Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Offshore

Fortsatt kamp om jobben

Kampen om jobben väntas bli fortsatt hård för svenska fartygsbefäl och matroser. För maskinbefäl ser det dock något ljusare ut.

Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin senaste rapport över konkurrensläget inom olika yrkesområden. I rapporten anges läget dels under 2016, dels när det gäller de kommande fem respektive tio åren.

Och för såväl fartygsbefäl som matroser ser det alltså tufft ut. Enligt Arbetsförmedlingens så kallade bristindex – som är ett viktat medelvärde baserat på analyser gjorda av landets alla arbetsförmedlingskontor – väntas hård konkurrens om jobben framöver för dessa två yrkeskategorier.

Svaga betyg

Värst ser det ut för kategorin matroser. Indexgraderingen sträcker sig från siffran 1 till 5 –  där siffran 1 innebär stort överskott på sökande och 5 innebär stor brist på sökande – och för år 2016 får matroserna siffran 2,00 medan fartygsbefälen den något bättre siffran 2,50. I klartext innebär det dock att bägge dessa yrkesgrupper faller inom den kategori där det väntas bli hård konkurrens om jobben.

Även på fem respektive tio års sikt väntas fortsatt hård konkurrens om jobben för fartygsbefäl och matroser. Föga uppmuntrande har fartygsbefälen till och med hamnat på Arbetsförmedlingens lista över de yrken där det under 2016 kommer att finnas störst överskott på arbetskraft – det vill säga väntas bli hårdast konkurrens om jobben – tillsammans med yrken som fotografer, journalister och banktjänstemän. Och matroserna har å sin sida hamnat på motsvarande lista när det gäller yrken på ”övriga utbildningsnivåer”, tillsammans med yrken som brevbärare, vårdbiträden och parkarbetare.

Något bättre

För maskinbefälen ser det något bättre ut under 2016. Enligt rapporten får maskinbefälen indexsiffran 3,00, vilket betyder att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på sökande inom denna yrkeskategori – en bedömning som för övrigt stämmer väl överens med senaste prognosen från Arbetsförmedlingen Sjöfart. För de kommande fem respektive tio åren finns tyvärr inte yrkeskategorin maskinbefäl med, däremot finns den något bredare yrkeskategorin maskiningenjörer och maskintekniker med, där det väntas bli ”liten konkurrens” om jobben.