Masnedsundbroen

Fotograf: Per Rasmussen

Kategori: Haveri

Dansk bro påseglad

Järnvägstrafiken mellan Själland och Falster i Danmark är avstängd efter att ett lastfartyg körde på Masnedsundbroen söndag kväll.

Masnedsundbroen mellan södra Själland och Masnedø i Danmark blev sent på söndag kväll påseglad av det brittiska lastfartyget Karla C. Fartyget fick förmodligen maskinproblem och drev med strömmen mot bron. Banedanmark uppger att järnvägstrafiken över bron har ställts in men att den fortsättningsvis är öppen för biltrafik. Bron är sammankopplad med Storstrømsbroen som förbinder Masnedø med Falster.

Enligt Banedanmark har det inte uppstått några omfattande skador på järnvägsrälsen, men man ska under de närmaste dygnen undersöka omfattningen av skadorna på bropelaren och själva brokonstruktionen. På onsdag räknar man med att kunna ge en prognos när järnvägstrafiken kan återupptas.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.