Fotograf: Wallenius Wilhelmsen Logistics

Kategori: Ekonomi | RoRo

Bättre på land hjälpte inte Wilh. Wilhelmsen

Även om intäkterna från Wilh. Wilhelsens logistikverksamhet ökade markant räckte inte det till för att kompensera för sjunkande intäkter till sjöss. Rörelseresultatet sjönk under första kvartalet i år  med 19 procent jämfört med sista kvartalet förra året och med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012.

– Starten på 2013 har varit utmanande på grund av nedgången i fraktvolymer, en mindre gynnsam lastsammansättning och lägre kapacitetsutnyttjande i flottan, säger koncernchef Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen Holdings i ett uttalande.

Omsättningen var USD 864 miljoner, en minskning med nio procent jämfört med första kvartalet förra året. Rörelseresultatet uppgick till USD 78 miljoner. Nettoresultatet landade på USD 54 miljoner, en minskning med USD 15 miljoner jämfört med Q1 2012, men en förbättring jämfört med föregående kvartal med USD 23 miljoner.