• Fjärran Östern – fullt fraktkrig har utbrutit

  På drygt en månad har spotfrakterna för containers Asien/Nordeuropa sjunkit med mer än 50 procent. Medan jag skrev dessa rader på eftermiddagen den 13 mars sjönk fraktraterna från USD 1.210/2.160 per 20/40ft till USD 1.060/1.860, således ett fall på...

 • Evergreen går upp i allians

  Det råder nu full aktivitet i att positionera sig gentemot den av konkurrenterna fruktade samseglingspoolen P3 och senaste nytt är att Evergreen Lines, som i vissa relationer haft ett ”hängavtal” med alliansen CKYH nu är full medlem i denna...

 • Fjärran Östern-traden förbereder övervintring

  Medan våren i Skåne kan anas, börjar vintern ta sitt grepp om Fjärran Östernlinjerna. Det kinesiska nyåret är överståndet och fraktraterna har börjat nedfärden igen från cirka USD 1900/teu och den resan blir lika bekymmersam för operatörerna som tidigare år.

 • Kiruna kan bli en SECA-vinnare

  Shipping skall kommuniceras på engelska och Kiruna och Liverpool kan bli port-pairs! Vad menar jag med det? Jo, throw in SOx och det ljusnar en del. Men först engelskan. Säg godsterminal och alla förstår att det handlar om en magasinsbyggnad...

 • Linjerederiernas tillfälliga fraktmarknad

  Vi närmar oss det kinesiska nyåret (slutet januari – mitten februari) och importörerna pressar sina leverantörer att leverera innan Chinese New Year. Fartygen går nu fullastade till Europa och last ”rullas” en till två veckor och det gillar rederierna,...

 • Otidsenligt att hålla linjerederierna i strama tyglar

  Nu har man mötts i Washington för att diskutera containerlinjernas samarbete och ingen hade väl förväntat sig omedelbara förändringar i synen på vad som är tillåtet eller inte i linjernas all tätare och snårigare samarbete. Men man kanske hade...

 • 17 December – en märkesdag för den globala linjetrafiken?

  Som en konsekvens av P3:s (Maersk/CMA-CGM och MSC) planerade och omfattande operationella samarbete i alla öst- och västgående linjetrader från maj 2014, har konkurrensmyndigheterna i Europa, Kina och USA (FMC-Federal Maritime Commission) beslutat sig för att mötas i Washington...

 • Styrbords- eller babordssidan till kaj?

  I containerfarten ökar ständigt fartygsstorleken. Redarna vill komma åt ”Economy of Scale” och fokuserar bl a på bränsleförbrukning per skeppad container. Hamn- och terminalfolk tvingas till stora investeringar i ship-to-shore kranar för att inte tappa trafik. Är detta en...

 • Varför är japanerna så tysta?

  Medan Evergreen, APL, Maersk, CSCL och alla andra linjerederier i Fjärran Östern-farten låtit tala om sig i mer eller mindre halsbrytande nybyggnadsprogram, har det varit märkligt tyst från Japan. Inga mega-carriers i sikte. De tre japanska linjerederierna Mitsui OSK...

 • Triple-E blir Double-E

  Maersks jättar har gjort avtryck alltifrån kölsträckning eller numera första sektion i byggdockan som inga andra handelsfartyg tillnärmelsevis kommit i närheten av… …till finalen på Langelinie i Köpenhamn där ’Majestic Maersk’ under några dagar i september lockade ca 50.000...

 • Svavelregler gynnar Liverpool

  FN-organet IMO beslöt för ett par år sedan att drastiskt minskasvavelutsläppen – detta gynnar hamnen i Liverpool. Från och med 1 januari 2015 får bunkeroljan innehålla max 0,1 procent svavel i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen, vilket gör bunkern...