Ingen tilläggspremie För Swedish Clubs medlemmar

Swedish Club har beslutat att inte begära in någon tilläggspremie för P&I-försäkringsåret 2008/2009. I december förra året beslöt man om tilläggspremier på 35 procent för såväl försäkringsåret 2006/2007 samt 2007/2008 och man förvarnade också om ett liknande beslut för föregående försäkringsår. Detta har man alltså nu dragit tillbaka och en orsak är man tror på stabilare marknader, och man skriver i ett pressmeddelande att ”många av världens regeringar vidtagit samordnade åtgärder för att få större kontroll på finanskrisen”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.