Färjelinjen Sillamäe–Kotka startar i vår

I mars startar godstransporterna på färjelinjen Sillamäe–Kotka och senast i början av sommaren, när terminalerna i Sillamäe och Kotka skall vara färdiga, kommer passagerartrafiken igång.Linjen opereras av OÜ Narva Line, ett dotterbolag till Saaremaa Shipping Company. Rederiet har 50 anställda och planerar för sex avgångar i veckan från respektive hamn. Euro Shipping OÜ:s ro-pax fartyg ”Vironia” (ex ”Star Wind”) har målats i Saaremaa Shipping Companys färger och trafikerar linjen som har starkt stöd i regionerna kring de båda hamnarna. Före andra världskriget var banden starka mellan östra Estland och östra Finland och den s.k. vänhandeln (på finska ”sepralaitos”) hade funnits i flera hundra år. Därför hoppas man från både finländsk och estnisk sida att finska turister ska vara intresserade av den nya linjen.