Fredriksen säljer nybyggnadskontrakt

Den norska supplybåtsägaren/operatören Deep Sea Supply har köpt 22 nybyggnadskontrakt vid indiska varv av John Fredriksens privata investeringsbolag, det Cypernbaserade Hemen Holding, för USD 394 miljoner. Nybyggnadskontrakten avser supplyfartyg och Hemen kommer som en del av uppgörelsen att få en 20–22 procentig del i Deep Sea Supply. Uppgörelsen innebär också en nyemission till ett värde av USD 165 miljoner, varav Fredriksen kommer att gå in med mellan USD 50 och 60 miljoner. Hermen Holding kommer att få USD 120 miljoner kontant från Deep Sea Supply för nybyggnadskontrakten, resterande utgörs av skulder och projektbundet kapital.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.