Bores nybyggen chartras av Mann Lines

De två ro-ro-fartyg som Bore har i order vid Flensburger Schiffbau-Gesellschaft i Tyskland kommer att tidsbefraktas till Mann Lines på ett flerårigt kontrakt. Nybyggena levereras 2011 och får en lastkapacitet på 2.900 filmeter. För närvarande sysselsätter Mann Lines två av Bores ro-ro-fartyg (Estraden och Borden) i sin trafik.