Den flytande LNG-terminalen Independence har funnits i Klaipeda sedan 2014. Nu söker Finland och Estland en liknande lösning.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Tank

FSRU fasar ut rysk naturgas

Finland förbereder att hyra in en flytande LNG-terminal tillsammans med Estland för att frigöra sig från beroendet av rysk naturgas.

På torsdagen förordade Finlands regerings finanspolitiska ministerutskott att det vidtas åtgärder för att hyra in en flytande LNG-terminal i samarbete med Estland. Fartyget gör det möjligt för Finland att frigöra sig från beroendet av gas från ryska gasledningar.

– Till följd av kriget i Ukraina måste vi förbereda oss på att också gasimporten kan avbrytas. En flytande LNG-terminal är ett effektivt sätt att trygga gastillgången för bland annat vår industri, säger näringsminister Mika Lintilä i ett pressmeddelande.

FSRU

Enligt arbets- och näringsministeriet är det enda sättet att säkerställa att Finland snabbt kan frigöra sig från import av rysk naturgas via gasledning att hyra ”ett tillräckligt stort LNG-terminalfartyg”, FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

Finansministeriet ger nu distributionsnätsföretaget Gasgrid Finland Oy i uppdrag att i samarbete med det estniska Elering AS utreda och förhandla om villkoren för chartern av LNG-fartyget och genomföra projektet så snabbt som möjligt för att garantera försörjningsberedskapen.

Kajplats i södra Finland

Den slutliga stationeringen för den flytande LNG-terminalen blir en hamn i södra Finland i anslutning till distributionsnätet för naturgas. Avsikten är att fartyget ska vara på plats redan till nästa vinter. Om byggarbetena i hamnen i Finland inte är klara tills dess stationeras fartyget nästa vinter i Paldiski, Estland.