Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Fartygsutrustning | Miljö

Krångligt kring finländskt miljöstöd

I Finland har hittills drygt 30 ansökningar lämnats in för att erhålla investeringsstöd för miljöutrustning för att uppfylla de nya svavelreglerna 2015.

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, berättar att de budgeterade stödmedlen på EUR 30 miljoner inte räcker till. Men han ser också andra problem, som kan leda till att rederierna inte våga investera i utrustningen trots allt.

– Metodologin är så oerhört besvärlig. EU-riktlinjerna för miljöstöd gör att speciellt ”five year benefit”-regeln ställer till med problem. I värsta fall kan det bli så att ingen vågar lyfta stödet, säger Widén till Sjöfartstidningen.

Kalkylerad differens

Han upplyser vidare att kommunikationsministeriets direktiv om att man utgående från prisskillnaden mellan HFO och MDO för de tre senaste åren med hjälp av fartygets medelbunkerförbrukning ska kalkylera differensen fem år framåt i tiden.

– I bästa fall kan man teoretiskt spara in så mycket på en skrubberinstallation att det blir större än investeringen.

I så fall bör stödet betalas tillbaka.

– Detta är ett pilotprojekt som ingen vet om det överhuvudtaget fungerar. Det är en omöjlig ekvation. Man har bland annat försökt räkna ut hur mycket lastutrymme som förloras och hur mycket operativa kostnader som tillkommer. Det är ett ormbo det här, menar Widén.

Inte tillräckligt

Det går inte heller att ta del av erfarenheter från andra länder.

– Vi är de första som gör det här, det finns ingen att fråga. Vi vet inte hur det här kommer att gå.

Pengarna betalas ut först efter det att aggregatet är igång och betalt. För stödet har budgeterats EUR 30 miljoner, och stödet ska motsvara hälften av investeringen. Det innebär att med nuvarande ansökningar blir det under en miljon euro per styck.

– Det är inte tillräckligt. Investeringarna ligger i klassen tre till fem miljoner euro, påpekar Widén. 

I många fall kan investeringen överstiga fartygets marknadsvärde.

– Jag är illa rädd för att det inte kommer att bli så många investeringar, det är för mycket osäkerhet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.