Företag:

60 stipendier till studenter

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse har i år delat ut 60 stipendier till sjöfartsstudenter i Finland och Sverige.
Marita Thordén, byggd 1928, köpt 1953 av Rederi Ab Suomi där Gustaf B. Thordén var delägare.

Stiftelsens styrelse meddelar att stiftelsen för 2021 delar ut totalt 60 stipendier á 1.000 euro till studerande i Finland, Sverige och på Åland. Tio fler studenter än tidigare år fick ta emot stipendier 2021.

– I dessa utmanande pandemitider är det glädjande att stiftelsen har möjlighet att öka antalet stipendier till studeranden över hela norden, säger stiftelsens ordförande Erik Holmberg i ett pressmeddelande.

Hela listan finns på stiftelsens hemsida. Av årets 60 stipendiater studerar

  1. 28 på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg,
  2. 15 på Linnéuniversitet i Kalmar,
  3. 6 på Högskolan på Åland,
  4. 6 på Yrkeshögskolan Novia i Vasa,
  5. 2 på Aalto-universitetet i Esbo
  6. 2 på Sjöfartsgymnasiet på Åland och
  7. 1 på Vasa universitet.

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.