Patrik Almqvist

Relaterade artiklar

Patrik Almqvist, 31 år, är sedan några månader Head of Network & Fleet på Stena Line. Hans uppgifter rör optimering av flotta, tonnage, kapacitet och vilka linjer Stena Line ska operera, nu och i framtiden. Patrik Almqvist har gjort snabb intern karriär inom Stena. Redan när han studerade Sjöfart och logistik på Chalmers praktiserade han och sommarjobbade på Stena RoRo, där han 2011 blev anställd inom Commercial Operations. Sedan 2015 har han arbetat i olika roller på Stena Line Network & Fleet och i april tog han över som ansvarig. Patrik har också en mäklarutbildning från Institute of Chartered Shipbrokers i London och har studerat ekonomi vid Linnéuniversitetet. Under sin tid på Stena har han också varit del av GROW, ett internt ledarskapsprogram för unga talanger.