• Mer Karibien för Godby Shipping

  Förr gick den åländska sjöfarten över hela världen. Tankfartyg, kylfartyg, segelfartyg kände inga gränser. Sedan blev den finländska pappersindustrin storkund och trafiken begränsades till närregionerna, lite yvigt uttryckt. De flesta linjerna fanns i Östersjön med...

 • Lagens arm för kort

  Den sista februari år 2009 mejade etthundratrettiotre meter långa (8.865 DWT) lastfartyget Dintelborg (byggt 1999) ner Armbågens fyr i södra delen av Ålands hav, 12,6 sjömil söder om fågelparadiset Lågskär. Fartyget klippte den fristående fyren vid vattenlinjen varpå den ramlade...

 • Sjöfackets sista strid?

  Den åländska skärgården blir den stora förloraren när Finlands sjömansunion hotar med arbetsnedläggelse. Över tid har arbetstagarorganisationerna lyckats bättre än bra i sina förhandlingar med Ålands landskapsregering som har till uppgift att sköta trafiken till de mer perifera områdena på...

 • Säkert kort gå till sjöss

  Att det finns orosmoln här i världen är inte precis något nytt. Framtiden har ju alltid varit besvärlig att hantera. Inte minst därför är det viktigt att tvinga sig själv att se möjligheter istället för bekymmer. På Åland har...

 • Nuläget för åländsk sjöfart

  Den åländska shippingen växer men dess betydelse för Åland minskar. Sedan år 2000 har den Ålandsägda handelsflottan (inklusive utlandsflaggade fartyg) vuxit från fyrtiofyra till femtiotvå fartyg över fyrahundra bruttoton (Bt). Det totala tonnaget har gått från knappt 834.000 Bt år...

 • Resa över stormiga hav

  En tur med Rosella en vanlig måndagskväll så här mitt i vintern väcker tankar då vädret är nyckfullt. I bilkön i väntan på ombordkörning viner stormen och slungar tunna plåtar omkring sig från det kajbygge som pågår i Kapellskär. Det...

 • En sjöräddare växer fram

  Alla som någon gång vistats till sjöss vet att olyckor är oundvikliga. Visst, det går att förbereda sig för det mesta men till sist inträffar det oundvikliga. I exakt det läget är det trösterikt och tryggt att det finns organisationer...

 • Några goda sjöfartsnyheter

  De goda nyheterna från sjöfartsbranschen har inte varit direkt slående de senaste åren men den gångna veckan har faktiskt utgjort ett undantag. Åtminstone från den åländska horisonten. Ungefär detta har hänt. Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella genomgår en rejäl...

 • Skärpt ton kring Tallinn

  Konkurrensen om Tallinnresenärerna hårdnar ytterligare efter Viking Lines beslut att inkommande sommar använda Mariella och Gabriella i trafiken istället för att ha dem liggande på dagarna vid Skatudden. Detta besked möts med applåder på Åland...