Fotograf: Danske Rederier

Kategori: Folk/företag

Danska rederiföreningar sammanslagna

De två danska rederiföreningarna Danske Rederier och Rederiforeningen af 2010 har slagits samman.

Efter att beslutet fattades i maj har de båda danska rederiföreningarna Danske Rederier och Rederforeningen af 2010 gått samman och bildat en och samma organisation under namnet Danske Rederier.

Sammanslagningen beslutades i maj, men de båda föreningarna har under ett år haft ett nära samarbete med bland annat gemensamt sekreteriat.

– Jag förväntar mig inte att medlemmarna kommer märka någon omedelbar förändring då rederierna redan i dag ingår i samma utskottsstruktur och har kontakt med samma kollegor här i sekretariatet. Fusionen betyder dock att vi står som en samlad stämma för handelsflottan och det kommer självklart gagna medlemmarna, säger Anne H. Steffensen, vd på Danske Rederier, i ett pressmeddelande.

Det officiella datumet för fusionen var den 1 juli 2018. Styrelsen i Danske Rederier kommer i samband med fusionen utöka antalet representanter med ytterligare två som kommer från Rederiforeningen af 2010.