Företag:

Kari Hietanen

Wärtsilä, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden och medlem i direktionen, har blivit utsedd till ordförande för European Engine Power Plants Association (EUGINE). Det är en nyligen grundad sammanslutning för europeiska tillverkare av motordrivna kraftverk.