Fotograf: Göteborgs Stad

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Göta älvbron upp i domstol igen

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för några av de överklaganden som kommit in mot den nya bron över Göta älv.

Det var i mitten av september som Mark och miljödomstolen i Vänersborg godkände Göteborgs stads planer på den nya Göta älvbron med en segelfri höjd på bara tolv meter – jämfört med den befintliga brons 19,5 meter.

Flera överklaganden

Men 23 olika parter överklagade domen – däribland Sjöfartsverket och Sveriges Redareförening och flertalet kommuner längs med Göta älv.

I dagens beslut från Mark- och miljööverdomstolen beviljas dock enbart åtta av dessa överklaganden. Det är kommunerna Gullspång, Götene, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, Ale och Vänersborg som beviljas prövningstillstånd.

Får fortsätta planeringen

Domstolen säger alltså nej till Sjöfartsverkets och Sveriges Redareförenings överklaganden, med hänvisning till miljöbalken.

Även om saken ska prövas i domstol får Göteborgs stad ändå fortsätta sin planering av den nya bron under prövotiden – något som de överklagande parterna krävde skulle stoppas.