Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Tank

Facket: Nynas är den stora boven

Seko Sjöfolk är kritiska mot företaget Nynas som de hävdar har pressat fram utflaggningen av Alcedo och Pandion.

– Nynas är den stora boven, de har pressat Frederiet till det här för att kunna få ner priserna ännu mer, säger Peter Skoglund, som är facklig ombudsman för Seko Sjöfolk och som har suttit med vid förhandlingarna efter att Frederiet meddelat att de flaggar ut sina båda asfalttankers Alcedo och Pandion till Cypern. Nynas är det företag som i sin tur har chartrat de båda fartygen.

– Jag tycker det är dubbelmoral när de använder utpressningsmetoder, samtidigt som de sitter i Sjöfartsforum som jobbar för en ny svensk sjöfartspolitik.

Frederiet har två cypernflaggade fartyg sedan tidigare. Enligt Peter Skoglund så har Nynas fått smak på fraktpriserna som gått att få på de två cypernflaggade båtarna och därför pressat fram utflaggningen.

– Det är respektlöst av Nynas som faktiskt har den svenska flaggans färger i sin logotyp, säger han. Frågan är om de snart ska byta till de cypriotiska färgerna. De vore mer ärligt.

Besvikna över befälssituationen

Facken informerades om utflaggningen redan i maj och inledde då förhandlingarna.

– Vi är nöjda med att vi fått det till att alla våra medlemmar får behålla jobbet med samma lön och svenska villkor, säger Peter Skoglund, som har suttit med i förhandlingar vid alla utflaggningar, förutom Nils Dacke, sedan Tärntanks fartyg bytte flagg 2008.

Men han säger samtidigt att många av medlemmarna är missnöjda med att befälssituationen förändras.

– Det är flera som är besvikna över att behöva segla med öststatsbefäl. Men det är Sjöbefälsföreningen som satt våra medlemmar i den ledarsituationen.

Kan inte stoppa rederierna

Peter Skoglund får medhåll av Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

– Det blev en del hårda ord från vårt håll i början, säger han. För visst vi gillar det inte, men samtidigt kan vi inte stoppa rederierna från att byta flagg.

– Vi lyckades med det som är fackets viktigaste uppgift, att våra medlemmar har anställningarna kvar, säger Peter Skoglund.

Enligt honom så har facket inte kunnat meddela sina medlemmar om så många detaljer medan förhandlingarna pågått.

– Men nu när allt är klart ska vi ut och informera manskapet allt eftersom de kommer med båtarna till närområdet.

Ser ljuset i tunneln

Det som både Kenny Reinhold och Peter Skoglund däremot uttrycker en oro över är det faktum att så många fartyg flaggats ut de senaste åren.

– På ren skånska är det ren jävla skit, säger Kenny Reinhold och får medhåll av Peter Skoglund:.

– Det är tråkigt eftersom vi är flera som jobbar stenhårt för en ny svensk sjöfartspolitik. Det känns som om vi ser slutet av den tunneln vi färdats i ett tag nu, och det är frustrerande att rederierna inte kan vänta tills vi är ute i ljuset, säger Peter Skoglund.

Företaget har uppfyllt sina åtaganden

Från Sjöbefälsföreningens håll var det ombudsmannen Johan Marzelius som kallades till förhandlingarna. Han menar att företaget, Crew Chart Ship Management, har uppfyllt sin förhandlingsskyldighet.

– De har en skyldighet att kalla till förhandlingar när anställda ska sägas upp, säger han. Och det har de gjort och de betonar arbetsbrist som orsak till uppsägningarna. I övrigt har jag inga kommentarer.

Förändring krävs snabbt

Redareföreningens vd Pia Berglund delar till stor del Sekos uppfattning om att något behöver hända med sjöfartspolitiken – och säger till Sjöfartstidningen att hon önskar att den svenska sjöfarten ska kunna konkurrera även i framtiden:

– Redarna har det tufft och ser över sina kostnader generellt. Det är dock mycket tråkigt att besked om tonnageskatten dröjer trots att vi uppfattar att det finns en politisk samsyn i frågan. Vi önskar att det ska kunna gå att bedriva konkurrenskraftig sjöfart också under svensk flagg för de som önskar. Men detta är ju tyvärr ett bevis på det vi försökt säga en längre tid: det brådskar!

Kommentarer

 • Fredrik Reis

  Intressant sekos medlemar blev kvar, hur länge kan man undra! normalt har man ju behållt befälet, eller blev kraven för stora? Två intressanta frågestllningar tycker iallfall jag

  • Anonymous

   Hur många medlemmar har SEKO på Alcedo och Pandion?????

   • B E

    Max 14 st på av avtal iaf

 • FredrikReis

  Jo det är väl mest filipinskt manskap kan jag tänka mig, men är väl en del svenskar både manskap och befäl..

 • Anställd

  totalt är det 14 manskapstjänster ombord I Pandion och Alcedo

 • Anonymous

  Gubben på bilden Mr Skoglund är en av orsakerna till svenska handelflottans undergång.

 • coff

  ”Anonym” du verka inte ha så stora studieskulder

 • Nyfiken SEKO SJÖ medlem

  manskaps tjänsterna ombord, Hur många av dom är TAP, TAP betalar ju en så kallad medlemsavgift till SEKO SJÖ så dom kanske räknas som SEKOS anställda.

 • äkta svenska sjöman

  sekos manskap är filipinare och har inget med svenska sjömän att göra!!

 • c/o

  TAP’are är INTE svenska sjöfolk även om de har vip status i facket

 • Anonymous

  motorman/maskinist.hej ,skulle aldrig segla under baltbefäl,helst inte manskap heller,blev i dagarna utbytt mot litauer,varför duger inte våra svenska sjömän,varför ska facket hålla andra före oss,ta bort tex tap o annat,nu när det finns svenskar som tagit examen,och får gå som ljungmän o lättmatrose mm,gör ngt ,

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.