Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Dubbeldop för Stena Bulk

På tisdagen döptes Stena Bulks båda MR-tankers Stena Imperator och Stena Imprimis vid det kinesiska varvet GSI. 

De båda systerfartygen är nummer elva och tolv i Stena Bulks serie om totalt tretton IMOIIMAX-fartyg. Det 13:e och sista kommer att levereras i januari 2018. 

Spektakulärt

Ylva Syrén Carlsson blev gudmor för Stena Imperator och Denise Baumär för Stena Imprimis. 

– Det var en spektakulär syn med de två tvillingfartygen bredvid varandra och den något ovanliga situationen som sådan gjorde förstås dopet lite speciellt och extra festligt. Nu närmar vi oss slutleverans av den omfattande beställning som har utgjorts av hela tretton IMOIIMAX-fartyg. Vi är mycket stolta över och nöjda med vår flotta, som nu uppgår till tio stycken i drift. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt, sade Erik Hånell, vd för Stena Bulk vid ceremonin.

Jungfrufärd

Stena Imperator kommer att levereras nästa vecka och Stena Imprimis om cirka två månader. Jungfrufärden för Stena Imperator, lastad med vegetabilisk olja, kommer att gå till Papa Nya Guinea och sedan vidare till Rotterdam. Båda fartygen kommer att opereras av Stena Bulks produkt- och kemikalieoperation och gå i dess globala logistiska system med ett sextiotal fartyg.

50.000 ton

Vid dopceremonin donerades 15.000 USD till GSI:s varvsarbetare medan 15.000 USD överlämnades med hälften vardera till ett sjukhem och en förskola, båda relaterade till varvet i Guangzhou i sydöstra Kina. Fartygen är 183 meter långa, 32 meter breda och har en dödvikt på 50.000 ton.