Fotograf: Regeringskansliet

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Elmsäter-Svärd prisad för sjöfartsinsatser

Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings Institut har beslutat att tilldela infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd pris för god utbildningsinsats under 2012. 

Motiveringen lyder: ”Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har hörsammat sjöfartsnäringens oro inför den krympande svenska handelsflottan. Utflaggningen har inneburit att antalet praktikplatser för våra sjöbefälsstudenter minskat drastiskt. Genom stort engagemang och mycket arbete har ministern möjliggjort att SUI i högre grad kan placera studenter på fartyg med annan flagg än den svenska, tack vare att resekostnader vid på- och avmönstring bekostas genom statliga medel till sjöbefälsskolorna.”

Priset är på 15.000 kr, vilka infrastrukturministern har beslutat att skänka till Sjöräddningssällskapet.