Nytt år! Nyårganisation?

I juletider ges tillfälle till eftertanke och reflektioner. De som känner mig vet att jag är en s.k. early adopter och det är kanske därför jag får fuska mig fram i denna blogg, men jag har även en svår faiblesse för historia och tittar gärna i backspegeln. Förre Sjösäkerhetsdirektören Johan Franson, en oerhört kompetent och vass jurist som sällan slirade på målet sa, innan Inspektionen slukades av Transportstyrelsen, något om Sjöfartsverkets organisation som fastnat i mitt minne: ”Sjöfartsverket har efter 300 års verksamhet, inte hamnat där det är av en slump”

Nu har det gått dryga 321 år sedan det statliga dokumentet ”Kongl. Maj:ts förordning angående lotsväsendet i Sverige och Finland” skrevs under den 16 september 1696. Lotsning hade förekommit långt tidigare men efter den dagen har det varit under statens ansvar.

Sjöfartsrelaterade frågor och myndigheter som Väg- och vattenbyggnadsverket, Fartygsinspektionen, Fyr och båk väsendet, Lifräddningsanstalter, Sjökarteverket, Lotsverket, Hamnbyrån, Konstruktionsbyrån, Byggnads och underhållsbyrån, Juridiska byrån, Förråds och verkstadsbyrån, Kommerskollegium sjöfartsektion, Sjöfartsbyrån m.fl. m.fl. fick se sig flyttas runt, byta namn, slås samman, splittras upp i snudd på oändliga varianter lydandes under olika departement.

Efter andra världskrigets slut var dock splittringen och byråkratiseringen i så långt framskridet moras att näringen i förtvivlan över sakernas tillstånd uppvaktade regeringen med en stilla bön om att försöka åstadkomma en effektivisering och rationalisering på det att sjöfartsnäringen gavs en hållbar möjlighet att utvecklas på ett mer positivt sätt framgent.

Sjöfartsfrågorna var oerhört uppsplittrade på fyra departement och 16 underavdelningar med ett sanslöst remitterande fram och tillbaka där alla mellanchefer och byrådirektörer skulle sätta sin prägel på ärendena. Tro fasen att näringen kroknade!

1950 påbörjades därför SOU 1954:21 som utmynnade i det som 1956 blev Sjöfartsverket. För de som inte orkar plöja den, kommer här hisspitchen: förslaget gick ut på att slå samman allt som luktade sjöfart i en enda myndighet och det mycket beroende på att sjöfartsfrågor var en tämligen liten verksamhet med få inblandade och därtill initierade sjöfartsmänniskor. Korta beslutsvägar, färre chefsnivåer och stuprörsorganisationer att forcera, betydligt mer kostnadseffektivt, snabbare handläggning och mer verkstad för pengarna.

För de som ids läsa SOU 1954:21, ni kommer att känna ett leende frammanas, då ni känner igen hur så mycket är sig likt än idag. Det som 1954 genom sammanslagning och ensning skulle skapa en hållbar sjöfart, skall idag lösas på exakt motsatt sätt, genom fragmentisering och uppdelning av sjöfartsverksamheterna mellan olika myndigheter och organisationer och affärsmodeller. Med andra ord, vrida klockan 180 grader baklänges! Back to the Future alltså…

Ni minns kanske Alf Henrikssons:

Det var som det var tills det blev som det blev. Det blir som det blir när det är som det är. Det är som det är tills det blir som det blir. Faran är att det blir som det var

När saker har roterat en stund så måste allt upp i luften för en ny runda. Idag kallas det genomlysning med New Public Management. Buzzwords är utförare/beställare-modeller, privatisering, outsourcing och skiljande av myndighets och regelfrågor från servicefunktioner och affärsverksmodellen. Oavsett hur man väljer att uttrycka det så kan vi ändå koka ner detta till det Johan Franson sa och som Alf Henrikssons diktade.

Sjöfartens väsen är begränsad och vi är inte så förtvivlat många som håller på med det om man jämför med räls och asfaltsvännerna. Effekterna av att Fartygsinspektionen sedan 10 år ligger i Transportstyrelsen med väg, flyg och räls har inte på något sätt varit positiva för avnämarna av ärendena precis. Trafikverket har sedan en tid nu, likaledes tagit över ett antal sjöfartsfrågor som de saknar kompetens att handlägga men anställningar sker säkert för att komma ikapp……

Hur svårt kan det då vara? Att ge sig lite tid, ta en stund i backspegeln och tänka lite längre så slipper vi likt Leif Östling säga, ” vad fan får man för pengarna??”

Därför skall jag helt kostnadsfritt lämna över ett förslag hur Sjöfartsverket kan organisera sig framöver. Drömmen är ju att lägga till sjöfartsinspektionen som en egen gren men ”en får la tya sej”.

Dagens något fragmenterade och lätt splittrade organisation med många avdelningar som nog mig kan tyckas inte riktigt har en bredare förankring i någon röd tråd från regleringsbrev till tänd fyr. Att forskningsfrågor på ett naturligt sätt bör sortera in under Rederiets organisation ihop med isbrytning är kanske inte det första jag skulle föreslå, om man säger så.

Figur 1 Dagens organisation

DreamTeam: De som varit med ett tag känner igen sig i undre bildens (Figur 2) enkelhet och uppdelningens logik. Det är som det är för det var ju som det var!

Så här funkar det nämligen sen 321 år tillbaka: Sjöfartsverket får via regleringsbrevet och instruktionen sina uppdrag och det är i stora drag att förse sjöfarten med service och rädda liv. För att lämna service och rädda liv behövs anläggningar och flytetyg. Följaktligen räcker det med tre operativa avdelningar; Sjötrafikservice, Teknik samt Säkerhet. Stödjande funktion är den strategiska avdelningen som är kanalen och finsliparna mellan uppdragsgivarna och omvärlden. Sist men inte minst support och controllers som ser till att allt går ”by the book”. Man ska inte krångla till det i onödan.

Figur 2 Bloggarens drömorganisation

Våga vägra AI eller vara först?

Om man ställer sig under en höjdhoppsribba som ligger på 245 cm höjd så är det smått hopplöst… att förstå hur Javier Sotomayor tog sig över. All idrott på toppnivå är ju smått obegriplig. Ungefär så kände jag mig under tiden jag läste Max Tegmarks bok ”Liv 3.0”. Jag insåg samtidigt varför jag aldrig kommer att bli inbjuden den 10 dec till Blå Hallen i stadshuset.

Med SAOL inom räckhåll betade jag av sida efter sida. Oerhört spännande och intressant men ack så svårt. Förhoppningsvis har ändå lite grann fastnat i min enklare sjömanshjärna. Ämnet i boken är det hypade AI (Artificiell Intelligens) och hur kommer framtiden att te sig. Eller rättare sagt, Hur vill vi att den skall bli? Lästips inför julen!

Max Tegmark (svensk som är professor vid MIT och jobbar med astrofysik) har startat Future of life Institute och där märks mängder av skarpa hjärnor som Stephen Hawking, Elon Musk, Larry Paige mfl.

Att ett dataprogram kunde spöa en världsmästare i det uråldriga spelet Go var till för något år sedan i princip omöjligt men det var precis vad Deep Minds ”AlphaGO” lyckades med. Det hände för knappt 2 år sedan och sen dess har Alpha Go uppdaterats till version 2.0 som idag spöar AlphaGo1 med 1000-0.

En annan sak som jag inte riktigt hade koll på var hur otroligt bra Google translate har blivit. Jag har översatt enskilda ord då och då men längre meningar var bara larvigt eftersom det blev helt knäppt. Idag är det enorm skillnad och häromdagen översatte jag en A4 till engelska och det var inte mycket som behövde ändras. Otroligt vad bra och hur fort det har gått. Google har maskininlärning inkopplad och algoritmerna slipas hela tiden så snart kan kanske översättare börja omskola sig?

Exempel radas upp i boken som typ domstolar och domare som inte helt sällan dömer fel och överklagan mm uppstår. Med smarta datorer matar man in alla kända fakta i målet i ena änden och hela lagboken i den andra och ut kommer en dom som är oomkullrunkelig. Nästan i alla fall.

Samlar man data från olika sjukdomar, röntgenbilder, blodprov och symptom mm kopplad mot patienten i fråga, får man fram diagnoser som är oerhört mycket mer precisa än vad läkare klarar av idag. Det är inte bara enkla industrijobb som kommer att ersättas utan även de med mer komplexa färdigheter som kan utföras av smartare dataprogram och listiga algoritmer. Hur råda våra barn att studera är svårt, för troligen är det så att de jobb som dominerar 2030, de finns inte idag. Vem hade 1990 hört talas om web designer eller någon av alla de arbetsuppgifter som finns inom Skype, snart ett av Sveriges högst värderade företag.

Samtidigt som en av vår tids stora innovationer, våra smartphones, är fantastiska manicker, så har det visat sig att ungdomar under de senaste fem åren blivit olyckligare och deppigare trots att de slipper gå upp och ut och göra riktig nytta. De kan ligga i bingen och snapchatta med polarna, surfa på fejan och instagramma. Men forskningen är tydlig här, ju mer skärmtid desto ensammare känner de sig. Ungdomar som istället gör läxan, spelar innebandy, pallar äpplen eller tjuvröker mår bättre.

Samtidigt blir de som inte är med i smartphoneracet lite grann utanför gänget och kan känna sig indirekt mobbade av klasskompisarna. Mina barnbarn är just nu i den åldern när det här sker och fy för den lede att vara förälder idag och hitta den gyllene medelvägen där ungarna dels absolut måste hänga med i utvecklingen för att få jobb framöver men samtidigt hålla kvar vid lite gamla ideal som spela hartsfiol, tolka efter bilar med träskor och sparka kottar i skogen.

Så mycket enklare det var att vara förälder på sextio- och sjuttiotalen, en cigg i vardagsrummet, ett glas Kir och blommor i håret. Ungar var barfota, glada och hade rosiga kinder. Och vi med dem….

Vad har allt detta för koppling med sjöfart, det är ju ändå det denna blogg skall försöka handla om. Jo så här är det, autonoma fartyg, som jag skrivit om tidigare ligger och bubblar konstant ute i sjöfartsmedia. Artiklar skrivs och kommentarer fogas till. Har noterat att oftast när bloggen tar upp lite väl futuristiska frågor så strömmar läsare till för att delge sina meningar vilket uppskattas. Spänstiga debatter är kul ty det är bara döda fiskar som följer med strömmen.

Självkörande fordon är årets buzzword och faktiskt så är Sverige med Volvo, Scania och Kockums framme i spjutspetsen här. Norrmännen håller på och bygger nåt skepp som tydligen skall gå själv och i Finland ligger de inte långt efter heller. Så frågan är, hur förhåller vi oss till detta framtida fenomen den dagen de knackar på dörren och vill in till svenska hamnar? Jag tror inte det blir i närtid, inte ens i fjärrtid, men jag tror de kommer och vi måste börja fundera i nya banor.

Om vi tittar på våra farleder och deras utmärkning så bygger principen på att det skall lysa och blinka när det är mörkt ifall utifall det skulle råka komma förbi någon sjöfarare och vill hälsa på. Om ingen kommer så står det där och blinkar för omfattande kostnader i alla fall. Gustaf Dalén uppfann solventilen för över 100 år sedan, vilket gav honom nobelpriset 1912. Solventilen släckte fyren när solen kom resp. tände när solen sa god natt. Även om ingen egentligen behövde lanterninen just den natten.

Solventil och dess skapare

Om vi leker med tanken att vi kan koppla upp alla fyrar mot en server som kopplas upp mot vårt AIS kustnätverk så skulle ju en smart programvara kunna tända fyren vid ett förutbestämt avstånd till fartyget. Samt släcka den när fartyget passerat. Oj vad ström vi kan spara. Vilken statistik vi skulle kunna samla in, vem tänder fyren, när och var. Nya affärsmodeller? Fritidsbåtar kan vara med genom smarta appar i telefonerna. Sänkta farledsavgifter kanske?? Kringboende slipper störande starka fyrar hela natten lång. Ombyggnationer av dyra kabeldrivna fyrar, sänkta drifts- och underhållskostnader mm osv etc.

Vilken glädje har då ett självkörande fartyg av en fyr? Om inget öga finns ombord, varför då blinka åt den båten? Vad behöver de autonoma fartygen för stöd från farledernas infrastruktur istället för blixtar och ljussken? Tål att tänkas på både ett varv och två.

I och med att AI accelererar, programvarorna blir smartare för varje år, ja varje dag egentligen, så är det hög tid att sätta sig ner och ta fram Sveriges visioner, strategier och riktlinjer för den framtida maritima infrastrukturen. Här kommer vi behöva gräddan av svensk IT industri, sjöfartsexperter, fyrkonstruktörer, högskolor och regelverkssättare med på tåget. Mig veterligen har inget annat land detta på agendan, so far. Vore spännande att vara först. Igen.

Det kanske låter lite Sci-Fi men det hörde vi också 2012 när Sea Traffic Management såg dagens ljus och nu, fem år senare, finns STM implementeringen inskrivet i Helcoms handlingsplan för Östersjön.

Nu kan jag genom skärmarna känna hur det börjar skruva sig hos gamla beckbyxor, ”Släcka fyrarna för bövelen! Har man väl aldrig gjort.” För alla er så kan jag varmt rekommendera boken ”Stå Fast” av Svend Birkmand. Temat är - Vägra vår tids utvecklingstvång! - Lär Dig säga nej! - Människan skall ha rötter istället för fötter! De sju budorden är:

 • Sluta känna efter i dig själv
 • Fokusera på det negativa i ditt liv
 • Ta på dig nejhatten
 • Håll tillbaka dina känslor
 • Avskeda din coach
 • Läs en roman
 • Dröj vid det förflutna

En genial och humoristisk bok om hamsterhjulskulturen, att läggas under granen

God Jul

Innovation i en kulturell kontext

Inte helt sällan läser vi om hur torftigt och stundom amerikaniserat kulturliv som råder i Sverige. ”Vi har väl bara små grodorna, Kalle på julafton och en importerad vitklädd, numera blondin, med ljus i hår att komma med” urskuldar sig somliga från folkets företrädare och icke så få, från vår kulturelit. ”Det mesta är ju egentligen importerat: köttbullar, kåldolmar, Lucia ja t.o.m. jultomten som kommer från CocaCola-reklam.” Sällan har väl uttrycket ”När man inte ser skogen för alla träd” passat bättre in!

Att lyfta fram svensk kultur och beteende förknippas av många med att fiska i grumligt brunt vatten. Beröringsskräcken kopplat med pk-ivern gör att åsiktskorridoren smalnar av till sugrörs storlek. Hellre nedvärdera den egna kulturen och relativisera våra framgångar än hamna utanför svensk politiskt mittfåre-konsensus.

Nu måste vi borra oss ner i svensk historia en smula och backa bandet till tiden då träklubban och grottan var det mest avancerade vi hade. För att överhuvudtaget kunna överleva i det nordiska landskapet, som än idag, knappast kan beskrivas som ett ymnighetshorn varur honung och sirap rann ner i, på divaner liggandes strupar.

I regioner med habitat som det nordiska har dess bebyggare tvingats: planera, organisera, samarbeta, arbeta hårt samt vara innovativa och snabbt lära sig hur man kan spara energi och kraft för att få det mesta ur de ynkliga tjälfrusna tegarna som stod till buds.

Samhälle är i min definition en grupp människor som tillsammans sätter upp spelregler för att klara ett gemensamt uppehälle utefter de förutsättningar för överlevnad som området har att erbjuda. (De som vill stå utanför samhället och köra efter en egen agenda bör söka upp ett särhälle och stanna där.)

Det här är inget unikt för Sverige, det finns i ökenlandskap, tundror och bergstrakter mm, där naturens kärva ansikte grinar skoningslöst mot de som drar benen efter sig om bara så för en liten stund. Strukturerna varierar hur befolkningen har klarat tricket och inte alltid kan vi förstå hur andra har gjort.

Under 700-800-talet i Norden var det ofta bistra tider med tomma lador och de, som senare kommit att kallas vikingar, gav sig av i långa rangliga skepp, inte direkt för nöjes skull, det var ren och skär överlevnad som drev dem ut på havet det blå. Inte helt olikt vissa av nutidens terrorister drog de fram och plundrade, våldtog och mördade samt idkade slavhandel. Men ävensom utökade de sin kunskap från andra regioner om hur man bygger samhällen som ger rikedom och välfärd. Vikingarna var snabba på att snappa upp smarta lösningar, de var innovativa och prestigelösa. De egenskaperna har kommit att prägla Nordens befolkning än idag och då särskilt i Sverige skulle jag vilja påstå.

Viking

Vikingen – en svensk innovatör? Bild: Artikelförfattaren

Sverige har sedan dess i hög grad utvecklats under stark influens med kunskap och lärdomar som hämtats hem från andra länder och regioner. Gruvdrift (Tyskland), järnsmide (Belgien/Frankrike) skeppsbyggnad (Holland), musik och kultur (Frankrike/Italien) mm osv. Listan kan göras lång men helt klart är att utan nyfikenhet, framsynthet och viljan att förbättra och stärka riket hade Sverige inte blivit den stormakt som mejslades fram några hundratal år sedan.

Dessa influenser och lärdomar fungerade som katalysatorer och drivhus för innovationer och vi förbättrade tekniker och bruk samt införde tidigt institutioner som bankväsen, post, bibliotek och universitet, avskaffande av skråväsendet samt skapade framför allt en väl fungerande statsförvaltning som möjliggjorde en snabb industrialisering.

Sverige har sedan 1700-talet varit i många stycken föredömliga och snabba med innovationer och nytänk, och började sakta men säkert bidra till omvärlden med egna innovationer och kunskap som blivit internationellt erkända. Exempelvis Skiftnyckeln, Ångturbinen, Kylskåpet, Dynamiten, Blixtlåset, Respiratorn, Tetrapak, Pacemakern, Kullagret, Tändstickan, Separatorn, AGA fyren, Propellern. Osv osv.

Otroligt viktigt har nyfikenheten och uppmuntrandet från statsapparaten varit, för att genier som Nobel, Celsius, Von Platen, Polhem, Linné, Gausing och många många fler kunde komma fram med sina tankar och ideér. Företag och produkter som fortsatt bygga grunden på det samhälle vi har idag. Visst har det funnits tjurighet och bakåtsträvare både bland politiker, myndigheter och näringslivet men med resultatet i hand måste man nog tillstå att vi ändå har landat ganska bra. Som Näringsdepartementets statssekreterare Mattias Landgren sa på ITS-konferensen förra veckan: ”Förmågan att ställa om ha alltid varit Sveriges styrka”.

I dagens Sverige vill jag påstå att vi fortfarande ligger långt framme internationellt vad gäller innovationer och nytänk. Den svenska förmågan att prestigelöst tänka utanför boxen, att inte vara låst i gamla traditioner eller religiösa strukturer avspeglas t.ex. i en så vardaglig sak som vårt val av mat. Som gammal sjöman har jag hunnit besöka en hel del länder och ytterst få har samma nyfikenhet på främmande länders val av maträtter. I Spanien, Japan, Turkiet, Indien mm skulle ingen drömma om att ställa fram nåt egendomligt utländskt, men i svenska hem lagas idag all världens mat, inte för att det saknas svensk husmanskost utan för att vi har en otrolig nyfikenhet och öppenhet för det spännande och främmande.

Vi måste slå vakt om denna nyfikenhet och öppenhet. Att försöka backa bandet och gå tillbaka till något gammalt ursvenskt beteende med knätofsar och fiol är kontraproduktivt, ja rent av ett non-innovativt förhållningssätt.

 • Jonas Rinaldo Svara

  Bra skrivet allt positivt är välkommet idag när så många gnäller. I undersökning efter undersökning ligger Sverige i topp på det mesta ekonomi, lycka, företagsklimat, social trygghet.
  Trots det gnäll gnäll gnäll. Visst finns det alltid saker att förbättra men gör de då, hjälp till istället för att klaga. Jonas R

 • Skipperdaddy Svara

  Ja, vi är så öppna och nyfikna att vi gladeligen rationalliserar bort oss själva.

  Nej, jag hejar på människan och tror att vi mår bäst av att ha arbetskamrater att jobba med, istället för datorer.

 • Kung Neptun Svara

  Ändå är förändringar inte alltid välkomna ..

Offentliga besparingar, kvantdatorer och Angela Merkel

Problemet med att gå i pension är ju inte att gubben slutar arbeta, problemet är att hjärnan inte slutar arbeta. Den vill att det ska hända saker och fungerar ungefär som tidigare, tror jag i alla fall. Läser lite tidskrifter och dök då på en intressant artikel om kvantdatorer. Skall väl villigt erkännas att jag inte är så insatt i det ämnet men allt som heter kvant och nano brukar ju vara modernt nuförti´n. Kanske lite innovativt till och med. Kvantdatorer, i väldigt korta drag, fungerar lite annorlunda mot de vanliga datorerna som ju har att sortera mellan bitsen, ettor och nollor, färdigt med det. Kvantisarna jobbar med nåt som kallas qubits och kan utöver dessa två värden även låta dem vara samma sak på en gång…! Nu blev det knepigt. För att hantera detta behövs kvantmekaniska algoritmer och får man ordning på detta så har vi datorer som blir vansinnigt mycket snabbare än dagens. För vissa typer av beräkningar alltså, inte allt. Det en kvantdator kan klara på en dag skulle en konventionell dator inte klara på hela universums livslängd! Hoppsan. (och jag som tyckte att min Commodore 64 var vass…)

Nu finns det massor av bra saker som kan börja utföras som inte varit möjligt tidigare, men som vanligt finnas risker här också. Det vissa varnar för nu är att kryptering och kodning busenkelt kan knäckas och med en kvantdator i fel händer, ja då har vi ett stort problem i samhället. Plötsligt skulle all information bli tillgänglig för de som förstår sig på den nya tekniken (Stater med inte helt ärliga avsikter mot andra stater t.ex.)

I ljuset av denna kommande kunskap, det är inte färdigforskat ännu inom området, så ter sig den pågående IT-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen tämligen fånig.

Har ju inte kunnat undgå att läsa om detta men förvånas svårt av att ingen journalist eller någon annan heller för den delen ställt frågan ”varför i hela fridens namn agerade TS GD såsom hon gjorde”

Att hon gjorde det, vet vi men varför? Egentligen är spörsmålen om vem som visste vad och när men inte sa det till alla andra, tämligen ointressant. De bakomliggande mekanismerna som gjorde att GD tog det beslut hon gjorde var ju absolut något som hade legat till sig i säck innan det kom fram i påse.

Som vanligt så är det inte en sak som utlöser en annan utan flera, men det stora problemet som Sveriges myndigheter och förvaltningar brottas med stavas ”New Public Management”. Passande nog skrev några ministrar om detta nyligen och menade att NPM måste få ett slut. Ett faktum som vi som arbetat inom myndigheterna fattat i princip sen det infördes.

De ekonomiska styrmodellerna har prioriterat ned domänkunskap och specialister framför ekonomi och juridik vilket har fördyrat, komplicerat och försämrat verksamheter över bred front. Dessa eviga kontrolldokument och jagandet på kronor och ören, starkt pådrivna av klapp på axeln behövandes styrelseordföranden från respektive departement har pressat många GD att ta beslut som måhända inte går ihop med deras egen övertygelse. Man kan med återhållet skratt säga att sparandet har blivit kärnverksamheten och den riktiga kärnverksamheten i princip endast bidrar med underlaget för att detta ska kunna ske.

Det värsta i kråksången är att det inte är första gången som en myndighet inom transportsektorn bänder lite på upphandlingsreglerna för att kunna hålla budget och redovisa sparande. Fler än en lojal medarbetare offras på departementens sparaltare när de som egentligen skulle skämmas flinande går vidare till nästa punkt på dagordningen.

Redan Sokrates ansåg att man aldrig ska redovisa exakta fakta i klartext utan redogöra på ett sådant sätt att när hela sammanhanget var berättat skulle sanningen uppenbara sig mellan det sagda, att ses endast av de kloka. Uppdrag Granskning kan uppenbarligen inte den konsten.

800px-Socrates_Pio-Clementino_Inv314

Gammal gubbe som inte slutat tänka eller… (bild Wikipedia)

Felet är även denna gång inte tjänstemännens eller GD:arnas. Felet är inte bara denna regerings utan kanske i ännu högre grad den tidigares, som piskat departementen framför sig med sparkrav på sparkrav. Departementen i sin tur tävlar sinsemellan om finansministerns gunst och ränker smids i korridorerna. Ty det är så att även om svensk industri och jobben går som tåget så har vi utgifter som inte harmoniserar med intäkterna längre. Det måste tas från någonstans för att kunna delas ut någon annanstans.

Sammanfogat klarnar bilden men vilken politiker vill ta bladet ifrån munnen?

På tal om politiker, i egenskap av pensionär seglar jag runt i Europa och är nu i Tyskland. Där stundar snart val i förbundsrepubliken och Merkel är ganska stor favorit för en fjärde omgång som kansler. Den egentlige utmanaren, Martin Schultz från SPD, försöker hitta argument varför han skulle vara bättre skickad än Angela och tog nyligen till lite väl vass retorik.

Vanliga politiker, typ våra egna eller ännu värre han med Robin Hood-kalufsen, hade i det läget omedelbart svarat med samma mynt och kanske ökar trycket ett snäpp.

Vad gör Angela Merkel? Jo något som germanerna kallar ”asymmetrisk demobilisering”. Smaka på den ni! I praktiken så svarade hon lakoniskt ”Martin menade nog inte så illa som det lät” och poff gick luften ur den diskussionen. En ganska innovativ retorik som fler borde ta till sig.

220px-Angela_Merkel_-_Juli_2010_-_3zu4_cropped

Yngre dam som är kvar i verkligheten (bild Wikipedia)

Med det sagt var vi tillbaka till innovation. Det STM-projekt som Sverige genom Sjöfartsverket driver ute i världen går också som tåget, men med tanke på GPS och AIS spoofing, IT säkerhet och kommande kvantdatorer och bridge security på fartygen så är det nog dags att lägga en slant på forskning samt tillämpad dito i ämnet. AIS och GPS signaler är ju vidöppna dörrar vad gäller IT säkerhet, ty i den tid de kom, såg man inte det direkta krypteringsbehovet. Dags att tänka om men inte lösa gamla problem med gammal teknik utan nya problem med ny teknik.

Svensk nautisk data industri/högskola har kapaciteten att klara detta och erforderliga forskningsmedel måste därför avsättas så vi kan ordna hur ettor och nollor, samt de som kan vara bådadera, kan säkerställas på det att fartyg och människor kan färdas tryggt över haven, oavsett vilken regering vi har.

 

Innovativ kraft – konservativ, trumpen motkraft

Senaste dagarna har gått i dur och moll för oss som jobbar med innovationer. På den stora e-Navigationskonferensen som går av stapeln varje januari på färjan mellan Köpenhamn och Oslo hördes lotsarnas internationella moderorgan IMPA´s president Simon Pelletier ägna en icke obetydlig tid åt att hacka på det europeiska projektet Sea Traffic Management (STM). STM projektet har över 50 partners från 13 länder och jobbar intensivt med att ta fram nya informationsdelningssystem i syfte att som främsta mål förbättra säkerheten och miljön men även öka effektiviteten och förutsägbarheten inom logistiken. Vilket inte alla tycker är så bra lösning för den egna plånboken.

När Henry Ford frågade speditörerna vad de behövde var svaret ”snabbare hästar”. Föreslog man dem en bil så fnös de bara och undrade var man spände fast pållen… Det är ungefär på den nivån lotsarnas internationella centralorgan befinner sig. Men för Mr. Pelletier är anledningen något som stavas ”job-protection”, För övrigt samma svärd som Trump svingar varje dag, vilket för honom som för IMPA kommer sluta med att man hugger av sig ett ben eller två.

Smart4sea 3 awardsMen som tur är finns de goda krafterna att finna och på den stora ”Smart4Sea” konferensen i Aten häromdagen så vann våra projekt Monalisa 2 och STM Validation det hett åtråvärda Innovationspriset i tjusigt sällskap med Inmarsat och Transas som fick de andra två prisen. Jättekul må jag säga. Kanske kan impa på IMPA?

Jag tycker nog det är bättre att föra fram egna lösningar och idéer på hur problem skall lösas än att racka ned på andras idéer och förslag utan att komma med nåt eget hållbart. Vilket kommer mig osökt att tänka på ett liknande agerande där just de svenska lotsarna har varit engagerade men då med ett konstruktivt och framåtblickande perspektiv, vilket jag vill påstå är signum för majoriteten inom kollektivet.

I samband med att lotsarnas bärbara navigationshjälpmedel ska uppgraderas har det pågått ett intensivt arbete under flera år för att vaska fram bästa tänkbara lösning både ur ett operativt som ekonomiskt perspektiv. Ett flertal lotsar har med stort engagemang testat olika fabrikat för att dels se vad som finns men även föra fram sina önskemål om funktioner och prestanda. Under en sån process kan aktuella företag välja att vara lyhörda och jobba innovativt för att svara upp mot vad gubbarna behöver eller så kan man som företaget True Heading, vars marknadssegment i princip är fritidsbåtar, välja att strunta i vad kunden vill ha och istället lägga energi på att överklaga upphandlingsprocessen till förvaltningsrätten i hopp om att för egen snöd vinnings skull få en slant i slutänden. Hade de istället för likt IMPA gnällt och kritiserat vad andra gör lagt en smula energi på att ta fram funktioner som den tunga maritima industrin behöver, hade vi kanske haft ett svenskt företag i tätposition. Nu kan man icke annat än skämmas. Stora kostnader för samtliga inblandade följer nu i spåren av True Headings agerande och förtroendet för deras lednings förmåga att vara framåtblickande och innovativa är för alltid körd i botten.

Positivt i veckan var att höra hur Angela Merkel under sitt dagslånga besök i Sverige lade rejält med tid på IVA och där uppehöll sig anmärkningsvärt länge kring just innovation och samhällets påverkan av digitaliseringseffekterna. Tyskland ligger ju bakom tänket om Industri 4.0 vilket rimmar väl med det jag skrivit om i tidigare bloggar. Hoppas Stefan Löfven lyssnade ordentligt!!

Så är det här i livet, vissa dagar är det negativa nyheter andra lite mer positiva. Kan inte låta bli att avsluta med lite Trumperi. Glädjande nog motarbetar nu 1000-tals statliga tjänstemän i USA aktivt Trumps inresestopp. Detta med en personlig övertygelse om att det han kräver är helt uppåt väggarna. Varje land har den regering den förtjänar och stalltips från mig är att han Trumpen kommer att kastas ut av det amerikanska folket innan 4 år har gått.

Du sköna nya värld – boooom!

Hur kommer framtiden att bli? Vad ska jag som redare, kapten eller hamnägare satsa på idag för att ligga på framkant imorgon? Inte lätt att svara på men här kommer en vision som Ni kan grubbla på.

Vid tiden kring förra sekelskiftet förde dåvarande chefen för amerikanska patentbyrån fram förslaget att lägga ned verksamheten ity ”det mesta nog borde vara uppfunnet vid det här laget”. Men på något märkligt sätt så slutade det inte att komma nya saker. I en aldrig sinande ström är det någon som hittar på nya saker. Och ofta blir innovationerna till en början ifrågasatta med ” vad ska vi ha det där till?” ” eller ”onödigt” ”det blir för dyrt” säger chefen för affärsavdelningen, osv

Internet t.ex. var ju en del skeptiska mot i början, så sent som 1996 fanns det en kommunikationsminister som nog tyckte att det kanske bara var en teknisk grej för nördarna och som förmodligen skulle ”gå över”. Till hennes försvar kan ju tilläggas att då var det sunkiga sökmotorer och sega datautbyten, det var rätt påfrestande att sakta se en enkel bild växa fram på skärmen. Det gick ju snabbare att faxa, om nu någon minns hur den funkade….Det är inte alltid självklart att i förväg se hur framtiden kommer att te sig.

Detta beror på att när vi tittar framåt så använder vi vår kunskap som finns bakåt och den kunskapen är inte på något sätt anpassad för att förstå vad som komma skall. Tim Urban (waitbywhy.com) tar exemplet med hur en person på 1750 talet skulle bli totalt knockad av dagens teknologi där det tar 8 timmar till USA via flyg, man kan sitta i en Volvo xc90 i Värnamo och prata i en liten platt sak via en satellit med någon som sitter i en segelbåt på en flod i Japan samtidigt som man lyssnar på musik inspelad 50 år tidigare. Han hade flippat ut. Totalt.

Men om han i sin tur hade kunnat åka tillbaka i tiden för att impa på någon med samma magnitud så räcker det inte med 1500 talet. Visst hände en del mellan 1500-1750 men inte så värst mycket nytt egentligen. För att få fram samma imp-faktor måste hen nog åka 10-12000 år bakåt! Och de i sin tur får nog åka ner till Afrika och människans födelse för sisådär 150.000-200.000 år sedan för att få till samma effekt.

Förändringen går med andra ord inte linjärt utan just nu, efter millenieskiftet är det snudd på en 90-gradare!!

90gradare_2

När vi ska bedöma framtiden tittar vi bakåt, vi vet ju inte bättre, och får helt fel vinkel på utvecklingshastigheten.

Det som sker just nu är väldigt spännande och vad vi inte fattar vidden av, är tre saker som sker ungefär samtidigt, händelser var och en för sig är helt disruptiva men som i samverkan både kan tjäna människan på ett sätt vi idag inte ens kan drömma om, alternativt förgöra oss för gott. Av jordens alla arter som någon gång trampat, flugit eller summit runt skorpan har 99% utrotats och människan lär inte komma undan det ödet heller. Eller?

Det jag tänker på är Nanoteknologin, AI (Artificiell Intelligens) och kartläggningen av DNA. Redan 1986 myntade MIT ingenjören Eric Drexler begreppet nanoteknologi (läs hans ”Radical Abundance”) men utvecklingen har som så ofta tagit några steg fram och några bak. En hel del Sci-Fi filmer har producerats i Hollywood med varierande grad av trovärdighet men nu börjar nanoteknologin få rejäl styrfart. Ungefär som internet och alla dessa moln, det tog några år men sen, oj vad fort det har gått de sista åren.

Det vi nu står på randen av är det som kallas APM – Atomic Precise Manufacturing. I väldigt förenklade drag kan det beskrivas som att det nu börjar bli möjligt att bygga upp i princip vad som helst på molekylär nivå med befintliga atomer och jonbindningar som byggstenar. All materia som finns inklusive allt organiskt är uppbyggt av olika men gemensamma molekylära byggstenar som finns tillgängligt i princip i totalt överflöd på jorden. Konsekvenserna av att allt kan byggas till en extrem låg kostnad och på vilken plats som helst kommer att ställa hela transportsektorn inför en total utslagning. Den som har satsat på 3D skrivare kommer att se en utveckling liknande Kodaks filmrullar. Sorry. Endast fantasin sätter gränser på hur detta kommer att utveckla sig.

molekylär maskin

Molekylär maskin, Nobelpris i kemi 2016

Om det går att göra avokado av havre, tångruskor och några grisfötter så behöver de inte plockas från träd, packas och fraktas på båt från Colombia eller Israel. Avokadon väger kanske 2 kg och är fyrkantig men den blir lätt att förvara. Tillverkningen sker nära där den kommer att förbrukas. Tillverkning av ny hud för brännskadade och fungerande städ och hammare samt APM hornhinnor kommer att vända upp och ned på läkarvetenskapen.

Dagens solpaneler har egenskaper som begränsas av cellernas fysikaliska egenskaper men med APM kommer helt nya typer att framställas vilket kan reducera ytan som behövs för att driva ett hushåll från massor av kvadratmeter till kanske en A4-sida. I princip kan allt tillverkas av vad som helst, bara de rätta molekylkombinationerna finns tillhanda. Och det gör de!

Hur denna utveckling kommer att påverka mänskligheten är ogripbart för våra begränsade hjärnor i dagsläget men när energibrist, fattigdom, svält och överbefolkning upphört, vad händer då?

Artificiell intelligens är sen något som kommer att röra om rejält i atomgrytan om vi ska tro Ray Kurzweil, också en MIT snubbe med framtidstankar som hisnar. Den s.k. singulariteten närmar sig med stormsteg, kanske om 10-20 eller 30 år men att det blir av är alla klara över..??

AI finns egentligen redan sen många år fast vi inte tänker på det, typ små schackdatorer, de kallas då ANI (Artificiell Narrow Intelligence) . Nästa steg som inte är långt borta nu är AGI (Artificiell General Intelligence) och det kan väl närmast beskrivas som människans nivå. För precis ett år sedan (januari 2016) lyckades en dator för första gången spöa en människa i det urgamla kinesiska strategispelet GO. Något som man har trott varit helt omöjligt.

Singulariteten kommer med ASI (Artificiell Super Intelligens) födelse och den står skyhögt över vad människan klarar av att tänka fram. Savanter typ Kim Peek nafsar kanske lite på denna nivå? Helsingborgs födde Nick Bostrom, numera på Oxford University har skrivit mycket spännande om detta som ni kan läsa vidare om i hans ”Superintelligens: de tänkande maskinernas tidsålder”

Kombinerar man sen APM med AGI och blandar in lite hopkok av strukturerad DNA (deoxyribonucleidacid), vad får man då? Mary Shelly var tidigt ute och något på spåren när hon i England skrev sin berömda roman redan 1809…

Frankenstein

Jag älskar innovationer och nytänk men med den begränsade referensbas jag har genom mina sjömansbaserade tidigare erfarenheter blir det svårt att greppa konsekvenserna av vad som kommer att hända. Ute i världen styr för närvarande Erdogan, Kim Jong-Un, Putin och sen några få dagar även Trump, ja kära läsare, man tar sig lätt för pannan. I ljuset av den vetskapen har jag djup förståelse för de 500.000 människor vilka protesterade dagen efter han tog över i Vita Huset.

Kärnvapenknappen är ingenting jämfört vad som kan hända den dagen ovanstående är realiserbart!

Kvartalsekonomerna på rederikontor, mäklarfirmor samt i hamnarna kan lugnt rycka på axlarna men på lång sikt bör man nog fundera över sin aktieportfölj med avseende på energi- och transportsektorerna.

 • Rolf B Bertilson Svara

  …”när vi tittar framåt så använder vi vår kunskap som finns bakåt och den kunskapen är inte på något sätt anpassad för att förstå vad som komma skall.” En inte lätt mening att skriva själv men när den är skriven, är den lätt att förstå. Bra påkommet Ulf! Superintelligenta maskiner framöver saknar väl trots allt möjligheten och nödvändigheten att skapa en känsla? Eller, behövs inga känslor framöver? Inom nanotekniken ligger väl utvecklingen framöver. Det har ju redan börjat. Och, den modern kommunikationstekniken med alla olika ”G”, snart 5G, Wi-Fi mm har ju utvecklats bara de senaste åren på ett sådant sätt som vi hade en tanke på för fem år sedan.
  Det blir ”boooom” i det mesta framöver.

  • Ulf Svara
   @Rolf B Bertilson:

   Ja inte utan man börjar känna sig lite gammal, men spännande är det!

Regeringen digitaliserar lotspliktgränserna?

Digitaliseringskommissionen släppte igår, 15 dec 2016, slutrapport SOU 2016:89, även kallad DIGITALISERINGsrapporten.

digitaliseringsrapporten

Och det är svårt att inte le förnöjsamt när så mycket stämmer så väl in med Sea Traffic Management och Maritime Cloud-tänket och hur klockrent det passar in i den debattartikel vi skrev häromdagen om lotspliktsgränser.

Se bara följande rader saxat ur rapporten:

”Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet, införa automatiserade beslutsprocesser.” Tydligare kan det inte bli trots att det är väldigt generellt hållet!

Eller:

”Digitaliseringen förutsätter både att offentliga aktörer själva använder stora datamängder för att förbättra sin verksamhet och att de gör sin information tillgänglig och sökbar, så att företag och privatpersoner kan använda den.”

Med ett dynamiskt förhållningssätt till lotspliktsgränserna kan befälhavarna själva göra bedömningen i realtid och någon ansökan till myndigheter är inte nödvändigt. Uppföljning av korrektheten i förfarandet görs via de vanliga Port state control.

Och slutklämmen:

”Den offentliga förvaltningens digitalisering är nyckeln för att nå det it-politiska målet. Det krävs ökad samverkan mellan organisationer, en högre grad av automatisering i processer och en förbättrad informationsförsörjning inom hela den offentliga sektorn. Öppna data och standarder för data är nödvändig infrastruktur i en digital tid. Det behövs en tydlig styrning och ett samlat förvaltningsgemensamt grepp kring de standarder och tekniska lösningar som ska gälla.”

Är som hämtat rakt ur det arbete vi har bedrivit inom Monalisa projekten och som nu sker i STM Validation-projektet

Det är hur jobbigt som allra helst att byta åsikt och lämna det som inpräntats under många år. Vi plågades i veckor på navigationsskolan om hur en kompass justeras och solhöjder skall tas. Kunskaper som i princip är obsoleta idag men som för vissa fortfarande är basen att stå på.

2-gen-lotsat

Generationsskifte 1990: Mästerlots Stenhammar och nybakad lots Svedberg

Idag är det nya fakta som gäller och sanningen är hårdsmält vilket ger reaktioner präglad av förnekelse för att på så sätt få sin världsbild bekräftad. Fenomenet kallas för faktaresistens och praktiseras flitigt av exempelvis D. Trump (se tidigare blogg). Så kallade populistiska partier (fast egentligen är väl alla partier som ändrar åsikter efter väljarströmningar, populister?! Ex. KD, M, L, C och S….) spelar hårt på misstron mot medier, myndigheter, public service och så vidare. Misstrogna människor håller hårt på sina egna väl inarbetade sanningar, stärkta i lämpliga mediabubblor.

Vilket kanske i ännu högre grad gäller många av dagens unga som av den engelska författaren Claire Fox få namnet Generation Snowflakes eftersom de inte kan hantera uppfattningar de inte gillar. De anmäler sina lärare och universitet om de blir upprörda över en föreläsnings innehåll och kräver early trigger warnings så de kan stanna hemma då till exempel holocausten ska föreläsas om. Den curlade generationen Snowflakes skjuter ut sig så fort något inte stämmer in i deras av bomull vadderad värld där det alltid är fred och indiemusik. De blir kränkta i tid och otid och är precis lika faktaresistenta som den äldre generationen som misstror allt de blivit blåsta på av etablissemanget.

aldre-lots

Den mycket äldre generationen lotsar bordar

Hur svårt är det inte då för oss early adopters som gillar allt som är innovativt, att predika läran av en sekulär open-minded syn och vara nyfiken på till exempel maritime digitalization, särskilt när det gäller lotspliktsgränserna i Svea rikes farvatten…..

En ledande kunskapsnation?

Den 28 nov kom den forskningspolitiska proppen: ”Regeringens proposition 2016/17:50” - Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar år 2017–2020. Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. 

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

De många orden om att Sverige ska vara världsledande får nu inte stanna vid bara vackra ord. Det har varit gott för landet tidigare men vi är på ett sluttande plan och de flesta andra är i kraftig acceleration. Välstånd och företag byggs på nya produkter och innovativt tänkande. Alternativet att bibehålla det som fungerar har ju kubanerna praktiserat sen 1959 vad gäller bilar och det har ju inte direkt varit en strålande idé, jo möjligen för nostalgiker och veteranbilsmuseum.

vi-tappar-innovationskraft

Här går vi stadigt uppåt men de andra kommer snart ikapp.

Här går vi stadigt uppåt men de andra kommer snart ikapp.

Läser i medierna att oppositionen är kritiska: För lite! För sent! Fel prio!

Kan definitivt hålla med om För lite och prioriteringarna inom totalbudgeten kan ju också diskuteras. Såg nyligen att budgeten för personlig assistans nu är på 35 miljarder, samma som budgeten för ensamkommande barn, också 35 miljarder, alltså nästan samma som hela svenska försvaret. När energiproppen kommer om någon vecka så blir den samlade forsknings och innovationsbudgeten ynka 3-4 miljarder, alltså en tiondel……av endast en av posterna!

Visst ska vi hjälpa behövande men någon balans mellan närande inkomstförutsättningar och tärande omsorg får det väl ändå vara?? Satsas för lite på jobb och företagens framtid så kommer vi inte att ha något kvar i skeppskassan till de behövande heller. Lite grann som att såga på den gren vi sitter på. Visst kan vi höja skatten ännu mer men det blir ju som att spika ”Roundup” i stammen….

Lite rader klippta direkt ur proppen som kan vara av intresse för våra skummiga sjöfartsögon:

Näringsliv, myndigheter och andra offentliga aktörer som ansvarar för utvecklingen av transportsystemet i Sverige behöver universitets och högskolors långsiktiga insatser på området. Samverkansprogrammet för nästa generations resor och transporter är ett steg i att möta ovanstående utmaningar för ett robust väg- och järnvägssystem samt en välutvecklad, innovativ och konkurrenskraftig sjö- och luftfart. Samtidigt kan samverkansprogrammet bidra till att förverkliga framtidens möjligheter till digitala mobilitetstjänster samt självkörande och uppkopplade fordon och fartyg.”

”Miljö- och klimatutmaningarna skapar nya behov och i det samman-hanget har digitaliseringen möjlighet att bidra till framtidens transport-lösningar”

”Fordon och fartyg blir alltmer uppkopplade och kan därmed kommunicera i högre grad med varandra och med det övriga transportsystemet”

”Samverkande och uppkopplade fordon och fartyg leder också till effektivare resursanvändning genom bättre utnyttjande av infra-strukturens kapacitet.”

”Ett centralt moment är samskapande där test- och demonstrationsmiljöer utvecklas och drivs tillsammans med problem- och behovsägare så att det skapas verklighetsnära förutsättningar i verkliga miljöer. Det finns också ett behov av att etablera miljöer för att testa ändrade regelverk, organisationsformer och policys vilket ger möjligheter att genomföra test- och demonstrations-aktiviteter riktade mot t.ex. affärsmodeller och organisationsstrukturer.”

Mycket av det här bådar gott och det mesta ligger i linje med de satsningar som pågår inom sjöfartsvärlden så nog är vi på rätt väg alltid.

Intressant att det här med självgående fartyg är med. Det har vi ju debatterat i spalten några gånger! Uppkopplade fartyg är ju också något som vi, på Sjöfartsverket och inom både Monalisa och STM projektet, har pushat på sen 2010.

Sista stycket tycker jag låter väldigt spännande och här vill jag gärna se att Transportstyrelsen läser det stycket också och kommer ut på innovationsbanan lite mer än vad de gör idag. Nya innovationer och produkter kräver nya regelverk och det funkar inte att luta sig tillbaka på exempelvis COLREG som har sina rötter ner till 1840 talet och där de senaste reglerna är från 1972. Särskilt inom Route exchange funktionen som vi jobbat hårt med inom STM projektet och som numer finns på tillgänglig på alla uppdaterade ECDIS system. Regelverken behöver ses över och det är viktigt att testa alla nya processer som förekommer ute på havet det blå men som inte riktigt finns omhändertaget i föråldrade COLREG.

Nu väntar vi bara på Energiproppen, sen får vi slå ihop Transport, Forsknings och energipropparna till en helhet och försöka tolka ut vad som blir kvar till oss som jobbar på golvet (förlåt ”durken”). Framför allt vill vi även finnas med inom samverkansprogrammen!! Se bara vad flyget har:

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Nationella-flygtekniska-forskningsprogrammet/

Skulle väl sjöfarten också vara förtjänta av?? Dags att ringa DO!!

Läs även Sjöfartstidningens artikel om propositionen

Trump innoverar – Platon pratar pleonexi

trump platon 

Förra året skrev jag lite om definitionen av en innovation, repeteras här:

- En innovation innebär en ny produkt, tjänst eller process, ny organisation av verksamheter eller nya marknader alternativt nya kundbehov
- En innovation är kopplat till nyttiggörande, till exempel kommersialisering
- Den innehåller något som är nytt eller bygger på gamla kunskaper som används på ett nytt och innovativt sätt
- En innovation finns först när lösningen når ut till marknaden eller skapar upplevd nytta i brukarledet
- En innovation är således en utnyttjad kompetensbaserad konkurrensfördel

Vanligast tänker vi ju en produkt men det markerade ovan passar klockrent in på följande:

Det måste i det närmsta ha varit helt omöjligt att undgå vem som blir den 45:e presidenten samt hur det gick till. En rundmunnad Trumpet vände upp och ned på alla gängse politiska manér och tog ett helt nytt innovativt grepp för att nå sitt mål. Ja, egentligen är det väl inget nytt att gapa och skrika, ljuga och stå i för att hamna överst på skithögen men i den amerikanska politiska kontexten var det första gången. Ian och Bert var ju hyfsat framgångsrika på samma sätt som dagens högerpopulistiska grupperingar som fiskar i grumliga vatten……eller?

Så vad beror det då på att vanligt folk eller ”de beklagansvärda” som Hillary sa, går i den populistiska innovationsfällan och röstar mot bättre vetande?

Platon skrev för 2500 år sedan ”Lagarna, bok 5” angående hindrande av pleonexi:

”I en stat som ska undvika den värsta av sjukdomar – en sjukdom som det är riktigare att kalla splittring än uppror – får det, anser vi, varken finnas den djupaste fattigdom eller finnas rikedom bland vissa medborgare, eftersom både fattigdom och rikedom kan alstra både splittring och uppror. Alltså gäller det nu för lagstiftaren att ange en gräns för båda tillstånden. Fattigdomsgränsen ska vara jordlottens värde, och det värdet ska ligga fast: ingen ämbetsman och ingen annan medborgare som vill utmärka sig i duglighet får nånsin låta det värdet bli mindre för någon människa. Lagstiftaren ska ha det värdet som mått, och han ska tillåta förvärv av det dubbla, tredubbla och upp till det fyrdubbla värdet. Om någon förvärvar mer än så genom att han hittar något, får en gåva av någon, gör en bra affär eller genom någon annan sådan lyckträff får tag i mer än det föreskrivna måttet – då kommer han att få gott rykte och leva ostraffad om han överlämnar överskottet till staten och dess skyddsgudar”

(sistnämnda måste väl vara Magdalena Andersson…hehe) Lite vänstervridet med dagens mått??!! men i ljuset som sprids ur ett dokument 400 år före Kristi födelse frapperas man av att inget är nytt under solen.

Här står att finna orsakerna till varför ”de beklagansvärda” gör som de gör. Idag handlar det inte bara om pengar utan en hel drös markörer som höjer vissa över andra. Politiker, fackpampar, industriledare, journalister och kultureliten, det s.k. etablissemanget som inte helt sällan byter roller med varandra, lider mer eller mindre av pleonexi. Och handen på hjärtat, får vi vanliga dödliga en chans att åka business class eller sitta i SAS loungen så känner vi oss nog allt lite malliga….

Bara en sån enkel sak som att skriva kontext istället för sammanhang eller pleonexi istället för habegär, är skrivarens sätt att visa sig på styva linan och bygga upp ett litet avstånd till ”de beklagansvärda”.

Så skapas ”splittringen” som Platon skrev och samhället börjar krackelera. Tillståndet i Sverige vad gäller skola, vård, omsorg, försvar, integration mm behöver knappast läsaren informeras mer om!

När etablissemanget koketterar inbördes, bygger ekonomiska och intellektuella murar där navelskåderiet triumferar så tro fan att folk ruttnar och börjar tjura!

När Löfvén, Sjöstedt, Batra eller Lööf m.fl. säger högerpopulistister eller fascister så bygger de ytterligare på muren mellan dem själva och ” de beklagansvärda” och några 1000 till går och röstar ”fel”. Detta fattade Trump och lyckades med konststycket att som multimiljardär framstå som en vanligt jobbert, enkom för att han ”sänkte” sig till ett språk som de flesta rör sig inom till vardags.

Att påstå att man inte såg detta komma är att politiskt klä av sig naken och visa sig fångad i pleonexitetens girigaste näve!

Jag är inte så lite bekymrad över de kommande fyra åren men hoppas vid min gud (segelbåten alltså…) att våra folkvalda vaknar upp, läser på lite dammiga skrifter samt förstår värdet av att Ingvar Kamprad och Ingvar Carlsson tog tunnelbana och åkte turistklass istället för regeringsplan och satt i VIP lounger. För att leda folket måste man leva bland folket inte ovanför. Politikerna vill nog oss väl men det blir så fel!

Har nämnt det förr: Vägen till helvetet är inte sällan asfalterad med de bästa av avsikter.

Vad jag vill ha sagt är att det finns en väg ut ur tunneln och den stavas numera, innovativt förhållningssätt till väljarkåren. Men ännu hellre, se till att sätt av rejält med kapital till Forskning och Innovation så vi tillsammans kan driva samhället framåt!

 • Lennart Granqvist Svara

  Det var riktigt bra sagt; i synnerhet orden om ´ établissemanget´ och vad det innehåller.
  ”För att lede folket måste man leva bland folket”; inte i ”skyddade miljöer” eller den s.k.
  elitens reservat.

 • Det enda som kommer att innoveras i detta land är en bidragsfinansierad genusneutral benämning på sjöman då skatteverket nu får in en massa skatt från utlandsarbetande sjömän genom straffbeskattning. Sättet de gjorde de på var att lura sjömännen i god tro att allt var ok och sedan helt schizofret ändra sig.

 • Göran Rudbäck Svara

  Håll tummarna för forsking och innovation inom sjöfartsområdet då Helene Hellmark Knutsson presenterar den forskningspolitiska propositionen på måndag 28 november 2016 12:30 till 13:15 md livesändas på regeringens webbplats

Innovativ ”rättare” sökes!

Lite smickrande var det att få frågan om jag ville blogga i denna avisa, hoppas bara det inte var för att man var äldst i gården. Som så många andra upplever man sig yngst väldigt väldigt länge, men plötsligt en dag så är man äldst. Hur gick det till? När hände det? Från att ha sprungit runt och frågat andra om saker och ting så upptäckte man att andra började fråga mig istället. Man blev någon helt plötsligt. De idéer man närt i ungdomen, som exempelvis hur bryggan skulle designas och som man blev utskrattad åt, blev plötsligt rumsrent. Konstigt. Det viktiga är inte alltid vad man säger utan vem man är när man säger det. Nästa steg är att folk slutar fråga för man anses som en stofil som har tappat greppet. Mina kollegor har lovat tala om för mig dagen innan detta händer så jag vet hur landet ligger…

ulf-sv-pa-dack

Bild från en Johnsare för snart 50 år sedan, idag är en besättning lika många som vad som syns bara på denna bild!!

Jag har kanske nämnt det innan, mitt minne sviker ibland, att jag numera är pensionär. Inte helt sällan kan de sista åren bli ett undanskuffande till att sortera gem eller sparka kottar i källaren, pga. av att man anses just för gammal och dagen för stofiliteten har inträffat utan att man fattat. Idag premieras ungdom och röda spänstiga kinder framför leverfläckade påsiga erfarna sådana. Jag har haft en sanslös tur att under de sista åren i tjänst på Sjöfartsverket få jobba med forsknings- och innovationsfrågor, där det varit högt i tak och idéerna flödat friskt oavsett ålder och rang.

Den i Sjöfartsverket legendariske Tage Edvarsson, alltid med en nyfiken blick framåt, bidrog avgörande för att ett samarbete etablerades i triple helix form mellan Saab, Chalmers och SjöV. Ur detta samarbete föddes så småningom Monalisa-projektet, som ledde till att FoI-enheten med tre personer bildades (idag över 20!!) som lade grunden till Sea Traffic Management-tänket och Port CDM. Vi har haft ett formidabelt genomslag internationellt och mängden partners, över 40, är från 13 länder. Det spännande är att fler och fler icke-sjöfartsanknutna företag ansluter sig med ny kunskap som inte riktigt finns idag i shippingbranschen. Den nya delningsteknologin som vi pratat om tidigare är tillämpbar i alla sektorer, sjöfarten ej exkluderad.

Just detta faktum gjorde sig påmint för något år sedan under en sjöfartskonferens ombord på färjan mellan Köpenhamn och Oslo där det skulle blåsa upp under kvällen. Högtidliga tal hölls och det skålades och skrålades samt lades upp på faten. Stämningen var på topp om man så säger. Men i takt med att Kattegatt och Skagerack visade upp sina muskler bleknade nosarna på det glada IT-folket. En efter en tystnade, stirrandes glosögt i glaset, vitnade och gjorde sig ärende. Utan att återvända. Först fattade vi sjögubbs inte vart alla tog vägen, stämningen var ju hög… Men när bara ett 30-tal var kvar av 200 så trillade polletten ner. Desto mer kvar till oss som seglat någorlunda ofta på de blå öknarna….

På tal om idéer, från en gammal, synnerligen vis skeppare, lärde jag mig att det viktiga inte är att rätt, utan att det blir rätt. Sen är det en tolkningsfråga om vad som är rätt. I kraft av min ålder förbehåller jag mig i denna spalt att inneha tolkningsföreträde. Samt att upplysa läsarna om att det nu finns en annons ute, där Sjöfartsverket söker nytt folk till just Forsknings- och Innovationsenheten.

En gubbe har kanske gått i pension?

Vill någon därute vara med och se till att det blir rätt i framtidens shippingbransch?