Fotograf: Norsepower

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning

Estraden utnyttjar vindkraft

Installationen av rotorsegel på Bores roro-fartyg Estraden har reducerat fartygets bunkerförbrukning med drygt 6 procent.

Två rotorsegel är i kommersiellt bruk på roro-fartyget Estraden, som sedan början av 2015 är tidsbefraktat till P&O Ferries för trafik mellan England och kontinenten. Inför chartern installerades ett rotorsegel och därefter ytterligare ett.

Oberoende verifiering

Tillverkaren Norsepower uppger att de två enheterna som installerats på Estraden har reducerat bunkerkonsumtionen med 6,1 procent. Vidare uppges att resultaten har uppmätts och verifierats av Napa, som bland annat utvecklar mjukvara för fartygsdesign och -operation.

Analyserna indikerar enligt Norsepower att årliga bränslebesparingar på upp till 20 procent kan uppnås på blåsiga rutter med tillräckligt stora rotorsegel och lämplig servicefart.

Pris

Norsepower har nyligen prisbelönats för sina rotorsegel på mässan Electric and Hybrid Marine World Expo i Amsterdam.

Det rotorsegel som Norsepower har tagit fram är en vidareutvecklad version av Flettner-rotorn. Enheten består av en roterande cylinder som med hjälp av den så kallade Magnus-effekten utnyttjar vindkraft för att ge tilläggsenergi. Under gynnsamma vindförhållanden kan effektuttaget från fartygets framdrivningsmaskineri reduceras utan att påverka farten. Norsepowers lösning är automatisk och systemet startas upp när vinden är kraftig nog för att medge en reduktion av bränslekonsumtionen.