Tycho-Brahe ska få ett större batteripack.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Färjetrafik

Forsea installerar världens största batteripack

Rederiet Forsea har beslutat att uppgradera färjan Tycho Brahe med det största batteripacket som någonsin installerats på en färja.

Sedan 2018 har Forsea satsat på att konvertera om sina två färjor Tycho Brahe och Aurora, som trafikerar mellan Helsingborg och Helsingör, från konventionell dieseldrift till eldrift från batterier. Enligt rederiet har det inneburit minskade koldioxidutsläpp med 37 000 ton totalt. Nu vill rederiet ta ytterligare ett steg genom att uppdatera batterierna på Tycho Brahe för att både förlänga fartygets livslängd och minska utsläppen ytterligare.

– De resultat vi redan uppnått inspirerar oss att bibehålla våra högt ställda mål att ytterligare förstärka vår position som pionjär med världens största batteridrivna, högfrekventa färjerutt, säger Kristian Durhuus, CEO på Forsea i ett pressmeddelande.

Görs i samarbete med ABB

Uppgraderingen kommer att göras i samarbete med ABB och kommer att öka batterikapaciteten från 4 160 kWh till 6 400 kWh, utan att det kommer att behövas ytterligare utrymme ombord. Därmed kommer Tycho Brahe att få det största batteripack som någonsin installerats på en färja. 

Enligt rederiet kommer uppgraderingen innebära att verksamhetens totala CO2-avtryck reduceras med 65 procent, vilket tangerar den danska regeringens mål på 70 procent satt för år 2030. 

– Forsea har uppnått en koldioxidreduktion med 37 000 ton sedan starten av batteridrift 2018. Detta motsvarar de totala utsläppen, av alla fyra färjor på sträckan, under ett års dieseldrift. Med denna minskning som ett faktum är det ännu mer inspirerande att gå vidare med batteriuppgraderingsprojektet på Tycho Brahe, säger Kristian Durhuus i pressmeddelandet.

Kommer att genomföras i år

Projektet med byte av batterier startade i maj och förväntas avslutas under 2021.

– Med den fortsatta utvecklingen av batteritekniken ökar både effektkapaciteten och livslängden. Tillsammans med Forsea kommer vi kunna säkerställa Tycho Brahes fortsätta, hållbara trafikerande under de kommande åren, säger Sami Lehikoinen, Vice President, Service, ABB Marine & Ports i pressmeddelandet.