Torbjörn Palmgren

Relaterade artiklar

LK förstärker sitt affärsområde Marine Flow Control genom rekrytering av Torbjörn Palmgren som Marketing Communication Manager. Han ansvarar för all extern kommunikation och för att skapa medvetenhet och varseblivning om LK:s verksamhet, produkter och tjänster. En viktig del av hans arbete är att främja digitaliseringen av verksamheten. Torbjörn har tidigare arbetat som Project Manager Marketing på Midroc Property Development AB.