Rikard Sahl

Relaterade artiklar

Sjökapten Rikard Sahl har startat egen konsultverksamhet i företaget Sahl Maritime med inriktning mot säkerhet, kvalitet, olycksutredningar och organisationsutveckling. Kunder är främst rederier, konsultbolag och hamnar. Rikard har varit verksam inom shipping sedan 1975 i befattningar som hamnchef i Kapellskärs hamn, befälhavare i Viking Line, skadereglerare i Trygg Hansa och lots i Södertälje. Han kommer närmast från en tjänst som utredare av olyckor och tillbud inom kommersiell sjöfart hos Statens haverikommission.