Peter Hellgren

Relaterade artiklar

Med anledning av att VVD och VD:s ersättare Andreas Remmer har sagt upp sig från sin tjänst inom Viking Line Abp, har styrelsen beslutat att utse VVD Peter Hellgren till VD:s ersättare. Processen med syfte att ersätta Andreas Remmer fortgår.