HMM planerar höja farten

I veckan nåddes vi av nyheten att HMM (Hyundai Merchant Marine) som är en standalone i Asien/Europa farten umgås med planer på att öppna en express-service och använda 5.000-TEU Panamax-fartyg. Relativt gamla fartyg och därmed låga charter-hyror, men med stora fartresurser.

Nuvarande slow-steaming är en åtgärd att spara bunkers, men jag hävdar att den underliggande orsaken är att ju långsammare fart ju fler fartyg måste sysselsättas för att kunna upprätthålla en veckotrafik och ju lägre överkapacitet. Nu talas det t o m att köra ännu saktare ”för miljöns skull”, läs: för linjeredarnas bästa, inte för fraktkunderna som måste kalkylera med minst 40 dagars transporttid i dagsläget och mer om farten sänks ytterligare.

Linjeredarna har tidigare kunnat upprätthålla en veckotrafik med 8 fartyg (56 dygns rundresa) mot idag 11 fartyg (77 dygns rundresa). Aktörernas sammanlagda antal slingor Asien/Europa är ca 20 per vecka. Om alla slingorna skulle höja farten skulle således bortåt 60 fartyg blivit överflödiga – en klart omöjlig situation. Men om man för en gångs skull skulle agera kundvänligt, borde man kunna låta 1–2 slingor per allians köra en express-service. Man skulle lätt fylla ett par 5.000-TEU fartyg i veckan även om man fick betala en premiumfrakt för en premiumservice. Oljenotan rakar naturligtvis i höjden, men HMM har väl gjort sin hemläxa och räknat hem det hela.

Därför applåderar jag på kundernas vägnar HMM:s planer.

CNY samt HMM

En genomgång av läget i den stökiga Fjärran Östern farten samt ett förtydligande av rubriken till detta inlägg

 

CNY står för Chinese New Year och inträffar i februari.  Kineserna firar Lunar New Year under ca 14 dagar och i år började man festligheterna den 16/2. Många kineser är borta 20-30 dagar och detta slår hårt  mot  leveranserna.  Det arbetas för högtryck för att få skeppningarna klara och bokade före CNY och bokning av transportutrymme är livlig och linjerederierna har vanligtvis ett 'klondyke' med stigande frakter och Peak Season tillägg.    Men inte i år.  Det finns visserligen gott om last  men det finns också gott om tonnage och ingen aktör vågar sig på den sedvanliga uppjackningen av fraktraterna.   Det är ytterst förvånande och motsägelsefullt och den som följer analysinstitutens bedömningar blir inte ett dugg klokare  Någon tror 2018 är den definitiva vändningen och ledande linjechefer spår ett bra år, men verkligheten ser annorlunda ut.  Jag håller fast vad jag sade i november 2017 - även om avslutningen på 2017 ger svarta siffror i de flesta boksluten, så blir 2018 en återgång till en svår period för Fjärran Östernfarten - och jag grundar det på förväntade leveranser av nybyggen  på 10,000 teu (ULCS) och däröver samt medvetet avsvalnande tillväxt i Kina.

Drygt 400 sådana fartyg seglar på världens linjetrader och under 2018/2019 kommer det ett tillskott på 130 enheter och de flesta kan inte trafikera andra trader än Asien/Europa.

Den stora omvälvningen i samgående och övertagande (M&A) är snart genomförd - det är enbart de tre japanernas merger (One - Ocean Network Express) som återstår (april 2018)  och då har man format nya allianser och 16 aktörer har blivit 8-9 plus en t.v. 'standalone'  nämligen HMM och det för tanken till rubriken....

 

HMM står för Hyundai Merchant Marine (Sydkorea) vilket var det rederi som gick sämst 2017 med över en miljard USD i förlust. Många bedömare tror att HMM följer det andra sydkoreanska rederiet Hanjin, som gick i konkurs i augusti.2016.   Många lastägare fick en dyrköpt erfarenhet när fartyg och last belades med kvarstad för att senare lossas upp i hamnar långt från avsedd destination och många lastägare fick i sin tur stora problem med ekonomin och kundrelationerna. 

Trots den stora förlusten 2017 planerar HMM för ett nybyggnadsprogram på 12*22000teu, 8*13000teu och tillverkning av 30000 nya containers.!   Det kan ju låta märkligt, men koreanerna vill säkerligen ha resurser att klara försörjningen i ofärdstider utan hjälp från andra och det är onekligen oroligt i den delen av världen - Nordkorea och ögruppen som Kina, Japan och Sydkorea gör anspråk på.  Och då kanske en investering i dessa nybyggen på runt tre miljarder USD är en överkomlig och nödvändig åtgärd.  Det skulle förövrigt ge de koreanska varven välkommen sysselsättning.

HMM har ett hängavtal med 2M på Transpacific men såvitt jag förstår inte Asien/Europa.  Många fraktköpare är tveksamma till att 2M använder HMM-kontrollerat tonnage just för risken att hamna i en ny 'Hanjin-situation.

 

Det har varit mycket fokus på att skapa nya allianser och när detta nu är klart, börjar blickarna vändas mot att skapa kundunderlag och marknadsandelar och här blir det enligt min uppfattning stor aktivitet och därmed press på fraktraterna.  Nej, jag tror inte på 2018 !

Containern… En tillbakablick

Det är ganska precis 50 år sedan containern började dyka upp på allvar i de europeiska hamnarna och jag skall försöka mig på att se tillbaka på utvecklingen, sådan jag upplevde den. Och då hoppar jag över upphovsmannen till containern och till rederiet SeaLand, Malcom McLean, som jag och flera med mig tidigare berättat om. Låt mig bara erinra om att SeaLand’s containers var 35 ft i längd, medan vi i Europa satsade på 20 och 40ft. Till udda containers i dess vagga hör englandstrafikens 10 och 30 ft:are, men som väl var slutade det hela i standard 20 och 40ft. För ca 35 år sedan introducerade Maersk 45ft container (i Transatlant-trafiken ) och genom att ha hörnlådor på såväl 40 som 45ft kunde dessa hanteras och transporteras med 40ft equipment. För att göra bilden komplett när det gäller lastbärare, så har genom åren höjden på standardcontainerna ökat från 8’ till 8’6’’ och 40ft också till 9’6’’ så kallade high cube enheter. En hel mängd specialcontainers som temperaturkontollerade enheter samt open-top och flak och andra specialvarianter med bibehållen längd och bredd, har under åren tagits fram. Containern härstammar från USA och man tillverkade containern i måttenheten fot som tyvärr passade illa till den europeiska standard-pallen. Glädjande nog har man i europatrafiken lyckats med att bredda 45 ft:aren från 2,34 till 2,43 m utan att förstöra yttermåtten (den kallas ibland för ’pregnant’) och gör det möjligt att lasta tre pallar i bredd och elva i längd och är därmed lika lastdryg som en ordinär trailer i landsvägstrafik och utgör ett viktigt verktyg i EU’s ambition att av miljöskäl flytta gods från väg till sjö.

Utvecklingen av containertrafiken började för ca 50 år sedan med att linjeredarna lät förlänga sina konventionella linjefartyg med en containersektion samt att städa väderdäck från master, bommar och taljor för att kunna sätta containers också på luckorna (se bild) och på så sätt lasta ca 100-150 teu. Rätt snart blev man klar över att containern kommit för att stanna och man insåg att det gällde att ta fram ett nytt fartyg – containerfartyget – och de första oceangående full-containerfartygen i Asien och atlantfarten var volymmässigt på ca 1800 teu – vilket idag motsvarar en ordinär europa-feeder. En detalj som man undvek med den nya typen fartyg var att linjeredaren slapp teckna däckförsäkring för de ’burkar’ som skeppades på däck i de modifierade linjefartygen, då skrovform och högre fribord i containerfartyget ansågs skydda godset väl.

10 år senare – i slutet av 70-talet – var storleken inte tillräcklig utan dessa fartyg bl a de nio fartyg som ingick i ScanDutch-trafiken till Asien.samt de nio A-fartygen i Maerskflottan förlängdes till ca 2500 teu.

Efter ytterligare 10 år sprack ScanDutch och Maersk köpte resterna. De redare som bildade ScanDuctch var svenskar/danskar/norrmän /fransoser /holländare och malaysier. Steget till nästa storlek 6.000 teu blev för dyrbart för denna konstellation som var mycket framgångsrik och välrenommerad och som i sin ägandeform (moneypool) inte behövde ta hänsyn till EU’s konkurrensregler (jmf dagens allianser som jag berör längre fram i artikeln.) Ökningen under 90-talet till 7.500 / 9.000 / 12.000 / 15.000 / 18.000 / och nu 21.000 var konstant och jag vill påstå att marknaden hängde med till 15.000 teu, men när Maersk chockade konkurrenterna världen över med beställningen på 30*18.000 teu (som blev 20*18.000) gick det hela överstyr och med glädjekalkyl om bränslebesparing jämfört med 13.000 teu, fick alla aktörer bråttom att beställa lika stora monster och idag har man förstört intjäningen i traden.

I den andra av de två ojämförligt största linjetraderna i världen, USA/Asien (eller TransPacific i dagligt tal) satte vattendjup och hamn-anläggningar stopp redan vid ca 12.000 teu och trots utbyggnad av Panama-kanalen som nu kan slussa upp till 15.000 teu mot ca 4.500/5.000 före ombyggnad går fortfarande en hel del last i s.k mini-land-bridge trafik från US Westcoast till Eastcoast. En sådan resa med dubbelstackade containers och tre/fyra lok, tar 4 dygn mot ca 10/14 dygn all-water via Panama till New York. Fördelen med MLB är att man kan spara in fartyg på att vända på västkusten, men marknaden vill ha direktanlöp. Det lär ta en del år att bygga ut hamnarna för +21.000 teu, så dessa fartyg – nu levererade tjogvis – är hänvisade till Europa/Asien. Rent geografiskt skulle man kunna vända Asien/Nordeuropa i några sydeuropeiska hamnar för att även här spara tonnage, men hur skulle infrastrukturen se ut om man adderade ca 15 miljoner teu om året till de redan 8 miljoner som går via medelhavshamnar till/från Asien!

’Gårdagens’ linjeredare hade ett väsentligt problem mindre att brottas med än dagens och det är den stora obalansen som efterhand uppstått sedan Asien (Kina) tillverkar snart sagt alla konsumtionsvaror som vi efterfrågar. Problemet heter tompositionering. På den ’gamla’ tiden behövde en linjeredare inte bekymra sig. Han fyllde sitt fartyg i båda riktningarna och att släpa med ett stort antal tomemballage på resan ut till Asien fanns inte i hans sinnevärld. På den tiden dominerade den utgående lasten och hem skeppades mest korgvaror och annat lätt och billigt gods från främst japanska hamnar och från Taiwan. På 50 år har detta radikalt ändrats. I shippingtidskrifter och redarkretsar talas det om headhaul och backhaul i stället för ut- och hemgående alt. öst-och västgående. Sluta använda head- och backhaul, för det får osökt den verkan att hemgående traden är den viktiga och utgående närmast en uppsamlingsmarknad. Detta gör att exportindustrin får ut sina insatsvaror till på tok för låga frakter. Med hänsyn till de höga vikterna per container utgående, kan ett 12.000 teu fartyg endast lasta ca 7.000 teu och måste dessutom ha space över för något tusental tomcontainers. Ett mega-problem som jag ser det och som måste lösas för att skapa en lukrativ fraktmarknad. En frakt flerfaldigt högre än dagens för att kompensera för det sämre lastintaget är något som måste jobbas igenom på lite sikt. Men det är ingen lätt uppgift då tredje generationens shippingfolk i båda lägren inte fullt känner bakgrunden och saknar därmed verktyg. Och kostymen blir allt större då skräddaren levererar för stora storlekar och de som skall fylla fickorna inte alltid orkar.

Till redarens försvar mot det okontrollerade byggandet skall sägas att motparten, European Shippers Council (ESC) lyckades för ett dussintals år sedan att få EU’s konkurrensregler (som linjekonferenserna varit undantagna från) att även gälla linjetrafiken då ESC såg fara i kartellsamarbete. Detta var, enligt min mening, inget hot mot fraktköparna då det fanns alldeles för många aktörer med olika kostnader och kultur och en ständig fight om marknadsandelar, vilket per automatik skulle hålla frakterna på rimliga nivåer. Det hela slutade i att linjeredarna fick backa, men tillåtelse att bilda allianser för effektivare utnyttjande av tonnaget, men samarbetet inom eller mellan allianser fick bara ske operationellt och varje försök till gemensamma tariffer eller delning av kundregister, beivrades med dryga böter. Här menar jag att rederierna borde få ha ett forum för samtal, som kunde föra fram gemensamma synpunkter till EU. Den ’obalans’ som nu råder där avlastarsidan har ett språkrör, ESC, men inte redarna, är en orättvisa som måste åtgärdas så att man kommer på ’equal footing’. Om det varit möjligt för redarna att få samtala om viktiga ställningstagande, hade troligen den byggboom som nu råder varit bättre anpassad till ’supply/demand’.

Om jag avslutningsvis får vända blicken åt andra hållet, ser jag att redarna nu spelar ett mycket högt spel. Man tycks helt ha tappat kontrollen över tonnagetillskottet och litar fullt och fast på att efterfrågan på skeppningsutrymme skall öka. Kina har höjt sina priser och röster börja höras om att flytta tillbaka viss produktion till Europa, något som linjeredarna borde ta på största allvar i stället för den smått urlöjliga och naiva hetsen att äga det största fartyget som dessutom är hänvisat att gå i en specifik trade och inte kan flyttas till lukrativare marknader.

Förstoring spär på överkapaciteten

The CMA CGM Georg Forster in Hamburg

CMA CGM:s Georg Forster i Hamburg.

 

Fjärran Östern – November 2017

Man blir aldrig riktigt klok på händelserna i denna trade. Lasttillgången har hela året varit god och uthållig och borde vara föremål för fraktjustering uppåt, men då sjunker istället frakterna!?

Jag sa det redan när ’John’ lade en Triple-E i Köpenhamn 2013 för allmän beskådan – dessa giganter är för stora för traden. Och det framgår tydligt i detta marknadsläge. De tillkom troligen på grund av att ’John’ offentliggjorde en bunkerbesparing på USD 115 per teu per rundresa för fullastad 18.000 teu jämfört med en 13.000 teu:s skuta. Siffror som slog ned som en bomb hos samtliga då 16 aktörer och har ’John’ sagt detta så är det säkert riktigt och får många följare. Otur var det att knappt hade bläcket i varvens orderböcker torkat förrän oljepriset snabbt sjönk med 50–60 % och kalkylen blev en pappersprodukt, aldrig testad.

I ett huj ökade storleken med 3.000 teu eller 20 % per fartyg jämfört med de då största på 15.000 teu, allt medan efterfrågan gick åt andra hållet!

Genom viss justering av designen, uppnådde man 20.000 teu + 11 % (Triple-E+) och alldeles i dagarna har CMA CGM och MSC lagt beställningar på 24.000 teu-fartyg, ytterligare + 20% (!!) och här måste man förstora fartygen genom att bredda dem med en teu till 24 teu i bredd (61,4 m).

Analys- företagen AlphaLiners och Drewry’s frågar sig varför inte linjerna drar bort kapacitet från turlistorna, så att man får ett sug efter skeppningsutrymme. Svaret kan stå att finna i en rad i EU:s anti-trustlagar som lyder: ”capacity adjustments may not concern reductions or capacity freezes which have the specific aim of increasing prices” Kan det sägas klarare ? Fartygen är simpelthen för stora även för den största linjetraden I världen. Man kan naturligtvis dra bort tonnage och lägga upp dem, men då är de borta ’permanent’ och inte tillfälligt annullerade som analytikerna vill ha det.

Det gäller att skapa attraktionskraft i åtgärderna och jag kan inte förstå att man så starkt vidhåller ’slow-steaming’ som innebär 77 dygns rundresa – 11 fartyg vid veckotrafik som blir 84 om man ’blankar’ en vecka, när man kan göra rundresan på 56 dygn – 8 fartyg vid veckotrafik genom att erbjuda marknaden en express-service som ett alternativ, när fartresurserna ändå finns att köra 21–23 knop i/o 15–17 knop.

Visst, bunkernotan skjuter i höjden, men man sparar 3 fartyg och man kan säkerligen få en premium rate för denna service förbättring samtidigt som man kommer ned i storlek runt 9.000–15.000 teu för en del av de många slingorna i denna trade, som bättre passar marknaden. De nu beställda 24.000 teu-fartygen sägs få maskiner för max 17 knop – en ödesdiger låsning om bunkern sjunker tillbaka till 2015-nivå.

Ett argument mot detta kan vara att det blir för dyrt att lägga upp mega-ships (återigen visar det sig att de är för stora) som inte tål ’cold lay-up’ pga korrosion och skador på rörliga maskinkomponenter (har någon sagt mig) utan måste ha en skeleton besättning för att bl a regelbundet baxa maskin. Och hamnavgifter/ankarplatseer kostar i förhållande till bruttotonnaget och lägg därtill höga kapitalkostnader. ’Cascading’ till andra trader är en omöjlighet och dessutom redan utnyttjad till den grad att också dessa trader är förstörda av för stort tonnage. Återstår ombyggnad till flyktingförläggningar! De skulle helst inte varit byggda till det antal enheter de nu utgör och många flera är på gång under 2018. Om det ändå inte varit ’John’ denna gång utan någon mindre aktör, skulle takten i utvecklingen varit en helt annan och lugnare.

Frågan är vad vinner man på att nu ytterligare förstora fartygen, när ’John’-effekten enbart spär på överkapaciteten och vad säger hamn- och terminalfolket? Och orkar verkligen Asien komma ifatt den ständiga kapacitetsökningen? Vad är det som driver denna byggiver? Kan någon försöka sig på en förklaring? Kan det bero på att det finns för få genuina linjeredare bland aktörerna och för många som följer ’John’ in absurdum?

Dödvikten (lastförmågan) ökar inte i förhållande till antalet teu och snittvikten per container blir lägre, vilket talar för mindre fartyg och anpassning till marknaden.

Nu väntar alla spänt på hur utvecklingen det närmaste halvåret inkl. Chinese New Year kommer att se ut. Jag tror dessvärre att det blir en återgång till svår period för linjeredarna efter ett relativt bra år med oväntat god lasttillgång – en lasttillgång som nog håller i sig men fler skall dela på.

Time will tell!

MGX23 och MGX24

Rubricerade koder betyder containerfartyg med kapacitet upptill 23.000/24.000 teu. Jag nämnde i min blogg i början av september att varven hade ritningar klara och nu verkar de ha fått åtminstone två Carriers – MSC och CMA CGM – att beställa för leverans 2019/2020.

Längd och djupgående säges bli oförändrade medan man adderar en rad på bredden som ökar till 24 containers eller 61,4 meter. De flesta hamnarna i Europa (för det är till/från Europa/Asien fartygen är designade) lär klara 24 i bredd. Man kan med rätta fråga sig vad nyttan är med att ytterligare förstora fartygen. Trots en god lasttillgång – bättre än någon väntat och med bättre uthållighet – ligger spotfrakterna på en låg nivå och sjönk 9% under oktober. Detta beroende på ständigt inflöde av nylevererade mega-stora fartyg, som pressar ner frakterna.

Risken är stor att man lurar sig själva genom att i all statistik och prognoser tala om teu-kapacitet, när det är vad fartyget kan bära – dödvikten all told – som är den intressanta parametern.

Maersks triple-E har en dödvikt enligt utsago på 195.000 tons. 24.000 teu-fartygen borde få en dödvikt ca på 250.000 ton för att kunna bära lika mycket last pro rata. Det tror jag inte att de kommer att klara och det skulle vara mycket intressant att få se dödviktssiffrorna offentliggjorda. Analysföretaget AlphaLiner säger i dag i Lloyd’s Loading List att lasten måste ha en perfekt mix av container och vikt för att kunna ta ombord 24.000 teu. Det tycker jag man skulle upplyst läsarna om för längesedan. Jag gav exempel på just detta faktum i september.

En annan sak, som jag berört i ”mars för hundra år sedan” och som ett annat analysföretag – Drewrys – idag säger i samma publikation är: ”the supposed prestige of being the biggest Carrier appears to be outweighing economic sense for the moment”. Den bristande sensen är inte något nytt utan har funnits där länge och förstört möjligheterna till balans i traden.

  • Bo Nilsson Svara

    Det finns ett gammalt ordspråk, Lagom är bäst, varför skall människan alltid överdriva allting?

Sommaren i Fjärran Östern-traden

Cyberproblem, marknad och allt större fartyg – några ’topics’ i sommar.

Ja, sommaren blev en prövning för fraktkunderna, både export och import. Konflikten i Göteborg och cyberattacken mot Maersk gjorde att det blev totalt kaos. Alla hamnar med feederanslutning och en containerkran fick ta emot containers, särskilt Malmö och Helsingborg och många ’burkar’ blev stående på kontinenten, då ingen ett tag inte visste vart de skulle eller var de fanns. Och många lärde sig att inte lägga alla ägg i samma korg!

På marknadssidan har analytikerna olika uppfattningar om hur traden utvecklats. Någon säger att det blir det bästa året på länge, andra värderar fraktmarknaden mer försiktigt med tanke på fortsatta leveranser av mycket stora fartyg. Klart är att lasttillgången har varit positiv och oväntad hela året och linjeredarna får äntligen lite andrum.

Men marknaden är svårbedömd i så motto att ingen riktigt vet vart den är på väg. Försiktighet och måttfullhet är inga egenskaper som linjeredarna är behäftade med och byggandet har fortsatt tillsynes okontrollerat. Nu senast fransoserna CMA/CGM med ett 10-tal 21.000-teu fartyg. Maersk och OOCL har en del jättar kvar under byggnad. Och om redarna nu tjänar pengar är det bara ren tur för man har inte koll ens på den sida man borde ha, dvs ’supply’-sidan. Svårare är det att förutse vad som händer på ’demand’-sidan. En 2-3-procentig nedgång i utrikeshandeln skulle slå väldigt hårt och sänder fartyg till uppläggning. Ett hot mot marknaden kan vara att den kinesiska ledningen säkert är väl medveten om vilken enorm skillnad i välstånd som håller på att växa fram, där folket längs kusten lever ’västerländskt’. Bara några timmars tågresa inåt landet hamnar man i 1900-talet och ytterligare ett par timmar rent av i 1800-talet. Här ligger en tickande bomb, tror jag, om man inte gör något och en fokusering på detta får säkerligen återverkan på utrikeshandeln när resurser och ambitioner flyttas.   

Hur stor kan en containerjagare bli? 18.500 trodde man var maximalt. Nu seglar 21.000-teu fartyg och ritningar på 24.000-teu lär ligga på varvens ritbord. Uppjackningen till 21.000 har uppnåtts pga designfinesser och fartygens mått är oförändrade, men 3.000 teu till kräver bredare och längre fartyg.

MOL Comfort på 8.000 teu bröts itu i Indiska oceanen för ett par tre år sedan och drygt 4,000 containers försvann i djupet. Det är inte frågan om en liknande olycka kan inträffa igen – utan när! I ett ordentligt oväder kan ett 400-meters fartyg olyckligt hamna på två vågtoppar, med en otrolig press på konstruktionen som redan slingrar som en ål genom vattnet under ett öronbedövande slammer i lastutrymmena och ingen vågar gå ner och kontrollera läget. 

Skall det till en olycka för att få stopp på ’racet’ eller kommer försäkringsgivarna till undsättning och säger stopp för att försäkringsvärdena blir för stora? Ett gemensamt haveri skulle dessutom ta åratal att utreda. MOL-skutan såg ut att bli ett sådant, men båda halvorna sjönk efter några dagar och det blev ’bara’ ett enskilt haveri. Bärgarlönen skulle ha blivit världsrekord!

Ingen – utom de naiva redarna – önskar större fartyg – inte terminalerna, inte infrastrukturen, inte försäkringsgivarna och kunderna har ingen glädje av att de skapar congestion i hamnarna.

Och den nyckfulla fraktmarknaden behöver dem inte heller!!

  • Per Kollen Svara

    The only difference between men and boys are the prizes of their toys.

Tycho Brahe – kärt barn har många namn

I senaste numret av SST finns en presentation av HH-färjan Tycho Brahe,  som fått bytt ut sina dieslar mot batteridrift. Den 1991 byggda färjan hade stora problem att hitta rätt under sin första tid på Öresund och kolliderade med vågbrytare och ramper stup i kvarten. Vid ett sådant tillfälle skadades 55 passagerare som fick plåstras om, skriver tidningen. Färjan fick därför välförtjänt namnet 'Psycho Brahe'.  Ett annat namn, kanske ännu mer passande, jag minns hon fick bära till följd av alla incidenterna var 'Tryck o Brak'!

  • Seddde sjöman Svara

    Det gäller inte bara Tych Brahe…även den Svenska systerfärjan Aurora, har kolliderat med kajer o pirar mm flera ggr! Vem minns inte när hon brakade in med full kraft i Ocenhamnens kajhörna och rev upp ett jätte hål i kajen, där det sedan rasade ut mängder med sjösand…en ny strand bildades mitt i stan, haha.. Aurora Beach..!!

Svensk Sjöfart missgynnad…

..löd en rubrik i dagens SST.  Jag är inte särskilt insatt i svensk sjöfart, men jag frågar mig - Vad är det för fel på den och vad saknas för att - om inte gynnad - så i varje fall få den tillfredsställd.

 

I åravis har man hört och läst, bara vi får tonnageskatten så ordnar det sig.  Då kan vi konkurrera och flagga hem våra fartyg.  Nu har via haft tonnageskatten i ett år och fortfarande händer inget (synligt) och mungiporna hänger.

 

Vad är det som hänt mellan sommaren 2016 och nu, som gör att tonnageskatten inte blev det dragplåster alla drömde om ?

 

Ingvar Bergman

Oligopol i Linjetrafiken?

Allt oftare hör man ordet Oligopol nämnas av bekymrade fraktköpare och avlastarorganisationer. Innan köplusten bröt ut hade east/west traden 16 aktörer samlade i fyra allianser. På mindre än ca 15 månader har,.genom övertagande, antalet reducerats till 10 rederier i tre allianser (om vi räknar de tre japanerna som en aktör - även om de inte officiellt blir klara med att slå ihop sina påsar förrän april 2018 och segla i THE Alliance)..
Nu är lastägarorganisationerna djupt oroliga för den snabba utvecklingen och det är klart oroande att beskåda det som händer - eller har hänt. Stora aktörer som United Arab och OOCL har sugits upp av HapagLloyd resp. kineserna.
Det är visserligen bara tre allianser, men det är fortfarande ett 10-tal oberoende rederier på marknaden. Av oron att döma, finns det antagligen fraktkunder som ser tre allianser som en typisk oligopolsituation, men fortfarande är det respektive aktör/linje som är förhandlingspartner – inte alliansen! Allianserna är arbetsverktyg för effektivt utnyttjande av varandras lastutrymme och delning av operativa angelägenheter som gemensam turlista men – och här kommer det viktiga – det är straffbart i konkurrenshänseende och förenat med mycket höga böter, att försöka påverka fraktmarknaden genom gemensam prissättning eller begränsa utbudet genom att dela upp marknaden eller kundstocken. Att exempelvis avstå ifrån att offerera eller lämna ett tok-pris till fraktkund som redan skeppar med alliansen är däremot helt lagligt och kan vara en väg att slippa en clash med en allianskollega.
Det är detta som lastägarorganisationerna noga bör försöka följa och rapportera varje misstänkt fall. Om fusket hålles borta, finns det ingen anledning till oro för en oligopolmarknad. Rederierna har fortfarande en obalans att hantera och det tvingar fram en jakt på marknadsandelar och därmed rimliga frakter de närmaste åren

Rederierna går riktigt bra nu. Godsmängderna i Asien-Europafarten har överraskande hållit i sig och hade det inte varit för den ständiga påfyllnaden av mega-Carriers, kunde första halvåret 2017 bli något av topp-år.

Allianserna efter två månader

containerfartyg_170405_joachim_sjostrom 

Hur blev det? Jo, 15–16 linjer har reducerats till tio, om jag räknar in de tre japanerna som inte blir ett förrän tidigast i höst med sin ”merger” av containersegmentet.

Man kan konstatera att detta omskyfflande inte har påverkat fraktköparna nämnvärt. Och det var nog tanken att det inte skulle göra, utan det var affärer bortom fraktköparnas horisont.

Visst gick frakterna upp en bra bit – men det får skyllas på en överraskande god lasttillgång efter Chinese New Year i båda riktningarna Asien–Europa–Asien (där det västgående benet till Europa benämnes headhaul medan (re-)turen till Asien är backhaul, det kan vara bra att veta, för uttrycken förekommer rätt ofta. Headhaul förmodligen därför att förutsättningar för att tjäna de stora pengarna ligger i den västgående trafiken med alla konsumtionsvaror och högt utnyttjande av fartygens volymutrymme och det skulle då vara huvudslingan.

Frakterna ligger nu på en nivå som både linjeredarna och fraktbetalarna borde kunna acceptera, men ett sådant jämviktsläge får sällan leva länge och det råder viss förvirring om vart nivåerna är på väg och de som skeppar på spotrater brukar vinna. En del (bl a Maersk) talar om islossning och har redan räknat in 2017 som ett bra år med hyfsad balans i tillgång och efterfrågan.

Analysföretaget Drewry är något mer försiktiga i sin bedömning och jag tror att det är en klok linje. För när aktörerna skall utvärdera hur starten har gått, så finner man att 2M (Maersk & MSC) varit ute och handlat marknadsandelar och då blir det ”liv i luckan” och snabbt fallande spotrater och – med eller utan nya allianser är vi tillbaka på ruta ett – och det är en skam, för linjeredarna behöver ha några goda intjänande år för att stärka sina balansräkningar.

Om turbulensen kring Hanjin-debaclet har lagt sig – åtminstone på ytan – så är det ett par händelser som kan inträffa och stöka till nyordningen;

Hyundai Merchant Marine, HMM, (numera med någon form av hängavtal med 2M, vilket är prestigehöjande) har dålig ekonomi och hålls under armarna av koreanska utvecklingsbanken och får ej gå i konkurs, 2M behöver HMM:s goda service i Transpacific där 2M är svaga. Går det fortsatt nedåt för HMM vet man aldrig vad som sker, trots allt.

Yang Ming Line, YML, ligger också risigt till och handeln med deras aktier stoppades plötsligt för någon dag sedan men öppnades åter. YML är taiwanerser och många sådana förespråkar ett samgående med taiwaneserna Evergreen, men därtill är ägarna ovilliga.

Till sist har det ryktats om att Orient Overseas Container Line, OOCL, är en kandidat på säljlistan – dock inte på grund av dåliga finanser utan tvärtom har OOCL som en av få visat goda resultat i svåra år.

Som avslutning tänkte jag dra medlemmarna i de omstöpta allianserna:

2M – Maersk, MSC och HMM med en sorts hängavtal och där Hamburg Süd ingår i Maersk senare i år
The Alliance – HapagLloyd, MOL, NYK, K-line* och Yang Ming med UASC (araberna) inlemmade i Hapag Lloyd

Ocean Alliance – CMA/CGM, China Cosco Shipping **, Evergreen och OOCL

* Jag förutsåg för några år sedan att de tre japanerna går ihop och bildar J3 – vi får se om jag gissar rätt även på namnet.

** arbetsnamnet på de två ihopslagna kinesiska linjerna Cosco och China Shipping Container Line.

Trots kraftigt reducerat antal aktörer skall serviceutbudet vara minst detsamma. Reduktionen gäller inte fartygen utan administrationen och det är där besparingarna finns att hämta – se bara på de tre japanerna, som nu kan reducera sin samlade administration med 66 procent (utlandskontor/agenter/ marknad/försäljning/operation/documentation). Det är väsentliga och välkomna besparingar, var så säker.