Eckerö Linjens trafik mellan Sverige och Åland slog rekord.

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Ekonomi

Eckerökoncernen gjorde resultatrekord

Åländska Rederi Ab Eckerö rapporterar rekordvolymer både på passagerar- och fraktsidan på alla trafikerade linjer under det första halvåret 2023. Samtidigt har kostnaderna ökat.

I en ekonomisk översikt framgår att koncernens omsättning ökade med 28 miljoner euro under första halvåret till 102,1 miljoner euro. Bolaget har dock påverkats negativt av kostnadsinflation och den historiskt svaga svenska kronan under första halvåret. Bunkerpriset har sjunkit något och stabiliserats under årets första sex månader. Rörelseresultatet uppgick till 6,5 miljoner euro under första halvåret 2023 vilket kan jämföras med -4,5 miljoner motsvarande period 2022. Den förbättrade lönsamheten förklaras med ökade passagerar- och fraktvolymer samt högre bidrag per passagerare.

Stark ökning på kortrutten

På kortrutten Åland-Sverige ökade antalet passagerare med 45 procent under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. På linjen Finland-Estland ökade antalet passagerare under andra halvåret 2023 med 24 procent och antalet fraktenheter ökade med 8 procent jämfört med första halvåret 2022.

Totala antalet passagerare uppgick till 1.416.387 under första halvåret, vilket var 32 procent fler än under första halvan av 2022. Efter den förändrade trafiksituationen på kortrutten mellan Åland och Sverige finns sedan det enligt rederikoncernen inte någon entydig definition av marknadsandelar på trafikområdet, men man uppskattar själva att Eckerö Linjens marknadsandel mellan Åland och Sverige numera är drygt tre fjärdedelar av resandet.

Goda framtidsutsikter

Enligt rederikoncernen har tredje kvartalet börjat med volymer över pre-pandeminivåer. Däremot skapar de fortsatt relativt höga bunkerpriserna, den höga inflationen och den volatila svenska kronan fortsatt osäkerhet. Trots dessa osäkerhetsfaktorer förväntas företaget leverera ett helårsresultat som ligger i nivå med de bästa åren före pandemin.