Endast ett svenskt nyttjandeförbud förra året

Under 2005 utfördes 337 hamnstatskontroller på svenskflaggade fartyg i hamnar inom Paris MOU-regionen. Endast ett fartyg fick nyttjandeförbud. Året innan utfärdades nyttjandeförbud för nio svenskflaggade fartyg.Förra året genomförde den svenska sjöfartsinspektionen 732 hamnstatskontroller på utländska fartyg i svenska hamnar. Elva fartyg fick nyttjandeförbud. Av dessa utfärdades fyra i november–december, ett tankfartyg och tre torrlastfartyg. Fartygen är flaggade i Danmark, Panama, Honduras samt St Vincent & Grenadinerna. Två kvarhölls på grund av skador efter grundstötningar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.