Peter Skoglund

Relaterade artiklar

Peter Skoglund har valts till ny vice ordförande i Seko Sjöfolk. Han har varit anställd på Seko Sjöfolk från 2001 och på olika sätt engagerad i facket ända sedan han gick till sjöss på 1980-talet. Som vice ordförande kommer han att avlasta ordförande Kenny Reinhold främst inom nationella frågor.