Tala om bränslenota…

Amerikanska kryssningsjätten Royal Caribbean lägger inga småpengar på bränsle – om nu någon trodde det. För 2013 räknar rederiet med att punga ut otroliga 5,8 miljarder.

Royal Caribbeans senaste kvartalsrapport (juli, augusti och september) innehåller som sig bör en drös siffror till höger och vänster och upp och ner. Ja ni fattar. Jag fastnar speciellt för punkten ”fuel expense” där det framkommer att rederiet räknar med att bränna 1,34 miljoner ton bränsle under året till en kostnad av 5,8 miljarder, baserat på dagens bränslepriser. 

Hur mycket är då detta av den totala omsättningen, i procent? En rejäl bit. Kör man omsättningen för 2012 (cirka 50 miljarder) mot de förmodade bränslekostnaderna 2013 blir procentandelen 11,5 procent. Men det är ju ingen nyhet att just kostnaderna för fartygsbränsle är en stor post för rederierna. Och har varit så länge. När Stena Line under 2008 gick från 0,5 till 1 procents svavelhalt i bunkeroljan på sina passagerarfartyg sparade man runt 700 miljoner på årsbasis.

Det där med svavlet är ju annan fråga, vissa beräkningar pekar på att bränslekostnaderna kan öka med hela 75 procent för sjöfarten (om man kör dieselolja istället för HFO) när svaveldirektivet om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet börjar gälla i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen den 1 januari 2015. Lek med tanken att bränslekostnaderna kommer att stiga just så mycket (vilket enligt många är fullkomligt osannolikt) och att Royal Caribbean bara trafikerar SECA-områden (finns även i Nordamerika) och inte använder någon reningsteknik som skrubber. Då kan det innebära att bränslenotan för den amerikanska koncernen landar på runt 10 miljarder – per år. Nu kommer detta inte hända av många olika skäl, men det säger ju ändå en del om vilka enorma värden som är kopplade till något så basalt som bränsle.

royalcaribbean_sisters_web

(Två av Royal Caribbeans kryssningsfartyg. Foto: Flickr.com/Woody Hibbard)

Royal Caribbean Cruises äger Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruises och CDF Croisières de France samt TUI Cruises genom ett 50/50 joint venture. Tillsammans opererar bolagen 41 fartyg, till detta tillkommer nybyggnadskontrakt om sex fartyg.