Gotland förlorar anlöp – rederier tappar intresset

Sex kryssningsanlöp har hittills i år blåst bort från Gotland. Genom detta har 6.500 passagerare inte kunnat gå i land på ön och turistindustrin beräknas ha förlorat omkring SEK 4 miljoner, skriver Gotlands Allehanda. Kryssningskajen klarar endast av fartyg på upp till 200 meter ungefär, de större får lägga sig på redden, men ostadigt väder ställer till problem. Kommunen tittar på en varaktig lösning.– Vi har gjort en teknisk förstudie och det visade sig vara möjligt att bygga en kryssningskaj utanför det vi kallar norra vågbrytaren som kan ta emot fartyg på över 300 meter, säger hamnchefen Mats Eriksson till SST.Ännu är inget beslut taget och det tar närmare tre kryssningssäsonger att färdigställa byggandet.Det ger resultat i bokningarna och vissa rederier har börjat tröttna på inblåsta anlöp, bland annat har MSC Cruises som äger fartygen Lirica, Opera och Armonia minskat antalet bokade anlöp till 2009. Under 2007 fick 13 anlöp ställas in på grund av dåligt väder.