Bränsleregler mångmiljardsmäll för svensk industri

Sjöfartsverket har nu presenterat sin konsekvensanalys av IMO-beslutet om sänkt svavelinnehåll i marin bunkerolja och att införa ECAs (Emission Control Areas) i Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen. Enligt rapporten beräknas kostnaderna för fartyg som anlöper svenska hamnar att öka med 13 miljarder kronor årligen från 2015 samtidigt som samhällsnyttan beräknas till fyra miljarder kronor när svavelutsläppen minskar med med 79.500 ton. Samtidigt förväntas kostnadsökningen medföra en överföring av transporter från sjö till landbaserade transportsystem. Beräkningarna ligger i linje med den analys som har gjorts i Finland. Sjöfartsverket påpekar också att det finns en risk för att finska transportörer väljer landvägen över Sverige, i stället för sjötransport. Den svenska industrin har reagerat kraftigt och i en debattartikel hävdar företrädare för basindustrin, hamnarna och sjöfarten att kostnaden är avsevärt högre, 28 miljarder kronor årligen för industrin mot sju miljarder i samhällsnytta, och att det innebär en allvarlig fara för svensk industris konkurrenskraft. Regelverket leder till kostnadsfördelar för konkurrenter utanför EU, men också inom EU eftersom medlemsstater i till exempel södra delen av unionen inte påverkas av de striktare reglerna inom ett ECA.Näringsdepartementet vill inte kommentera rapporten ännu. – Vi studerar nu rapporten och kommer inom de närmaste veckorna att besluta om den skall remissbehandlas eller ej, säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson till SST.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.