Fotograf: Mats Holmström Norden

Kategori: Politik | Regelverk

Regeringen vill se tonnageskatt snart

I en interpellationsdebatt i riksdagen under måndagen framhöll finansminister Anders Borg att regeringen vill införa tonnageskatt snarast.

– Regeringens ambition är att vi ska få ett system med tonnageskatt på plats så snart som möjligt, även om det finns en del hinder kvar (som latenta skatteskulder red. anm.). Jag hade så sent som för en vecka sedan ett möte med sjöfartsnäringen där jag underströk betydelsen av att vi landar i ett fungerande och konkurrenskraftigt tonnageskattesystem, sa Anders Borg och framhöll att han fått positiva signaler från tonnageskatteutredaren om löpande framsteg.

Enligt Anders Borg vill regeringen verka för en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring, samtidigt konstaterade finansministern att klustret har haft det kämpigt på senare år.

– Svensk sjöfartsnäring har haft en tuff utveckling och det finns en rad delförklaringar; vi har haft en rätt allvarlig internationell kris som pågått sedan 2008, vi har sett en tilltagande konkurrens från andra länder som justerat sina skatteregler samtidigt som länder som Kina byggt ut sitt tonnage kraftigt.

Flera stöd

Men även om finansministern medgav att situationen är bekymmersam poängterade han åter, liksom vid tidigare interpellationsdebatter om tonnageskatt, att den svenska sjöfartsnäringen redan idag uppbär en hel del statsstöd.

– Vi har breda sjöfartsstöd i Sverige, vi har en särskild sjömansbeskattning, ett sjöfartsstöd på arbetsgivarsidan och som man har på många andra ställen och en mer begränsad miljöbeskattning på sjöfartssidan.

Intressenter till Götaverken

Interpellationsdebatten med rubriken ”Tonnageskatt eller utflaggning” initerades av den socialdemokratiske riksdagsmannen Lars Johansson som anser att läget är akut för den svenska sjöfartsnäringen.

– Halva handelsflottan har flaggats ut och 5.000 jobb har gått förlorade sedan 2009, regeringen har hela tiden hävdat att detta är bransch som redan har ett kraftfullt stöd och därför behövs inga ytterligare åtgärder. Men alla andra länder i EU med sjöfart har tonnageskatt. Konsekvenserna är inte bara att fartyg flaggas ut utan att det maritima klustret har fått sig en allvarlig knäck, inte minst i Göteborgsområdet där Damen Group har beslutat sig för att lägga ner Götaverken. Skälet är att den svenska sjöfartsmarknaden är för dålig, och det är allvarligt. Det handlar om en stor arbetsplats, ett varv med två reparationsdockor och fyra kajer, sa Lars Johansson och fortsatte:

– I höstas varslade man och sade upp 53 personer, i april beslutade man om att lägga ner varvet. Det rör sig om 70 anställda, dessutom genererar varvet ett par hundra arbetstillfällen därutöver bland underleverantörer. Förutom att en stor arbetsplats försvinner innebär det också att Nordens största hamn i fortsättningen inte kommer att ha ett reparationsvarv.

Ingen insyn

Enligt Lars Johansson finns det aktörer som vill ta över varvet men att det bromsas upp av den förda sjöfartspolitiken och frånvaron av tonnageskatt:

– Det jag vet efter att ha besökt Götaverken är att det pågår diskussioner, det finns intressenter som är intresserade av att ta över reparationsvarvet. Men för att de ska vara beredda att gå in som ägare krävs ett tydligt besked från regeringen om att nu äntligen införa tonnageskatt i Sverige. Den utredning som regeringen hänvisar till är en enmansutredning där vi inte har någon som helst insyn i hur arbetet fortlöper.

Lars Johansson välkomnade att Anders Borg uttalade sig om ett snabbt införande av tonnageskatten men poängterade att regeringens sjöfartspolitik hitintills inte har varit särskilt imponerande och att det krävs handling nu.

Kommentarer

 • Jochum Ressel

  Inte en dag för tidigt, varför har alliansen väntat i snart åtta år på något så självklart att kvalitets tonnage och dess redare i norra Europa måste ha samma förutsättningar
  Snabba på så kommer både fartyg och jobben

  • Mikael

   Och innandess satt en vänster regering med händerna i kors i 12 år och gjorde inget heller.

 • Anonymous

  Tonnageskatt och Fair Freight, sen är det rull.

 • Anonymous

  Vi får positiva signaler gällande tonnageskatten från alla politiska sidor vilket är välkommet och inte en dag för sent!

 • Anonymous

  Är rädd att det är alldeles för sent. Kompetensen har försvunnit från Sverige.

 • Anonymous

  Sent skall syndaren vakna.Som sagt det är för sent
  Tack i alla fall Anders Borg,Likadant i EU valet Anders FÖR SENT,
  Svenska medborgare har redan beslutat erat öde

 • Johan

  Positivt, ja kanske.
  Men naturligtvis är det för sent. Det som tagit Sverige 40-50 år att bygga bort, en mycket bra sjöfart – tar 15 evigheter att återuppbygga.
  Vi alla här kommer att ligga långt under jorden innan vi kan se Sverige som en framstående sjöfartsnation igen.

 • Henrik

  ÄNTLIGEN!

 • Anders Gillinger

  Instämmer med Jochum, Henrik m.fl. ÄNTLIGEN!

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Där ser man , bara det finns en vilja ( Anders Borg´s vilja) så går det !

 • Stefan Jakobsson

  Men de styrande i Göteborg vill ju inte ha kvar varvet, det skall ju bli bostäder och uteserveringar på kajerna och en bro som utesluter sjöfart. Är det ingen som berättat det?

 • Anonymous

  Tonnageskatt+Låglönebesättningar=Inga Svenskar ombord förutom Befh och Tch så vad är vunnit?

 • Anonymous

  Oavsett regeringar så vill den svenske redaren vara SVENSK men han/hon vill INTE ha sina fartyg i Sverige.Allt kan stavas med INSYN .

 • Gunnar Jonsson

  Redarna vill inte ha insyn och inte vill det ha med förbunden att göra, Men de vill gärna bo kvar på sina holmar med promenadavstånd till kontoret, I samband med utflaggning borde även kontor med personal flaggas ut.

 • Rolle

  Bättre sent än aldrig! Man får hoppas att det blir av då inom en inte alltför avlägsen framtid. Och att det trots allt finns en och annan redare som kommer att flagga in. Vad skulle det annars varit för mening med åratals tjat om tonnageskatten? Blir spännande att följa detta.

 • kalle Finnlines Skåne

  De va på tiden dom vaknar bara det inte är försent

 • Rolf B Bertilson

  Regeringen har under både förra och innevarande mandatperiod varit medveten om behovet av ett skattesystem för rederinäringen som kan jämföras med konkurerande länders system. Införandet av ett tonnageskattesystem har varit svaret under hela denna tid. Catharina Elmsäter-Svärd har varit helt medveten om detta men inte haft gehör hos sina partikamrater. Det är inte bra! Bättre sent än aldrig kan gälla även här. Under tiden har många sår skapats som ändå blir svåra att lappa ihop: utflaggningar, svårigheter att skapa praktik för studerande vid våra maritima institut, nedläggning av vårt enda stora reparationsvarv, krympning allmänt av det maritima klustret mm Bedrövligt att sjöfarten alltid skall hamna på efterkälken.

 • Anonymous

  Ganska sent -Varför gjordes inte detta för 8 år sedan för då hade det räddat alla dessa utflaggningar som blivit verklighet under de senare åren.

 • Anonymous

  skall bli kul och se hur många som flaggar in och om det leder till nya jobb för våra ungdomar.
  skeptisk,gratis är gott! Ge varven lite stöd också, det gick ju så bra när varven fick stöd .
  Muppets show!

 • jann B

  Fan vad man skall vara negativ. Vi får ju se det som positivt, men men politiker med att hålla på sanningen har vi ju hört tidigare. Men jag hoppas på det bästa

 • Helen Strömberg / matros

  Äääääh mycket snack åh lite sjöfart!! Tro på det när jag ser det!! Åh dessutom har ingen läst den senaste sjömannen tidningen om att redarna flaggar inte tillbaka bara för att vi inför tonnageskatt speciellt om den är sämre än andra länders tonnageskatt !

 • Anonym

  Mycket snack och liten verkstad. Vad blir det? Svensk flagg utan svenskar ombord. kanske.

 • Anonymous

  sis ja…

 • Anonymous

  Skulle vara tacksam om sjöfartstidningen kunde förklara vad dessa latenta skatteskulder innebär. Det skulle då ge oss en möjlighet att förstå varför detta trögar så mycket.

 • Ulf Utsira

  Den siste svenske motorman i utfart är död sedan länge. Kan skådas på sjöfartsmuset i Göteborg.
  Sluta dröma grabbar och fackombuden lika så. VI är för dyra så är det bara! Ingen betalar för mycket
  för något som helst. Gör man det så väntar kronofogden för eller senare. MEN ett modern oceangånde fartyg kräver sin kunskap. Ni redare kan väl fråga era Filippinska besättningar vilka industri data kontrolsystem som dom kan skriva i programvaran. Inte resätta larm eller öppna ventiler
  i ett grafiskt gränssnitt t.ex ABB eller NorControl. Om man har rätt inloggnings nyckel förstås, men det är leverantörens levebröd så det får man inte. MEN när service ingenören kommer ombord DÅ
  kan man se till att saker händer. Om man vet vad och hur en anläggnings styrsystem fungerar.
  Jag pratar inte WINDOWS OFFICE utan Automation….. KOM ihåg dom är billiga och stannar längre
  ombord en svenskarna och betydligt längre en ni själva vi vara ombord i era egna fartyg.
  Ni kommer aldrig att kunna köra med samma antal personer ombord som med svensk besättning.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.