Företag:

Christian W. Berg

Christian W. Berg har utsetts till vd för Viking Supply Ships AB (som efter beslut på bolagsstämma den 9 april 2015 är under namnändring från Rederi AB TransAtlantic). Han kommer, precis som idag, också samtidigt att vara chef för affärsområde Viking Supply Ships.

Christian W. Berg är född 1968 och har sedan 2011 varit affärsområdeschef för Viking Supply Ships, och har närmast dessförinnan mellan 2008-2011 varit Chief Commercial Officer i Siem Offshore. Mellan åren 1999 och 2008 har Christian haft varierande ledande positioner i ett flertal bolag, såsom Promarine Ltd och Promarine AS, NavTech AS i Egersund och Horizon Mobile Communications i Singapore.

Christian har haft diverse styrelseuppdrag inom ramen för sina anställningar. Mellan åren 1988 och 1996 var Christian till sjöss inom såväl offshoreindustrin för Bergesen som den norska Marinen. Christian är utbildad sjöman vid Universitetet i Vestfold (1992-1994) och vid Marinens Befälsskola (1989-1990) i Horten, Norge.