Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

”Avgifterna behöver sänkas, inte höjas”

Liksom Näringslivets Transportråd är parterna i samarbetet Blå Tillväxt negativa till höjd lotsavgift.

Sjöfartsverkets förslag till höjd lotsavgift från 1 januari 2018 stöter på mothugg från remissinstanserna. I går skrev Sjöfartstidningen om Näringslivets Transportråds inställning i frågan, i dag är det Svensk Sjöfart som uttrycker sin skepsis till förslaget i ett remissvar. Sjöfartsverkets förslag går ut på att höjda avgifter ska göra att lotsverksamheten ska kunna täcka en större del av sina egna kostnader. Svensk Sjöfart är kritiska till förslaget, som de anser försämrar sjöfartens konkurrenskraft.

Fel signaler

– Vi hoppas att våra och övriga remissinstansers åsikter blir lyssnade på då det är viktigt för hela samhället att sjöfarten fungerar och är konkurrenskraftig. Politiska ambitioner att stärka sjöfartens konkurrenskraft finns och nu krävs rätt åtgärder för att få till mer klimatsmarta transporter, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, i ett uttalande i samband med färdigställandet av föreningens remissvar.

Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samarbetar med Svensk Sjöfart inom ramen för Blå Tillväxt. De uttalar sig också kritiskt:

– Förslaget är olyckligt och återigen kommer det fel signaler från Sjöfartsverket när det handlar om avgifter, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

Kontraproduktivt

– Den nuvarande regeringen har hela tiden pratat om att de vill överföra gods från väg till sjö, vilket vi tycker är oerhört positivt för både branschen och miljön. Tyvärr fattas beslut som är kontraproduktiva till det man säger sig vilja åstadkomma. Vill man ha ökade sjötransporter behöver avgifterna sänkas, inte höjas, säger Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen.

Läs hela remissyttrandet på Svensk Sjöfarts hemsida.