -Vi står inför en riktigt spännande utveckling. Det saknas varken utmaningar eller möjligheter, säger han. 

16 augusti, 2018

Samuel Hamberg

Samuel Hamberg har börjat som Management Trainee för Northern Offshore Group. Samuel har tidigare arbetat inom bank och industri, men kommer senast från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet där han studerat Management av Tillväxtföretag (MATIX). Han kommer främst jobba mot vd och ledningsgrupp för att stötta dem i olika affärsprojekt och utvecklandet av verksamheten.

16 augusti, 2018

Philip Mattsson

Philip Mattsson har tillträtt tjänsten som Group Business Development Manager för Northern Offshore Group. Philip har tidigare varit Sales Manager för Northern Energy & Supply, men kommer senast från Bunker One där han haft rollen som Bunker Trader. Philip har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling, tillväxt och etablering på internationella marknader. Han kommer främst att arbeta med affärsutvecklingen av nya marknader samt utökandet och effektiviseringen av befintliga verksamheter inom koncernen.