Jag har varit på seminarium…..

….. på LNG in Baltic Ports i Helsingborg i går och normalt blir man lite klokare efteråt, men inte jag och säkert ingen av de andra delegaterna heller. Detta var ett andra seminarium i ämnet – det första i samma stad för ett eller var det två år sedan (?). Tiden går fort. Och vad har hänt – jo Skangass bunkrar LNG i Viking Grace – punkt/slut. Som sagt tiden går fort och snart är det den 1 januari 2015!

Vilka är alternativen till 0,1% bunkern? I princip inga. En del fartyg kör omkring med 1:a generationen skrubbers ännu på utvärderingsstadiet och om jag förstår det rätt blir det 0,1% olja och 50% dyrare bunkernota för de som enbart trafikerar SECA-hamnar. Ju längre upp i SECA man befinner sig, ju dyrare – och längst upp har vi svensk (och finsk) basindustri. Malmen klarar sig ut via Narvik utanför SECA, men skogen och stålet? Så går det när våra politiker, bekymmerslösa likt ”Tre trallande jäntor” skall leka Bror Duktig och utan förbehåll acceptera IMO:s tuffa svaveldirektiv, som slår allra hårdast mot Sverige (och Finland).

Miljöministern uttalade sitt stöd, näringslivs- och infrastrukturministrarna teg och därmed samtyckte utan att förstå att inventera alternativen.   Visst skall vi vara rädda om vår miljö, men det måste ske ansvarsfullt. Vi borde ha verkat för att få samma tidsfrist som sydeuropéerna – 1 januari 2020. Då hade vi kanske haft alternativen klara och igång.

Ingen vill ”äga frågan”

Vid seminariet igår framgick det tydligt att LNG-folket fortfarande letade efter sina roller. Skall hamnarna också vara bunkersäljare via någon slags joint venture mellan Baltic Ports-hamnarna (7 till antalet inkl. Helsingborg och CMP?) Eller skall företag som Skangass eller holländska LNG Europé (nu verksamma i ARA-området) vara suppliers eller producenterna direkt? Det är lång väg att gå innan man kan räkna in LNG-driften som ett alternativt drivmedel i sjöfarten. Priset kan dessutom bli högt eftersom de stora användarna i Asien köper stora mängder på långa kontrakt för landbaserad energianvändning och lönsamheten ifrågasatt. Man förstår rederiernas tvekan.

Skrubbers

Även om man hittat rätt teknik, så hinner man inte ombygga eller nybygga fram till januari 2015 och frågan hur man skall bli av med avfallsvattnet snabbt och effektivt är inte löst. Skall fartygen tvingas förhala till annan kaj och kanske ligga ”på törn” för att bli av med avfallet och kan hamnarna tvingas ta emot avfallet och vad kostar det?

Olja enda alternativet

Det är bara att acceptera faktum, 0,1% blir enda alternativet den 1 januari 2015. Vi får kanske se ”slow steaming” även short-sea, vilket betyder fler feeder-fartyg för att hinna betjäna oceanfartygen i kontinenthamnarna. Och vi får mer gods på redan sönderkörd räls och ett redan ansträngt vägnät, medan den viktiga närsjöfarten kanske reduceras. Och hamnar som Göteborg och Helsingborg slår snart i taket om man skall hantera mer ”norrlandsgods” då alla feeders vill komma torsdag (export) och måndag (import).

Politiker – grip räddningsplankan!

Det är mycket att väga in innan man obetingat svarar ja! Och det har man bevisligen inte gjort. Arbeta därför hårt för en tidsfrist till 2020 och visa hänsyn till alla tusentals fraktköpare – stora som små – i vårt avlånga land.

Kommentarer

 • Johan Algell, Skangass

  Bäste Ingvar
  Då jag var på samma seminarium som du och dessutom helt klart är part i målet för din känsla av brist på ny klokskap måste jag kommentera det du skriver då din text innehåller en hel del felaktigheter och kanske även missförstånd.

  För det första, det är inte och har aldrig varit Skangass som bunkrar Viking Grace, det gör Aga Gas AB. Visst hade vi gärna gjort det men vi vill inte ta äran från våra konkurrenter.

  Att påstå att Viking Grace är det enda som hänt på de sista två åren stämmer ju heller inte. Tror text att Tärntank och Tarbit skulle bli ganska ledsna för en sådan beskrivning tillsammans med ägarna till de 25 fartyg som sats i drift under de senaste två åren och ägarna till de 50 fartyg som just är beställda på varv över hela världen. Det händer ju faktiskt massor just nu på LNG sidan. Vi är ju förresten alldeles snart klara med vårt LNG terminal i Brofjorden som kommer att utgöra en viktig pusselbit på tillgängligheten för LNG i inloppet till Östersjön.

  Om nu Skangass ingår i det så kallade LNG-folket som du nämner ovan så tvekar vi i alla fall inte på vårt roll. Vi säljer och levererar LNG till fartyg idag och kommer att fortsätta så under överskådlig framtid. Vi kan offerera LNG levererat till fartyg i hela Europeiska ECA även om vi förmodligen får svårt att vara konkurrenskraftiga för stunden långt utanför det område vi idag definierar som vårt fokusområde, nämligen Kattegatt, Skagerrak och Södra Norge upp till en bit norr om Stavanger. Behöver man veta vad LNG kostar är det bara att ringa oss och säga vad man behöver så får man ett pris. Svårare än så är det inte.

  Med vänlig hälsning
  Johan Algell
  BDM Marin LNG Skangass

 • Ingvar Bergman

  Bäste Johan
  Ledsen att jag misstog mig på leverantör till ’Viking Grace’ och lika ledsen över att jag lite slarvigt kallade alla LNG-aktörer för LNG-folket. Seminariet var sammankallat av BPO Port Organization liksom det förra för ett eller två år sedan. Och på den fronten har inte särskilt mycket hänt sedan det mötet, de letar fortfarande efter sin roll (och ekonomisk välsituerade medintressenter). Man frågar sig. What’s in it for the Ports? Fartyg som anlöper en hamn för att byta besättning, proviantera eller bunkra är normalt fria från hamnavgift Detta kan man naturligtvis ändra på .men att gå in i något slags joint venture i BPO och bli bunker-leverantörer, har jag en känsla av snarare fördröjer än att föra saken särskilt mycket framåt. De moderna hamnarna siktar på ’one-stop shopping’ men här är man nog ute på lite djupt vatten. Den frågan får gärna någon av BPO-medlemmarna svara på.
  Tillgängligheten tycks ju besvärande.. Av Rodrigo Pinto Scholtbach’s anförande kunde man uttyda att tillgången för marint bruk nog blir bekymmersam, då bl a Asien köper stora mängder för landbaserad användning och lokala leverantörer får en tuff uppgift både vad gäller tillgänglighet och sammanhängande kostnad.
  Låt oss nu hoppas att våra politiker har modet att ansöka i IMO om en tidsfrist lika me den Sydeuropeiska (2020) för att hinna utveckla LNG och Scrubbers och kanske andra alternativa drivedel (methanol?)
  .Att Terntank och Tarbit också kommer igång är högst positivt

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.