De tre generaldirektörerna Katarina Norén, Jonas Bjelfvenstam och Lena Erixon.

Kategori: Myndigheter | Miljö | Regelverk

Digitalisering och hållbarhet på agendan

Ökade möjligheter till nya, digitala arbetssätt och vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor var ett par ämnen när generaldirektörerna för de tre sjöfartsmyndigheterna under torsdagen samtalade under Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminiarium.

Transportstyrelsens sjöfartsseminiarium fick i år hållas digitalt. Det inleddes med ett samtal mellan de tre generaldirektörerna Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Katarina Norén, Sjöfartsverket och Lena Erixon, Trafikverket, kring de utmaningar som myndigheterna och branschen står inför både vad gäller klimatkrisen och effekterna av covid-19. 

Alla tre kunde konstatera att det varit ett mycket tufft år för branschen, och att svårigheterna inte är helt över ännu.

– Det har varit tufft för alla trafikslag, med en dramatisk nedgång. Flera i branschen har en mycket ansträngd situation, och alla kommer inte att klara sig, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

”Fortfarande stor osäkerhet”

Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, poängterade att det fortfarande råder en stor osäkerhet om hur sommaren kommer att bli för kryssnings- och passagerarsjöfarten.

– Det är jättetufft att vara företagare i den här branschen, sa hon.

Myndigheternas egna verksamheter har trots allt flutit på någorlunda bra, konstaterade de tre. Men för många anställda har det varit svårt.

– Det har varit stora ansträngningar för oss alla, och vi har jobbat mycket med arbetsmiljö. Särskilt tufft har det varit för lotsarna som har fått kliva ombord i full skyddsmundering. Fartygen måste ju fram, sa Katarina Norén.

Nya arbetssätt

Hos Transportstyrelsen fanns en oro i början av pandemin att man inte skulle klara av sina skyldigheter, men det gick trots allt ganska bra till slut, konstaterade Jonas Bjelfvenstam. Det som blivit lidande är tillsynen.

Digitalisering och nya arbetssätt var något som alla tre såg möjligheter till ytterligare utveckling i framtiden.

– Vi måste ta med oss det nya arbetssättet efter pandemin, och varva distansarbete med att vara på plats. Det här har blivit en skjuts för digitaliseringen. Vi har länge pratat om att ha digitala samråd, men nu skedde det också, tog Lena Erixon som exempel.

Arbetsmiljö och jämställdhet

Vikten av att arbeta med hållbarhet var en annan fråga som de tre myndighetscheferna kunde enas kring. Katarina Norén menade att Sjöfartsverkets avgifter måste utformas så att de hjälper de redare som vill ställa om till fossilfritt. Lena Erixon tog upp Trafikverkets vision om hur myndighetens egen färjeflotta ska bli fossilfri, och Jonas Bjelfvenstam lyfte vikten av att ha bra regelverk.

Men även frågor om arbetsmiljö och jämställdhet hör till hållbarhet, konstaterade de tre.

– Vi har fall av trakasserier inom branschen och måste erkänna det och jobba aktivt med det, sa Katarina Norén.

Jonas Bjelfvenstam lyfte även vikten av att behålla kompetensen.

– Under och efter pandemin ser vi en risk att kompetensen som byggts upp under lång tid skingras när människor söker jobb inom andra branscher. För sjöfartsbranschen är det väldigt viktigt att förhindra det.

Under dagen hålls även flera panelsamtal kring ämnena internationellt samarbete, statlig styrning och den sociala dimensionen.