Erria i nytt joint venture

Erria A/S har undertecknat ett intentionsavtal (letter of intent) med en icke namngiven europeisk koncern om ett nytt joint venture som ska operera en flotta på 85 kemtankfartyg och ett antal hamnterminaler. Bolaget blir dotterbolag till Erria. Beskedet kommer samtidigt som Erria presenterar sitt halvårsresultat. Bolaget redovisar en förlust på DKK 117 miljoner i sitt fartygsägande. Den stora förlusten förklaras huvudsakligen av historiskt låga rater och faktumet att tre delägda containerfartyg ligger upplagda. Bolaget har också tvingats skriva ner de samlade fartygsvärdena med sammanlagt DKK 90,7 miljoner. Nettointäkterna för årets första sex månader hamnar på DKK 34,9 miljoner, jämfört med DKK 38,5 miljoner motsvarande period i fjol. Egenkapitalet sjönk från DKK 323 miljoner till DKK 174 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.