Företag:

Louise Ek

Louise Ek har anställts som CSM (Customer Success Manager) på Seably AB, ett utbildningsbolag helägt av Föreningen Svensk Sjöfart. Louise Ek rekryteras direkt från Chalmers sjöingenjörsutbildning, som hon just avslutat. Som CSM kommer Louise Ek att arbeta nära kunderna, hjälpa till med att analysera internutbildningsbehov, agera projektledare i kursproduktioner som startas och säkerställa att projekten blir framgångsrika. Utöver detta kommer hon att jobba med Seablys kvalitetssystem och upprätthålla bolagets befintliga och kommande flaggstatsgodkännande.

|