Inför Swedish Maritime Day: ”Havets verksamheter påverkar varandra”

Havet och havsresurserna som skapar värde för människorna är idén bakom den maritima politiken som den sett ut sedan den pekades ut som ett eget politikområde inom EU för snart tio år sedan. Det är ett synsätt som bryter med sektorspolitiken som betraktat havet ur ett avgränsat branschperspektiv. Det breda maritima perspektivet tvingar besluten att ta hänsyn till helheten. Havsmiljöfrågorna är en del av den maritima politiken, liksom forskningsfrågorna, sjöfarten och fisket m.fl branscher.

Genom samverkan och kommunikation mellan olika maritima områden växer en helhetssyn fram som saknades för en generation sedan men som kanske är helt självklar om ytterligare en generation

I mitt arbete i Västra Götaland är det kustens utvecklingsmöjligheter som är målet för insatserna. Kusten är typiskt nog präglat av det maritima perspektivet. Där finns alla de maritima näringarna samlade; sjöfart som håller skärgården levande, hamnar för fartyg och båtar, fiske för industrin och den lokala marknaden, marin teknik som en förutsättning för drift och underhåll men också som en bransch i sig som gör de maritima näringarna mer effektiva, turismen med skärgården och havet som en stark attraktion. I kustkommunerna är forskning en förutsättning för att förstå livet under ytan och miljöåtgärderna nödvändiga för att havsmiljön skall vara i balans.

Jag är medveten om att jag beskriver en idealbild. Utrymmet för att ha ett helhetsperspektiv är begränsad. Kustkommunerna har sina kärnverksamheter och medborgarna kräver, helt naturligt, att de skall fungera. Branschföreträdarna har sina dagsaktuella frågor som kräver en lösning på kort sikt. Miljösektorn är överlastad med detaljregleringar som skall följas upp och efterlevas, och dialogen med näringslivet, som skall följa regleringarna, kommer i andra hand.

Men samtidigt förstår vi att verksamheterna i havet hänger samman och påverkar varandra. Ibland är det uppenbart, och ibland inser man det på ett dramatiskt sätt, till exempel när sälarna i Blekinge förstör förutsättningarna för kustfisket genom riva sönder garn eller när forskare kan visa hur fartygsbuller stör signalerna mellan marina däggdjur som lever vid Vancouver Island – två exempel på samband i havet som jag spontant kommer att tänka på. Livet och verksamheterna i havet hänger ihop och i framtiden måste vi ta större hänsyn till det.

20 april arrangerar vi Swedish Maritime Day (SMD) för tredje gången. Syftet är bl.a. att öka förståelsen för att det krävs en närings- och innovationspolitik som utvecklar de maritima näringar som är en motor för en levande kust- och skärgårdsbygd. Syftet är också att företrädare för olika delar av den maritima sektorn skall samverka och ta vara på utvecklingsmöjligheter.

Så här skriver chefen för Sjöfartsforum, Anna Hammargren, som är en av arrangörerna bakom SMD: ”Swedish Maritime Day är en dag som ska manifestera den maritima näringen. Vi måste öka kunskapen om varandras verksamhet och lära känna varandra bättre. Det finns betydligt fler affärsmöjligheter mellan klusterdelarna än vad många kanske tror.”

Jag hoppas att vi ses på Svenska Mässan 20 april!


Lämna en kommentar på "Inför Swedish Maritime Day: ”Havets verksamheter påverkar varandra”"

  • Anonym Svara

    Man kan säja att allt hänger ihop och att vi är beroende av varandra,och att bryta ut en verksamhet som exklusive och inte anställa svenskar å ena sidan och å andra sidan hävda att vi är liksom en stor familj är ett stort problem .