Företag:

Anna Danesjö Jarestam

Den 9 maj börjar Anna Danesjö Jarestam som kundansvarig hos Svenska Skeppshypotekskassan. Anna har en lång bakgrund inom Swedbank och senast som kundansvarig på Öckerökontoret. Hon anställs för att öka Skeppshypoteks kapacitet och synlighet för redarklustret i den stora aktivitet man ser komma från utfasning av gamla fartyg samt miljöomställningen av transportsektorn.