Anne H. Steffensen vd på Danske Rederier
Danske Rederier

Danska rederiföreningar sammanslagna

De två danska rederiföreningarna Danske Rederier och Rederiforeningen af 2010 har slagits samman.

Relaterade artiklar

Efter att beslutet fattades i maj har de båda danska rederiföreningarna Danske Rederier och Rederforeningen af 2010 gått samman och bildat en och samma organisation under namnet Danske Rederier.

Sammanslagningen beslutades i maj, men de båda föreningarna har under ett år haft ett nära samarbete med bland annat gemensamt sekreteriat.

– Jag förväntar mig inte att medlemmarna kommer märka någon omedelbar förändring då rederierna redan i dag ingår i samma utskottsstruktur och har kontakt med samma kollegor här i sekretariatet. Fusionen betyder dock att vi står som en samlad stämma för handelsflottan och det kommer självklart gagna medlemmarna, säger Anne H. Steffensen, vd på Danske Rederier, i ett pressmeddelande.

Det officiella datumet för fusionen var den 1 juli 2018. Styrelsen i Danske Rederier kommer i samband med fusionen utöka antalet representanter med ytterligare två som kommer från Rederiforeningen af 2010.