Gertrud Hermansen

Relaterade artiklar

Public affairs-byrån New Republic fortsätter att växa och rekryterar Gertrud Hermansen, som tillför strategisk spetskompetens inom områdena sjöfart, marin teknik och försvar. Hon har över 15 års erfarenhet av internationella relationer på hög strategisk nivå och särskild expertis i marknadsfrågor relaterade till export- och importrelaterade projekt inom sjöfart och marin teknik. Närmast kommer Gertrud från kommunikations- och projektverksamhet i eget bolag, tidigare har hon bland annat arbetat på Svenskt Marintekniskt Forum och Sjöfartsverket. De senaste åren har Gertrud Hermansen synliggjort den svenska marintekniska industrins möjligheter i en svensk exportstrategi. Hon har även starkt bidragit till att samla den svenska sjöfartsnäringen kring mångfaldsfrågor. Hon är en av de mest synliga företrädarna, både nationellt och internationellt, för den svenska grenen av sjöfartsnätverket WISTA, Women’s International Shipping and Trading Association, där hon sedan flera år ingår i styrelsen. Gertrud Hermansen kommer att arbeta med bas i Malmö och Köpenhamn. New Republic har i dag 17 medarbetare och kontor i Stockholm, Malmö och Jämtland.