Fotograf: Göteborgs Stad

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Göta älvbron upp i domstol igen

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för några av de överklaganden som kommit in mot den nya bron över Göta älv.

Det var i mitten av september som Mark och miljödomstolen i Vänersborg godkände Göteborgs stads planer på den nya Göta älvbron med en segelfri höjd på bara tolv meter – jämfört med den befintliga brons 19,5 meter.

Flera överklaganden

Men 23 olika parter överklagade domen – däribland Sjöfartsverket och Sveriges Redareförening och flertalet kommuner längs med Göta älv.

I dagens beslut från Mark- och miljööverdomstolen beviljas dock enbart åtta av dessa överklaganden. Det är kommunerna Gullspång, Götene, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, Ale och Vänersborg som beviljas prövningstillstånd.

Får fortsätta planeringen

Domstolen säger alltså nej till Sjöfartsverkets och Sveriges Redareförenings överklaganden, med hänvisning till miljöbalken.

Även om saken ska prövas i domstol får Göteborgs stad ändå fortsätta sin planering av den nya bron under prövotiden – något som de överklagande parterna krävde skulle stoppas.

Kommentarer

 • MJ

  Nu tänds åter hoppet för en för sjöfarten värdig bro…..

 • Johan

  Hoppas de tar sitt förnuft till fånga denna gången!

 • Thomas G

  Alltså vad är problemet, vill inte Göteborg profilera sig som en hamnstad längre?

 • Johan

  Herregud..
  det är meningslöst med alla dessa överklaganden. Det har redan gått för långt, är för kort om tid och för mycket pengar inblandat i detta projekt.

 • Stig Palm

  Vad är problemet? Jo att sjöfarten till Vänern bygger på nuvarande regler för högsjöfartygen och att båtarna ser ut därefter.
  Inför samma regler som för Europas flodfartyg och bemanning. Skrota eller sälj nuvarande båtar och bygg som för flodsjöfart och rationella för bl a containerlast.
  Den nu visade lågbron blir då fullt tillräcklig. Privata båtar med ’för höga’ master får segla runt Sverige och inte mer med detta.
  Debatten verkar ha fastnat i det förgångna?

  • 'allå'allå'emliga armén

   Problemet ur ditt perspektiv tycks vara att du inte har någon som helst vetskap om vad det är för typ av tonnage på Vänern idag. Läs på, gör om, gör rätt.

 • Anders "Slussen" Johansson

  Vad då båtar eller andra flyte tyg får segla runt till ostkusten och via den mycket mera begränsande Götakanal ta sig till desdinationer uppströms nya Hisingsbron. Den nuvarande bron har vid klaff öppning ingen höjd begränsning. Så varför i himmelens namn skall man då försämra med en 4 punkts lyft av bro bannan? Sido lyftande 2 punkts förankring och helst en betydligt breddare passage en nuvarande mått begränsning för fartygs och andra flyte tygs passager.
  Farledens djup begränsning är för hela vägen till Vänern satt till 5,20 meter och längd och bredd bestäms av slussarna uppströms och börjar vid första sluss i Lilla Edet och dess kraftverks dammbygge.

 • Anders "Slussen" Johansson

  Jo i Lubeck tog man bort en bro som hindrade bil flöde vid öppning. Tunnel blev det i stället med avgift vid passag.Vi har nu Tingstads tunnel, Göta tunnel och Lundby tunnel. Gnistängs tunnel och snart kommer Tingstad 2 tunnel. Och spårvagnar kör i dag i tunnlar utan tekniska problem.
  En tunnel behöver inte korsa älven i 90 graders vinkel utan kan göra detta i en mycket flakare vinkel så att infarterna och utfarterna kommer mycket mera paralellt med älven. Hur funkar det med föresten vid öppningar vid järnvägs bron ovanför Tingstads tunnel. Inte ett ljud har det nämnst om att det finns en bro där för spårtrafik och cyklister faktiskt. och man kan bygga på ett helt nytt ställe också. DEN BEHÖVER INTE VARA PÅ SAMMA STÄLLE

 • Bendix.

  STIG PALM:
  Man borde fara ner till Europas stora flodstäder och ta sig en titt. Där finns väldigt mycket att lära. I Rotterdam finns broar som inte är särskilt höga, då inlandsfartygen har höj- och sänkbara bryggor. Men det är just inlandsfartyg. Uppför Göta Älv och på Vänern seglar större fartyg, som även får gå över Nordsjön och Biscaya, till exempel. Det går och får inte inlandsfartygen ens göra. Broarna i Rotterdam har även en väldigt snabb öppning och stängning, det går undan när det kommer en båt för trafiken är tät både på och under bron. Givetvis är dom enkelklaff eller vridbroar utan höjdbegränsning när dom är öppna. Och att bygga nya tunnlar i gyttja gör Holländarna lätt. Dra ett extra rörunder älven, från Lundbytunnelns östra mynning till Götatunnelns västra. Och så bygg och koppla det till den där Västlänken under Haga stor nog för även biltrafik bort till E6an. Ta i ordentligt!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.