Företag:

Thomas Nordberg

Styrelsen för Swedish Club utsåg i december Thomas Nordberg till efterträdare när nuvarande vd går i pension den 1 januari 2023. Thomas Nordberg har nära 30 års erfarenhet av sjöförsäkring. Han har juristexamen från Lund i botten och har också studerat sjöfartsjuridik i Oslo.