Andreas Gustavsson

Relaterade artiklar

I juni 2018 förstärktes den Göteborgsbaserade marknadsplatsen för globala transporter Adnavem, ytterligare när Andreas Gustavsson anställdes som Operations Specialist. Andreas kommer senast från TTS Marine AB där han var Logistikansvarig. Han har i tidigare roller bland annat arbetat som speditör hos Panalpina. Adnavem är en svensk start-up med fokus på den internationella transportmarknaden för sjöfrakt. De första transporterna bokade på marknadsplatsen är genomförda och containrarna har anlänt till sina destinationer. Därmed är den tekniska plattformen validerad och redo för att skalas upp med fler kunder och leverantörer i systemet.