Kategori: Miljö

GoBiGas i miljonregn

EU-kommissionen ger nu grönt ljus till statsstödet på 222 miljoner från Energimyndigheten till Göteborg Energis biogassatsning GoBiGas. 

Göteborg Energi ska i samarbete med E.ON producera biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Den planerade förgasningsanläggningen är planerad att stå helt klar 2016 och då kunna producera 100 MW/år. När hela anläggningen står klar krävs 3 000 kubikmeter flis per dygn. Cirka hälften av denna flis kommer från Vänerregionen/Värmland.

Förslag finns om en flispendel på Göta Älv, pendeln beräknas ersätta 20 000 lastbilstrailers per år.