Patrik Rotkvist

Relaterade artiklar

Södertälje Hamn är i en expansiv fas och anställer Patrik Rotkvist, 46, som ny operativ chef.
Patrik Rotkvist har lång erfarenhet av arbete med logistik, inköp, planering och transporter.
En stor del av Patriks arbete kommer att bestå av proaktivt arbete för att behålla den konkurrenskraft Södertälje Hamn har. I förlängningen ska Patrik även arbeta fram en organisation som står väl rustad för nya utmaningar i form av ökade volymer och nya affärsområden. Patrik kommer senast från Crane Currency där han arbetade som Supply chain manager och ansvarade för produktionsplanering, materialhantering och distribution.